Zur Navigation | Zum Inhalt
Raiffeisen Bank oferuje ubezpieczenie strukturyzowane "Autostrada Zysków" PDF Drukuj Email
21.09.2008.

Kraje zaliczane do rynków wschodzących inwestują ogromne kwoty w rozwój infrastruktury. Klienci Raiffeisena mogą skorzystać z tego boomu i zarabiać na „Autostradzie Zysków”, 3-letnim ubezpieczeniu strukturyzowanym z gwarancją kapitału dostępnym od 15 września do 10 października w oddziałach banku.

Rynki wschodzące intensywnie nadrabiają w ostatnich latach dystans do krajów wysokorozwiniętych i inwestują miliardy dolarów w rozwój infrastruktury drogowej, kolejowej, telekomunikacyjnej. Tylko w Europie Środkowej i Wschodniej 45 miliardów dolarów zostanie przeznaczone w latach 2007–2010 na same drogi. Według Banku Światowego, wydatki na infrastrukturę w krajach rozwijających się powinny wzrosnąć do poziomu 5,5% ich PKB z obecnych 2-3% dla podtrzymania dotychczasowego tempa wzrostu.

Duże nakłady oznaczają prosperity dla firm zajmujących się usprawnianiem i rozbudową infrastruktury, a to stwarza okazje na zyski dla inwestorów. Raiffeisen Bank Polska S.A., chcąc wykorzystać ten okres koniunktury, zaoferował produkt inwestycyjny „Autostrada Zysków”, z którego stopa zwrotu powiązana jest z wynikami indeksu infrastruktury rynków wschodzących – Merrill Lynch Emerging Market Infrastructure. W jego skład wchodzą spółki m.in. z Chin, Brazylii, Meksyku, Korei Południowej, ale też USA czy Francji działające w branżach budowlanej, wydobywczej, telekomunikacyjnej na rynkach wschodzących. W ostatnich trzech latach indeks zanotował średni wzrost na poziomie 42% rocznie. Choć od początku roku do końca czerwca stracił 7,2%, to jego spadek był o prawie 4 punkty procentowe mniejszy niż ogólnego indeksu rynków wschodzących (MSCI EM).

Należy oczekiwać, że kraje wschodzące będą musiały prowadzić ogromne inwestycje związane z rosnącymi potrzebami ich obywateli. Rosnąca urbanizacja i procesy migracji do miast stwarzają konieczność prowadzenia inwestycji infrastrukturalnych. „Autostrada Zysków” daje możliwość uzyskania atrakcyjnej stopy zwrotu przy jednoczesnej ochronie zainwestowanego kapitału. Również 3-letni horyzont wydaje się optymalny z punktu widzenia inwestora – mówi Dariusz Rybczyński, dyrektor Biura Bankowości Inwestycyjnej Raiffeisen Bank Polska S.A.

Produkt opracowany wspólnie z UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. „Autostrada Zysków” jest dostępny w oddziałach Raiffeisen Bank Polska S.A. od 15 września do 10 października 2008 roku. Ma postać Grupowego Ubezpieczenia Strukturyzowanego, co pozwala uniknąć podatku od zysków kapitałowych. Zapewnia 100% gwarancję zainwestowanego kapitału pod warunkiem utrzymywania inwestycji do ostatniego dnia ochrony ubezpieczeniowej, czyli do 18 października 2011 r.

Minimalna kwota inwestycji to 5 tys. zł. Klient nie ponosi żadnych opłat za nabycie, za zarządzanie zdeponowanymi środkami, ani za wycofanie środków przed terminem ustania ochrony ubezpieczeniowej.

źródło: PR News

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Komentarze użytkowników
Dodaj swój komentarz do tego artykułu...Raiffeisen Bank oferuje ubezpieczen... ...

Wpisz swój komentarz poniżej.

(wymagane)

(wymagane)

Twój e-mail nie będzie wyświetlany na stronie - to informacja dla administratora