Zur Navigation | Zum Inhalt
Produkty strukturyzowane na GPW PDF Drukuj Email
19.10.2008.
Produkty strukturyzowane na GPW – powtórka sukcesu funduszy inwestycyjnych?

Produkty strukturyzowane stały się inwestycyjnym hitem ostatniego roku, a szacunkowa wartość inwestycji Polaków w „struktury” sięgnęła już 14 mld zł. Równolegle z rynkiem pozagiełdowym rozwija się oferta certyfikatów i obligacji strukturyzowanych notowanych na GPW. Jest to nadal młody i dla większości inwestorów „egzotyczny” rynek. Wartość obrotów „strukturami” na GPW wyniosła w 2007 roku ponad 25 mln zł. Rynek ten charakteryzuje się dynamicznym wzrostem, osiągając pułap 87 mln zł obrotów w czasie zaledwie ośmiu miesięcy br. Wkrótce do notowań na GPW wprowadzony zostanie nowy produkt strukturyzowany – Certyfikat BZ WBK Przyjazna Planeta. Będzie to już 37. produkt dostępny na niezwykle szybko rozwijającym się rynku warszawskiej giełdy. Jeśli bieżący trend się utrzyma, produkty strukturyzowane mogą wkrótce stać się kolejnym, po funduszach inwestycyjnych, powszechnie wybieranym typem inwestycji.

Skąd oszałamiająca popularność „struktur”?
Produkty strukturyzowane dzięki swojej konstrukcji oferują wiele zalet, które wyróżniają je na tle innych propozycji inwestycyjnych. Po pierwsze, oferują dużą elastyczność w kwestii wyboru przez inwestora poziomu ryzyka i związanego z nim spodziewanego poziomu zysku. Po drugie, zapewniają dostęp do wielu strategii inwestycyjnych oraz do klas aktywów do niedawna niedostępnych dla inwestorów indywidualnych, takich jak rynki towarów czy indeksy giełdowe. Zazwyczaj zapewniają też gwarancję kapitału, co nabiera znaczenia w czasie giełdowych spadków.

Wysoka płynność i przejrzystość
Obligacje i certyfikaty strukturyzowane notowane na GPW oferują też szczególne korzyści, niedostępne w przypadku polis inwestycyjnych oferowanych poza giełdą. Najważniejszą zaletą jest codzienne notowanie instrumentów, które zapewnia płynność inwestycji i pozwala na wycofanie środków oraz realizację zysku w każdym momencie. Nad zapewnieniem obrotów i pełnej płynności papierów czuwa animator, którym jest dom maklerski oferujący daną „strukturę”. Płynność odróżnia produkty dostępne na GPW od większości sprzedawanych w Polsce „struktur”, które są zazwyczaj „zapakowane” w formę polisy ubezpieczeniowej i zmuszają do zamrożenia kapitału na okres nawet do 4 lub 5 lat.

Ważną zaletą „struktur” notowanych na GPW jest transparentność. Są one dopuszczone do giełdowego obrotu na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez KNF lub zagraniczny organ nadzorczy na podstawie tzw. „jednolitego paszportu” europejskiego. Obecnie Komisja Nadzoru Finansowego formułuje zarzuty wobec instytucji oferujących polisy inwestycyjne poza GPW, obejmujące standardy informowania o poziomie opłat, o perspektywach zysku oraz o wynikach inwestycji. „Struktury” dostępne na GPW oferują przejrzysty sposób naliczania opłat, a codzienna wycena umożliwia stały dostęp do informacji o bieżącej wartości rynkowej inwestycji.

Na co należy uważać?
Produkty strukturyzowane oferują wiele ciekawych możliwości. Przed rozpoczęciem inwestowania należy jednak uzyskać niezbędną wiedzę na temat ich konstrukcji. Po pierwsze, należy pamiętać, że nie wszystkie „struktury” zapewniają gwarancję zwrotu 100% zainwestowanych środków. Wyróżniamy instrumenty z pełną lub częściową gwarancją kapitału, a także takie, które gwarancji nie dają w ogóle. Po drugie, należy dokładnie zbadać, jak szacowana jest wartość zysku. Na ostateczny wynik inwestycji wpływają m.in.: perspektywa zysku i poziom ryzyka na rynkach związanych ze „strukturą”, współczynnik partycypacji, czy częstotliwość obserwacji wartości instrumentów bazowych.

Perspektywy na przyszłość
Niewątpliwie, produkty strukturyzowane notowane na GPW należą do najbardziej innowacyjnych inwestycji dostępnych obecnie dla inwestorów indywidualnych w Polsce. Dynamiczny rozwój rynku będzie trwał nadal, czego wyrazem będzie rosnąca liczba zawieranych transakcji oraz wolumen i wartość obrotów, a także nowe produkty dawane inwestorom do dyspozycji. Czynniki takie jak elastyczność, pozwalająca na dostosowanie parametrów inwestycji do oczekiwań inwestorów w danej sytuacji rynkowej, czy połączenie gwarancji kapitału w terminie wykupu z wysoką płynnością inwestycji będą decydować o popularności „struktur” w najbliższych latach. Wysoka przejrzystość produktów notowanych na GPW powinna motywować wszystkich oferujących „struktury” do podwyższania standardów informowania klientów, przyczyniając się do wzrostu wiarygodności i szybszego wzrostu tej kategorii instumentów finansowych. Jeśli tak się stanie, wartość środków zainwestowanych przez Polaków w produkty strukturyzowane ma szansę zbliżyć się wkrótce do wartości aktywów TFI.

Warszawa, 13 października 2008

Tomasz Kaczmarek, Doradca Inwestycyjny Domu Maklerskiego BZ WBK


**************


Dom Maklerski BZ WBK S.A. (DM BZ WBK) jest jednym z czołowych domów maklerskich na polskim rynku kapitałowym. W 2007 roku DM BZ WBK odnotował najwyższe w swej historii obroty na giełdowym rynku akcji – ponad 50 mld zł. Biorąc pod uwagę całościowe obroty na instrumentach kasowych dokonane we wszystkich systemach notowań GPW, zajął pierwszy raz w swojej historii 1 pozycję, z udziałem 10,8%.
Obok produktów strukturyzowanych DM BZ WBK oferuje klientom samodzielne inwestycje giełdowe oraz prawie 150 funduszy dziewięciu Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych. Klienci Domu Maklerskiego BZ WBK mogą lokować swoje oszczędności w różnorodne instrumenty finansowe – m.in. w akcje, obligacje, kontrakty terminowe, opcje, na krajowym rynku kapitałowym oraz także na największych giełdach amerykańskich i europejskich – w Nowym Jorku, Chicago, Frankfurcie, Paryżu.

Dom Maklerski BZ WBK S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 


Źródło danych: www.StructuredRetailProducts.com, www.gpw.pl, GPW. 

Więcej informacji udziela:
Katarzyna Besz
Dom Maklerski BZ WBK S.A.
tel. (061) 856 48 99
email: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »