Zur Navigation | Zum Inhalt
Podsumowanie roku BRE Wealth Management PDF Drukuj Email
20.02.2008.

W 2007 roku BRE Bank, poprzez spółkę BRE Wealth Management, zaproponował pionierskie na polskim rynku usługi wealth management, polegające na kompleksowym zarządzaniu majątkiem. Stanowią one uzupełnienie oferty dla najzamożniejszych klientów. Pierwszy rok działalności spółki, okazał się sukcesem, pomimo dekoniunktury panującej na rynku w drugiej części roku. Z usług BRE WM skorzystało ponad 500 Klientów, a aktywa pod zarządzaniem w ciągu roku wzrosły z 330 mln PLN do 634,5 mln PLN.

Kompleksowe zarządzanie majątkiem

BRE Wealth Management była pierwszą w Polsce spółką, która zaoferowała klientom usługi kompleksowego zarządzania majątkiem, zgodne z najwyższymi, zachodnimi standardami. Została powołana by tworzyć rozwiązania, będące uzupełnieniem dotychczasowej oferty private banking BRE Banku.


„Tego rodzaju usługi to nowość na naszym rynku. Specjalizujemy się w kompleksowym zarządzaniu majątkiem, zarówno aktywami, jak i pozostałymi elementami, np. nieruchomościami, czy też udziałami w spółkach. Oferta jest każdorazowo dostosowywana do potrzeb konkretnego klienta, uwzględnia zarówno jego aktywa finansowe, jak też pozafinansowe, plany biznesowe i poziom akceptacji ryzyka” – powiedział Daniel Ścigała, Dyrektor BRE Private Banking & Wealth Management.

W ciągu pierwszego roku działalności spółka BRE Wealth Management oferowała usługi w zakresie:

 • asset management: budowanie długookresowej strategicznej alokacji aktywów w zależności od celów inwestycyjnych i struktury majątku Klienta.
 • optymalizacji podatkowej: tworzenie konstrukcji inwestycyjnych optymalnych z punktu widzenia podatkowego: zamknięty fundusz inwestycyjny (FIZ), prywatny fundusz kapitałowo-ubezpieczeniowy, czy spółka transgraniczna.
 • transferu międzypokoleniowego: pozwalającego zabezpieczyć zgromadzony majątek i przekazać go w optymalny sposób, bez większych obciążeń podatkowych, następnym pokoleniom.

Zarządzanie aktywami

Celem BRE Private Banking & Wealth Management jest takie zarządzanie aktywami, by klienci osiągali maksymalne zyski w czasie hossy i chronili swój kapitał w czasie bessy.
W 2007 r. BRE Private Banking & Wealth Management osiągnął jedne z najlepszych wyników zarządzania portfelami papierów wartościowych na polskim rynku:

2007 rok                                              wynik strategii                                            Index
Strategia agresywna                            28,2%                                                        WIG 10,4%
Strategia konserwatywna                     16,4%                                                        WIG20 5,6%
Strategia dochodowa                            9,8%                                                        WIG40 4,7%
Strategia wielu klas aktywów*              12,3% -

*Wynik strategii WKA od 04.02.2007 r.

Tak dobre wyniki to między innymi efekt konsekwentnego stosowania filozofii absolute return umożliwiającej zarządzanie ryzykiem poprzez zredukowanie udziału akcji w portfelu i tym samym ochronę kapitału w okresach dekoniunktury.

„Inwestowanie na giełdach jest łatwe w okresach długotrwałej hossy. Wówczas wszyscy chętnie inwestują w akcje. Sytuacja jest również jasna w środku długotrwałej bessy, kiedy wszyscy ograniczają udział akcji w portfelu. Najtrudniejsze dla inwestorów giełdowych są zmiany na rynku, w których dochodzi do odwrócenia długoterminowego trendu, takie jak ostatnie półrocze. Tego typu okresy są prawdziwym tsprawdzianem dla zarządzających aktywami” – podkreśla Jacek Dekarz, prezes zarządu BRE Wealth Management

Osiągnięte w ubiegłym roku wyniki inwestycyjne plasują BRE Private Banking & Wealth Management w ścisłej czołówce rynku*:

 • strategia agresywnej - 4 miejsce wśród 36 funduszy akcyjnych,
 • strategia konserwatywna - 2 miejsce pośród 20 funduszy mieszanych i zrównoważonych,
 • strategia dochodowa - 6 miejsce wśród 24 funduszy stabilnego wzrostu i podobnych,
 • strategia wielu klas aktywów (wynik za niepełne 11 miesięcy) - 7 spośród 20 funduszy zrównoważonych i mieszanych.


Optymalizacja podatkowa

BRE Wealth Management oferuje optymalne konstrukcje inwestycyjne z punktu widzenia podatkowego, w tym między innymi,:
1) fundusze inwestycyjne; w szczególności fundusz inwestycyjny zamknięty lub fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych;
2) fundusz kapitałowo – ubezpieczeniowy;
3) możliwość utworzenia spółek transgranicznych;
4) rozwiązania umożliwiające unikanie podwójnego opodatkowania dochodów kapitałowych uzyskiwanych w Polsce.

Poza możliwością odroczenia płatności zobowiązania podatkowego dają one możliwość szybkiego i optymalnego transferu majątku uposażonej osobie.
„Rozwiązania proponowane przez BRE Wealth Management pozwalają na założenie prywatnego funduszu inwestycyjnego, w ramach którego środki inwestowane są zgodnie z przyjętą strategią. Wybór odpowiedniej konstrukcji czy też strategii inwestycyjnej każdorazowo dostosowywany jest do konkretnych potrzeb Klienta. Propozycję optymalnego rozwiązania przygotowują eksperci zatrudnieni w BRE Wealth Management, jak również w podmiotach współpracujących, takich jak kancelarie prawne, kancelarie podatkowe, firmy ubezpieczeniowe i towarzystwa funduszy inwestycyjnych”- dodaje Jacek Dekarz.

BRE Private Banking i Wealth Management w liczbach

 

 • 13 lat BRE Bank oferuje usługi private banking. BRE Bank był jednym z pionierów usług na polskim rynku, wprowadził je w 1995 roku
 • 7, 71 tys. klientów obsługuje BRE Private Banking & Wealth Management
 • 28,2 mln zł zysku brutto wypracowane w 2007 r., w tym 24,4 mln zł Private Banking i 3,8 mln BRE Wealth Management
 • 4,81 mld zł w 2007 wyniosły aktywa w zarządzaniu BRE Private Banking & Wealth Management, co oznacza wzrost od początku roku o 348,1 mln zł (+7,8%) %
 • 518,9 mln zł wyniósł stan zadłużenia klientów Private Banking na koniec grudnia 2007
 • otwarta architektura produktowa – Klienci BRE Private Banking & Wealth Management mają dostęp do ponad 180 funduszy inwestycyjnych

* *Źródłem danych jest portal Analizy Online. Zaliczając fundusze do poszczególnych grup oparliśmy się na klasyfikacji dokonanej przez ten portal. Dane dostarczone przez Analizy Online uzupełniliśmy o wyniki inwestycyjne dwóch zamkniętych funduszy inwestycyjnych typu absolute return, zaczerpnięte ze stron internetowych zarządzających nimi TFI. W zestawieniach nie uwzględniliśmy wyników firm zarządzających portfelami, ponieważ w tej chwili dane takie nie są dostępne. W II półroczu 2007 r. znaczna część tego typu instytucji zawiesiła upublicznianie swoich wyników inwestycyjnych.

źródło: Centrum Prasowe BRE Banku SA

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Komentarze użytkowników
Dodaj swój komentarz do tego artykułu...Podsumowanie roku BRE Wealth Manage... ...

Wpisz swój komentarz poniżej.

(wymagane)

(wymagane)

Twój e-mail nie będzie wyświetlany na stronie - to informacja dla administratora