Zur Navigation | Zum Inhalt
db Benefit N-11 Deutsche Bank PBC S.A. PDF Drukuj Email
07.04.2008.
Do 18 kwietnia polscy inwestorzy mogą dokonywać zapisów w ramach pierwszej subskrypcji nowego produktu strukturyzowanego z oferty Deutsche Bank PBC S.A. - db Benefit N-11. Stworzony we współpracy z Deutsche Bank AG w Londynie oraz PZU Życie S.A. produkt stanowi 2-letnią, złotową inwestycję strukturyzowaną opartą na indeksie S-Box N-11. Indeks ten odzwierciedla zmiany cen akcji największych spółek z 11 dynamicznie rozwijających się krajów wchodzących. Produkt oferuje 80%-ową gwarancję kapitału.

Informacje o produkcie

db Benefits N-11 to 2-letni produkt strukturyzowany (w formie polisy ubezpieczeniowej na życie i dożycie) denominowany w PLN, oparty o notowany na giełdzie w Stuttgarcie indeks S-Box N-11. W skład indeksu wchodzą największe spółki 11 państw grupy „Next Eleven” (N-11), czyli najbardziej dynamicznych gospodarek rozwijających się po krajach BRIC (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny). Termin "Next Eleven" wprowadzony został do nomenklatury inwestycyjnej przez amerykański Bank Goldman Sachs i obejmuje gospodarki takich krajów jak: Egipt, Bangladesz, Indonezja, Iran, Meksyk, Nigeria, Pakistan, Filipiny, Płd. Korea, Turcja i Wietnam. Ze względu na dodatkowe kryteria przyjęte przy konstrukcji indeksu, w chwili obecnej jego skład nie obejmuje spółek z Bangladeszu, Iranu i Nigerii. Mogą one jednak zostać włączone w skład indeksu wraz z rozwojem rynku kapitałowego w tych krajach.

db Benefits N-11 oferuje inwestorom partycypację w zysku z indeksu S-Box N-11 wynoszącą od 72% do 81% przy jednoczesnej, 80% ochronie zainwestowanego kapitału. Ostateczna wartość partycypacji zostanie określona po zakończeniu subskrypcji, w terminie 14 dni od dnia początku okresu odpowiedzialności, przy czym wartość ostateczna będzie mieścić się w podanym wyżej przedziale. Zgodnie z prognozami analityków kraje, których spółki notowane są w ramach indeksu S-Box N-11 charakteryzuje niezwykła dynamika wzrostu gospodarczego oraz bardzo dobre perspektywy dla inwestycji. Według głównego ekonomisty Goldman Sachs, Jima O’Neill’a, państwa zaliczane do grupy N-11 mogą rozwijać się gospodarczo w tempie zbliżonym do krajów grupy BRIC, stwarzając perspektywy wysokiego i długotrwałego wzrostu gospodarczego. Różnorodność aktualnego poziomu rozwoju poszczególnych krajów N-11 wpływa na zwiększenie poziomu dywersyfikacji inwestycji. Atrakcyjność rynków N-11 wynika także z ich potencjału demograficznego, który będzie powodował napływ inwestycji zagranicznych, przy jednoczesnym zapewnieniu taniego rynku pracy. Dlatego też inwestycja w oferowany przez nas produkt db Benefit N-11 ma szansę stanowić bardzo atrakcyjną alternatywę dla inwestorów poszukujących znacznych zwrotów ze średnioterminowej alokacji aktywów, którzy jednocześnie akceptują częściowe, z góry zdefiniowane ryzyko utraty kapitału. – wyjaśnia Monika Pawlak, Manager ds. Produktów Strukturyzowanych Deutsche Bank PBC S.A.

Zalety db Benefit N-11
- Optymalna dywersyfikacja portfela zarówno pod względem geograficznym jak i inwestycyjnym - nowe rynki, niedostępne dotąd dla polskich inwestorów w takim zestawieniu.
- Niska kwota minimalna inwestycji - 5000 zł.
- Potencjalny zysk ograniczony jedynie wysokością partycypacji z przedziału 72-81%.
- Krótki okres inwestycji: 2 lata.
- Kapitał chroniony na poziomie 80% bez względu na poziom ewentualnego spadku indeksu.
- Dogodna forma inwestycji dająca dodatkowe korzyści ubezpieczeniowe i podatkowe (m. in. brak podatku od zysków kapitałowych).
- Brak opłat związanych z przystąpieniem oraz w okresie trwania inwestycji.

Historyczna, średnia stopa zwrotu z inwestycji wyniosła +48,55% w okresie 2 lat. *

* Powyższa informacja została podana wyłącznie w celach informacyjnych. Informacja symuluje historyczny wynik, tzn. wynik jaki przyniosłaby inwestycja, gdyby została dokonana przy takich samych parametrach w przeszłości. Obliczenia wsteczne są tylko i wyłącznie hipotetyczne. Historyczny wynik, faktyczny bądź symulowany, nie jest wiarygodnym wskaźnikiem wyników w przyszłości. Symulowane wyniki historyczne są oparte na założeniach i konkretnej metodologii obliczeń określonej dla produktu db Benefit N-11. Wycena oparta na innych założeniach lub metodach wyceny może dać inne wyniki niż powyższe. Wszystkie obliczenia są oparte na informacjach uzyskanych przez PZU Życie. Deutsche Bank polega na wiarygodności tych informacji i nie sprawdził niezależnie informacji pobranych z tych źródeł.

Ryzyko związane z inwestycją w db Benefit N-11

Wysokość wypłaty po zakończeniu okresu inwestycji jest uzależniona od poziomów indeksu S-BOX N-11 mierzonych na początku oraz na końcu inwestycji. W przypadku niekorzystnych zmian indeksu kwota wypłaty po zakończeniu okresu inwestycji może być niższa od oczekiwanej, włącznie z uzyskaniem kwoty niższej niż wpłacony kapitał. Ryzyko związane z inwestycją w db Benefit N-11 jest jednak ograniczone do poziomu 20% opłaconej składki.

źródło: strona internetowa Deutsche Bank PBC S.A.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Komentarze użytkowników
Dodaj swój komentarz do tego artykułu...db Benefit N-11 Deutsche Bank PBC S... ...

Wpisz swój komentarz poniżej.

(wymagane)

(wymagane)

Twój e-mail nie będzie wyświetlany na stronie - to informacja dla administratora