Zur Navigation | Zum Inhalt
Program inwestycyjny powiązany z ubezpieczeniem na życie - nowa oferta BRE Bank SA. PDF Drukuj Email
17.11.2004.

W ramach współpracy z Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA BRE Bank przygotował dla Klientów Private Banking program inwestycyjny powiązany z ubezpieczeniem na życie. Celem programu jest efektywne pomnażanie środków przy jednoczesnym objęciu jego uczestników ochroną ubezpieczeniową. Klienci, w zależności od akceptowanego poziomu ryzyka i oczekiwanej stopy zwrotu, mogą wybrać produkt umożliwiający inwestowanie środków pochodzących ze składek w ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy o wybranej strategii: gwarantowanej, mieszanej bądź agresywnej.

Ubezpieczenie na życie i dożycie - strategia gwarantowana - charakteryzuje się 6-miesięcznym okresem inwestycyjnym z możliwością automatycznego odnowienia. Środki ze składek lokowane sa głównie bony skarbowe, a także w krótkoterminowe dłużne papiery przedsiębiorstw i depozyty bankowe. Gwarantowana stopa zwrotu, wynosząca 3,5%, jest powiększana o udział w zysku z tytułu inwestycji w fundusze. Przewidywana rentowność netto dla Klienta powinna o ok. 20% przewyższać dochód z lokat bankowych o podobnym terminie zapadalności.

Ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym o strategii mieszanej bądź agresywnej jest inwestycją bezterminową. W ramach strategii środki ze składek inwestowane są w jednostki uczestnictwa wyselekcjonowanych funduszy inwestycyjnych, obligacje, bony skarbowe, papiery dłużne przedsiębiorstw oraz depozyty bankowe.

Inwestycje dokonane przez Klientów Private Banking BRE Banku w ramach programu inwestycyjnego Generali dają możliwość inwestowania środków w jednostki uczestnictwa funduszy zarządzanych przez wiodące Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, zapewniających najwyższe stopy zwrotu na polskim rynku, atrakcyjne rentowności w porównaniu z alternatywnymi produktami inwestycyjnymi, a także preferencje podatkowe (w przypadku strategii gwarantowanej zyski zwolnione są z podatku od dochodów kapitałowych). Ze względu na zastosowaną formułę, łączącą atrybuty produktu inwestycyjnego i ubezpieczeniowego - program gwarantuje (w razie nieprzewidzianych zdarzeń losowych) bezpieczeństwo finansowe wskazanych przez Klienta uposażonych oraz zwolnienie z podatku spadkowego i dochodowego.

Procedury związane z przystąpieniem do poszczególnych programów zostały maksymalnie uproszczone. Aby móc z nich skorzystać nie ma konieczności wypełniania ankiet medycznych, ani wykonywania dodatkowych badań. Oferta adresowana jest do Klientów Private Banking BRE Banku. Minimalna wielkość składki wynosi 20 tys. zł.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Komentarze użytkowników
Dodaj swój komentarz do tego artykułu...Program inwestycyjny powiązany z ub... ...

Wpisz swój komentarz poniżej.

(wymagane)

(wymagane)

Twój e-mail nie będzie wyświetlany na stronie - to informacja dla administratora