Zur Navigation | Zum Inhalt
Wyniki BRE Private Banking w 2008 roku PDF Drukuj Email
04.02.2009.

Na konferencji prasowej w dniu 03 lutego b.r. przedstawiono wyniki BRE Banku za 2008 rok, wśród nich nie zabrakło informacji o Private Banking tego banku.

Na koniec 2008 roku BRE Private & Wealth Management obsługiwał 7,3 tys. klientów, którzy otworzyli 13,8 tys. rachunków. Stan depozytów bankowości prywatnej wyniósł 2,5 mld zł. Aktywa pod zarządzaniem wyniosły 4,6 mld zł.

W 2008 roku BRE Private Banking & Wealth Management poszerzył swoją ofertę o:
- kredyt odnawialny
- kredyt w rachunku a'vista uzależniony od wszystkich aktywów klienta zgromadzonych za pośrednictwem BRE PB

Rozszerzeniu uległa również oferta produktów inwestycyjnych, m. in. o:
- Opcja na Zysk -  aktywnie zarządzany produkt strukturyzowany (3 edycje produktu) -  W skład portfela mogą wchodzić lokaty bankowe, w szczególności lokaty z wbudowanymi instrumentami pochodnymi, których bazę stanowią kursy walut, towarów, surowców, akcji i funduszy inwestycyjnych, stopy procentowe, indeksy rynku akcji, indeksy rynku nieruchomości i indeksy rynków towarowych i surowcowych. Docelowo w składzie portfela znajduje się od 5 do 8 produktów strukturyzowanych powiązanych z różnymi rynkami.
- Stabilny Dochód - produkt, w którego skład mogą wchodzić różnorodne instrumenty finansowe: od papierów wartościowych czy instrumentów rynku pieniężnego, po jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych lub lokaty bankowe. Dzięki takiej dywersyfikacji portfela produkt zyskuje dużą odporność na niekorzystne trendy, jakim mogą podlegać poszczególne instrumenty.
 - Aktywny Portfel Funduszy - umożliwia inwestowanie za pośrednictwem wyselekcjonowanych funduszy inwestycyjnych, przy jednoczesnym aktywnym zarządzaniu, w którym portfel jest konstruowany i zarządzany przez ekspertów BRE Wealth Management. Produkt przygotowany jest w formie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, dzięki czemu gwarantuje odroczenie zapłaty podatku od zysków kapitałowych do momentu zakończenia inwestycji z możliwością aktywnej alokacji środków pomiędzy wybranymi towarzystwami funduszy inwestycyjnych.
- poszerzenie oferty o nowe TFI: Quercus, AIG, Noble oraz zagraniczne TFI: HSBC (aktualnie w ofercie 14 TFI).

W odpowiedzi na sytuację rynkową, w ramach Wealth Management, uruchomiona została też strategia Skarbowa Plus, która zakłada inwestowanie w obligacje Skarbu Państwa o długim terminie do wykupu. Strategia przynosi bardzo dobre wyniki inwestycyjne i cieszy się dużym zainteresowaniem wśród Klientów.

źródło: Biuro prasowe BRE Banku

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Komentarze użytkowników
Dodaj swój komentarz do tego artykułu...Wyniki BRE Private Banking w 2008 r... ...

Wpisz swój komentarz poniżej.

(wymagane)

(wymagane)

Twój e-mail nie będzie wyświetlany na stronie - to informacja dla administratora