Zur Navigation | Zum Inhalt
Aktywny Portfel Funduszy - nowy produkt BRE PB & WM i AXA Życie TU PDF Drukuj Email
01.07.2008.
BRE Private Banking & Wealth Management poszerzył swoją ofertę o nowy produkt inwestycyjny, który powstał przy współpracy z AXA Życie TU S.A. Aktywny Portfel Funduszy to produkt, który łączy możliwość inwestowania w fundusze z aktywnym zarządzaniem.

Aktywny Portfel Funduszy umożliwia inwestowanie za pośrednictwem wyselekcjonowanych funduszy inwestycyjnych, przy jednoczesnym aktywnym zarządzaniu, w którym portfel jest konstruowany i zarządzany przez ekspertów BRE Wealth Management. Produkt przygotowany jest w formie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, dzięki czemu gwarantuje odroczenie zapłaty podatku od zysków kapitałowych do momentu zakończenia inwestycji z możliwością aktywnej alokacji środków pomiędzy wybranymi towarzystwami funduszy inwestycyjnych.

„Aktywny Portfel Funduszy ma szansę stać się jednym z najbardziej popularnych produktów w ofercie BRE Private Banking & Wealth Management. Zwalnia inwestorów z obowiązku śledzenia trendów na rynku, konstruowania portfela i oceny optymalnego momentu rozpoczęcia inwestycji - tym wszystkim zajmują się eksperci BRE Wealth Management” - komentuje Marek Rybiec, zastępca dyrektora w Departamencie Private Banking & Wealth Management. „Odpowiedni dobór 5 – 8 wyselekcjonowanych funduszy zwiększa prawdopodobieństwo osiągnięcia zysków. Poza tym produkt charakteryzuje się relatywnie niskim progiem wejścia, co może stanowić dodatkową zachętę dla inwestorów, którzy Aktywnym Portfelem Funduszy uzupełnią swój portfel” - dodaje Marek Rybiec.

W skład portfela mogą wchodzić jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne polskich funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, a także dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego jak i lokaty bankowe. W przeciwieństwie do tradycyjnych funduszy, inwestowanie w Aktywny Portfel Funduszy jest wolne od opłat manipulacyjnych. Opłaty te są naliczane jedynie w przypadku zakończenia inwestycji przed 4 rokiem. Minimalna kwota inwestycji wynosi 20 000 złotych i jest potwierdzana w formie certyfikatu ubezpieczeniowego. Celem inwestycji jest długoterminowy wzrost wartości portfela inwestycyjnego przy jednoczesnym dążeniu do utrzymania ryzyka inwestycyjnego na umiarkowanym poziomie.

Aktywny Portfel Funduszy zarządzany jest zgodnie ze stosowaną przez BRE Wealth Management filozofią inwestycyjną absolute return, której celem jest osiąganie wysokich zysków w czasie hossy i ochrony kapitału w czasie bessy. Dodatkowo dzięki wykorzystaniu wiedzy i doświadczeń zarządzających w porównaniu z budowaniem portfela inwestycyjnego w sposób samodzielny, Aktywny Portfel Funduszy zwiększa prawdopodobieństwo osiągnięcia ponadprzeciętnej stopy zwrotu.

„Muszę przyznać, że rozwiązanie, które wspólnie z BRE Private Banking & Wealth Management przyjęliśmy w zakresie zarządzania aktywami klientów wyprzedza dotychczasowe pozycjonowanie tego typu produktów na rynku, rozumiane nie tylko jako dostęp do wyselekcjonowanych, najlepszych w swojej kategorii funduszy, ale profesjonalne zarządzanie portfelem” – wyjaśnia Mariusz Hernik, Dyrektor Departamentu Bancassurance AXA Życie Towarzystwa Ubezpieczeń S.A.

Nowy produkt będzie dostępny w stałej ofercie Banku.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Oddziałach BRE Bank SA

źródło: BRE Bank SA
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Komentarze użytkowników
Dodaj swój komentarz do tego artykułu...Aktywny Portfel Funduszy - nowy pro... ...

Wpisz swój komentarz poniżej.

(wymagane)

(wymagane)

Twój e-mail nie będzie wyświetlany na stronie - to informacja dla administratora