Zur Navigation | Zum Inhalt
Nowe produkty strukturyzowane w BRE Banku i w Noble Banku PDF Drukuj Email
26.01.2008.

W styczniu, być może w odpowiedzi na słabą kondycję rynku giełdowego, w BRE Banku i w NOBLE Banku uruchomiono nową ofertę produktów strukturyzowanych.

 

BRE Bank prowadzi subskrypcję na dwa produkty z serii „Excellence”: nowy produkt bancassurance oraz dwuletnią lokatę inwestycyjną oparte o indeks dóbr luksusowych. Subskrypcja potrwa do 4 lutego. Oferta, przygotowana z myślą o Klientach Private Banking, którzy ceniąc bezpieczeństwo, chcą osiągnąć ponadprzeciętne zyski z inwestycji, dostępna jest w walutach PLN oraz EUR.

Dzięki zróżnicowaniu oferty, Klienci BRE Banku mogą wybrać pomiędzy korzyściami, jakie zapewniają polisa, a tymi, które daje lokata inwestycyjna. Produkt bancassurance gwarantuje optymalizację podatkową (Klient nie płaci podatku od zarobku), a dłuższy, bo trzyletni horyzont czasowy, zapewnia większy udział w zysku z wbudowanej strategii inwestycyjnej. Z kolei lokata inwestycyjna zapewnia Klientowi większą płynność, ponieważ czas jej trwania jest krótszy. Dodatkowo, w każdej chwili, Klient może wypłacić z niej wypracowane odsetki.

Produkty z serii Excellence mają wbudowaną bezkierunkową strategię inwestycyjną, pozwalającą zarabiać zarówno na wzrostach, jak i na spadkach rynkowych. Stopa zwrotu z inwestycji zależna jest od różnicy stóp zwrotu z dwóch indeksów:
- Merrill Lynch Luxury and Lifestyle Index - indeks spółek działających w sektorach, takich jak: motoryzacja, finanse, gastronomia, turystyka, handel; oferujących klientom produkty luksusowe lub uznawane za niezbędne do prowadzenia „modnego” trybu życia. Większość firm w indeksie to znane, międzynarodowe koncerny osiągające ponadprzeciętne zyski ze sprzedaży wysokiej jakości dóbr i usług uważanych za ekskluzywne.
- MSCI Daily Total Return Gross World Index - światowy benchmark mierzący wyniki ponad 1960 walorów notowanych na giełdach w USA, Kanadzie, Australii, Nowej Zelandii oraz Azji.
Konstrukcja produktów daje szansę na ponadprzeciętne zyski, przy jednoczesnej 100% ochronie kapitału.

Trzyletni produkt bancassurance, dzięki połączeniu zalet produktu inwestycyjnego i ubezpieczenia na życie i dożycie, daje Klientowi możliwość uzyskania ponadprzeciętnej stopy zwrotu oraz korzyści podatkowe dzięki zwolnieniu z podatku od zysków kapitałowych. Dodatkowo, program gwarantuje bezpieczeństwo finansowe wskazanych przez Klienta osób (uposażonych) oraz zwolnienie z podatku od spadków i darowizn. Wysokość sumy ubezpieczenia z tytułu dożycia do końca okresu ubezpieczenia jest równa składce ubezpieczeniowej powiększonej o iloczyn współczynnika partycypacji oraz różnicy między stopą zwrotu z indeksu Merrill Lynch Luxury and Lifestyle Index a wynikiem MSCI Daily Total Return Gross World Index. Przewidywany współczynnik partycypacji to 100%. Suma ubezpieczenia będzie wypłacana w dniu zakończenia okresu ochrony ubezpieczeniowej.

Z kolei oprocentowanie 2-letniej lokaty „Excellence” jest równe iloczynowi współczynnika partycypacji i różnicy między stopą zwrotu z indeksu Merrill Lynch Luxury and Lifestyle Index, a wynikiem MSCI Daily Total Return Gross World Index. Przewidywana wartość współczynnika partycypacji wynosi 95% dla PLN i 55% dla EUR.

„Sprzedaż artykułów luksusowych na świecie w ciągu ostatnich 10 lat podwoiła się i osiągnęła 220 miliardów USD w sprzedanych towarach. W tym samym czasie dwukrotnie wzrosła również liczba milionerów na świecie. Według naszych prognoz światowy popyt na dobra luksusowe będzie stale rósł dzięki szybkiemu wzrostowi gospodarek rozwijających się, gdzie również zwiększa się odsetek ludzi zamożnych"- mówi Katarzyna Heuchert, dyrektor Linii Biznesowej Produkty Bankowe, BRE Private Banking.

„W indeksie spółek, do którego odnoszony jest sektor dóbr luksusowych, znajdują się czołowe firmy działające w wielu różnych sektorach, branżach oraz regionach. Ta różnorodność zapewnia dywersyfikację i tym samym zwiększa bezpieczeństwo inwestycji w produkt Excellence” - dodaje Katarzyna Heuchert.

Produkt skierowany jest do wszystkich Klientów Private Banking BRE Banku, którzy zainwestują co najmniej 25 tys. PLN bądź 15 tys. EUR.

W Noble Banku rozpoczęły się zaś zapisy na pięć produktów strukturyzowanych. W ofercie dostępne są dwie premierowe inwestycje: lokata „Global Market”, pozwalająca zarabiać zarówno na wzrostach, jak i spadkach, oraz produkt związany z infrastrukturą na rynkach rozwijających się – „Industry Impact”. To alternatywne propozycje w obliczu niepewnej sytuacji na rynkach. Wszystkie rozwiązania zostały przygotowane we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA w formie ubezpieczenia na życie i dożycie, co daje możliwość wypracowania zysku bez konieczności odprowadzania 19-proc. podatku od dochodów kapitałowych. Taka konstrukcja produktów gwarantuje również zwolnienie zainwestowanego kapitału z obowiązku płacenia taksy od spadków i darowizn. Produkty oferowane są bez opłat wstępnych.

Nowość w ofercie – lokata „Global Market” – to 4-letnia inwestycja ze 100-proc. gwarancją kapitału. Produkt został oparty o aktywnie zarządzany indeks o z góry ograniczonym ryzyku – BNP Paribas Millennium Index. Jego zarządzający inwestują na całym świecie na rynkach: akcji, nieruchomości, surowców oraz walutowym. Lokata „Global Market” pozwala zarabiać zarówno na wzrostach, jak i na spadkach na wymienionych rynkach, dzięki możliwości zajmowania krótkich pozycji. Partycypacja we wzroście indeksu BNP Paribas Millennium Index zostanie ustalona w przedziale 111,11–135,80 proc. brutto. Tak przygotowany produkt w historycznym okresie 23.04.2002–24.04.2006 r. wypracowałby – przy partycypacji z połowy możliwego przedziału, według wyliczeń Noble Banku – stopę zwrotu na poziomie 154,07 proc. Brutto. Wyjątkowość modelu zarządzania zastosowanego w indeksie, w oparciu o który została przygotowana inwestycja „Global Market” Noble Banku, polega na: zastosowaniu szerokiej dywersyfikacji geograficznej (Europa, Chiny, Japonia, USA), zróżnicowaniu pod względem aktywów (akcje, surowce, nieruchomości i waluty), znacznym ograniczeniu ryzyka, co chroni indeks przed nagłymi zmianami koniunktury, oraz wspomnianej już możliwości uzyskania zysku także w sytuacji spadków. Strategia zarządzania oparta jest na teorii, za której wynalezienie Harry M. Markowitz otrzymał nagrodę Nobla.

Kolejna premierowa inwestycja „Industry Impact” pozwala zarabiać na spółkach związanych z infrastrukturą w krajach rozwijających się. Produkt opiera się o indeks Merrill Lynch Emerging Market Infrastructure (na tle indeksu S&P 500). Posiada 100-proc. gwarancję kapitału i 4-letni horyzont inwestycyjny. Partycypacja we wzroście indeksu Merrill Lynch Emerging Market Infrastructure zostanie ustalona na poziomie z przedziału 92,59–117,28 proc. Historycznie w okresie 30.03.2003–30.03.2007 r. inwestycja przyniosłaby zysk na poziomie 207,48 proc. brutto (przy partycypacji 104,94 proc.). Spółki, w których lokuje środki indeks, pochodzą m.in. z Chin, Rosji, południowej Afryki, Brazylii, Meksyku, czy Egiptu.
– Jest wiele powodów, dla których kraje rozwijające się notują znakomite wyniki. Z dużym prawdopodobieństwem trend ten zostanie podtrzymany w najbliższych latach. Wystarczy wspomnieć, że kraje pochodzące z naszego regionu i Ameryki Łacińskiej zaczęły integrować się gospodarczo z krajami wysoko rozwiniętymi, co pomaga w ich unowocześnianiu, zwiększa zaufanie inwestorów i wzmaga pomoc finansową krajów bogatszych – mówi Przemysław Guberow, dyrektor ds. produktów inwestycyjnych w Noble Banku. – Dzięki temu, kraje te zyskują możliwość sfinansowania inwestycji w infrastrukturę na bezprecedensowym poziomie. Poprzez naszą lokatę, Klienci uzyskają więc szansę partycypacji w zyskach spółek zaangażowanych w realizację tych inwestycji – dodaje Przemysław Guberow.

Subskrypcja na dwa nowe produkty Noble Banku rozpoczęła się 17 stycznia i potrwa do 29 lutego br.

Poza nowymi propozycjami, Noble Bank proponuje kolejne zapisy na znane wcześniej produkty – lokatę „Luxury Goods” oraz inwestycje: „Kopalnia zysków” i „Dolar kontra reszta świata”. Inwestycja „Luxury Goods”, stworzona na podstawie mechanizmu dostarczanego przez BNP Paribas, oparta jest o koszyk 15. spółek z World Luxury Index. 4-letnia lokata charakteryzuje się 100-proc. gwarancją kapitału i podwyższoną partycypacją we wzroście indeksu na poziomie 105 proc. brutto. To już szósta subskrypcja cieszącego się ogromną popularnością produktu. „Kopalnia Zysków” to 4-letnia inwestycja ze 100-proc. gwarancją kapitału, oparta o koszyk sześciu surowców mineralnych, takich jak: złoto, ropa naftowa, miedź, platyna, nikiel i cynk. Partycypacja we wzroście surowców zostanie ustalona na poziomie z przedziału 98,77–111,11 proc. Kolejny produkt „Dolar kontra reszta świata” bazuje na koszyku kursów czterech walut rynków wschodzących o wyjątkowym potencjale wzrostu względem dolara: liry (Turcja), reala (Brazylia), forinta (Węgry) oraz randa (RPA). Zysk wynika z umacniania się tych walut względem amerykańskiej waluty. Zaletą produktu jest krótki okres inwestycji (12 miesięcy) i – podobnie jak w wypadku poprzednich rozwiązań – 100-proc. gwarancja kapitału. Partycypacja we wzroście zostanie ustalona na poziomie z przedziału 111,11–135,80 proc. brutto.

Zapisy na przedstawione inwestycje można składać do 26 lutego br.

– Jesteśmy dumni z naszej oferty inwestycji strukturyzowanych – najszerszej, jaką można znaleźć na rynku. Proponujemy nie tylko produkty oferujące możliwość inwestowania w szerokie spektrum rynków, ale także rozwiązania pozwalające zarabiać w wypadku pogorszenia się koniunktury lub nawet trwałych spadków na części rynków finansowych. Staramy się więc wyjść naprzeciw obawom Klientów, konstruując produkty tak, aby także przy dobrej koniunkturze oferowały wyjątkową relację zysku do ryzyka. To wszystko przy 100-proc. gwarancji kapitału – mówi Przemysław Guberow z Noble Banku.

Źródło: informacje prasowe banków

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Komentarze użytkowników
Dodaj swój komentarz do tego artykułu...Nowe produkty strukturyzowane w BRE... ...

Wpisz swój komentarz poniżej.

(wymagane)

(wymagane)

Twój e-mail nie będzie wyświetlany na stronie - to informacja dla administratora