Zur Navigation | Zum Inhalt
Nowe produkty dla klientów private banking PDF Drukuj Email
02.03.2008.

BRE Bank i DZ Bank Polska zaoferowały dla swoich Klientów nowe produkty inwestycyjne.


BRE Bank rozpoczął subskrypcję na dwa produkty oparte o koszyk indeksów i funduszy inwestujących na rynkach wschodzących - „Emerging Markets”: 3-letnią lokatę inwestycyjną oraz 3,5-letnią polisę ubezpieczeniową. Produkty skierowane są do Klientów Private Banking i Klientów Korporacyjnych BRE Banku, którzy ceniąc sobie bezpieczeństwo inwestycyjne oczekują ponadprzeciętnych zysków. Subskrypcja potrwa do 14 marca.

„Lokata i polisa ubezpieczeniowa Emerging Markets oparte są o koszyk indeksów i funduszy inwestujących na rynkach wschodzących, tzw. emerging markets. Jest to aktualnie najdynamiczniej rozwijająca się grupa gospodarek na świecie. Wśród nich znajdują się między innymi kraje azjatyckie, regionu Bałkanów, Europy Środkowej i Wschodniej, Afryki czy Ameryki Południowej” – mówi Katarzyna Heuchert, Dyrektor Linii Biznesowej Produkty Bankowe, BRE Private Banking & Wealth Management.

Oba produkty, dostępne w PLN, zapewniają partycypowanie we wzroście jednych z najszybciej rozwijających się gospodarek na świecie, a co za tym idzie uzyskanie ponadprzeciętnych zysków w porównaniu do lokaty standardowej. Dzięki zróżnicowaniu oferty Emerging Markets Klienci mogą wybrać pomiędzy korzyściami, jakie zapewnia lokata i profitami wynikającymi z polisy ubezpieczeniowej. Jednocześnie oba produkty gwarantują 100% ochronę kapitału.

Konstrukcja lokaty inwestycyjnej Emerging Markets, umożliwia dywersyfikację portfela poprzez inwestycję alternatywną do rynku akcji. Gwarantuje również brak opłat za zarządzanie produktem i brak prowizji od zysku. Trzyletni okres jej trwania pozwala na osiągnięcie satysfakcjonującego wyniku inwestycyjnego. Oprocentowanie lokaty zależy od średniej stopy zwrotu koszyka liczonej na podstawie kwartalnych obserwacji.

Z kolei dzięki 3,5-letniej polisie ubezpieczeniowej EMERGING MARKETS Klienci uzyskują gwarancję optymalizacji podatkowej (brak podatku od zysku z inwestycji), a także optymalny - 3,5-letni horyzont inwestycyjny umożliwiający osiągnięcie ponadprzeciętnych wyników, przy jednoczesnym braku ryzyka kursowego, opłat wstępnych i opłat za zarządzanie produktem. Dodatkowo produkt zapewnia bezpieczeństwo finansowe wskazanych przez Klienta osób (Uposażonych) oraz zwolnienie z podatku od spadków i darowizn. Wysokość sumy ubezpieczenia z tytułu dożycia do końca okresu ubezpieczenia zależy od średniej stopy zwrotu koszyka liczonej na podstawie kwartalnych obserwacji.

„Wysoka dynamika wzrostu PKB, bogacenie się ludności oraz poprawa atrakcyjności rynków wschodzących dla inwestorów spowodowały, iż ich udział w światowym wzroście gospodarczym szacuje się obecnie na 50%. W roku 2008 przewiduje się utrzymanie koniunktury w krajach rozwijających się, do których napływa coraz więcej kapitału” – dodaje Katarzyna Heuchert.

Według prognoz JP Morgan tempo rozwoju gospodarek rynków wschodzących będzie kształtować się na poziomie 6,3%, podczas gdy w krajach rozwiniętych średnia ta wyniesie zaledwie 2%.

W skutek dynamicznego wzrostu, kraje rozwijające się zgłaszają coraz większe zapotrzebowanie na surowce energetyczne, metale szlachetne i rośliny przemysłowe. Dlatego w koszyku umieszczono również indeks surowcowy S&P Goldman Sachs Commodity Index, co pozwoli na wykorzystanie koniunktury także na tym rynku. Produkty skierowane są do wszystkich Klientów BRE Banku, którzy zainwestują co najmniej 25 000 PLN.

W ofercie DZ BANK Polska pojawił sie Fundusz o charakterze gwarantowanym, z dostępem do 6-miesięcznej lokaty bankowej, oprocentowanej 7% w skali roku. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy „Gwarancja na Nobla” oferowany jest we współpracy ze Skandia. Za pośrednictwem tego Funduszu klienci mają dostęp do lokaty bankowej, która pozwoli na rozproszenie ryzyka dotychczas prowadzonych inwestycji. UFK „Gwarancja na Nobla” może stanowić całość lub odpowiednio wskazany % portfela klienta. Oznacza to, że może być łączony z innymi funduszami, tworząc indywidualny portfel inwestycyjny Klienta. Wpłaty do Funduszu są możliwe od 18 lutego do 19 marca 2008 r. W tym okresie wpłacone przez klientów do Funduszu środki bedą lokowane na lokacie terminowej, której oprocentowanie naliczane jest według stawki WIBOR 3M (obecnie ok. 5,7% w skali roku). Potem Fundusz jest zamknięty na 6 miesiecy - tj. od 22 marca do 22 wrzesnia 2008 r. W tym okresie wszystkie środki Funduszu beda lokowane na lokacie terminowej, której oprocentowanie wynosi 7% w skali roku. W przypadku, gdy w okresie od 22 marca 2008 r. do 21 wrzesnia 2008 r. wskaźnik WIBOR 6M przekroczy 7% dla pieciu kolejnych dni roboczych, oprocentowanie lokaty w okresie zamknięcia wyniesie 7,2% w skali roku.

źródło: informacje prasowe banków

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Komentarze użytkowników
Dodaj swój komentarz do tego artykułu...Nowe produkty dla klientów private ... ...

Wpisz swój komentarz poniżej.

(wymagane)

(wymagane)

Twój e-mail nie będzie wyświetlany na stronie - to informacja dla administratora