Zur Navigation | Zum Inhalt
Nowa subskrypcja Certyfikatów strukturyzowanych w DB BPC PDF Drukuj Email
06.05.2009.

Deutsche Bank PBC rozpoczyna zapisy w ramach jedenastej subskrypcji Certyfikatów strukturyzowanych Express db WIG20 emitowanych przez Deutsche Bank AG w Londynie.

Instrumentem bazowym przewidzianych do obrotu na WGPW Certyfikatów jest indeks WIG 20, a oferowany kupon będzie kształtował się w przedziale od 10 – 14%. Zapisów na Express db WIG20 można dokonywać od 5 – 22 maja br. włącznie we wszystkich oddziałach Deutsche Bank PBC na terenie całego kraju.

Certyfikaty Express db WIG20 to produkt strukturyzowany emitowany przez Deutsche Bank AG i przewidziany do obrotu na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Instrumentem bazowym Certyfikatów jest indeks WIG 20.

Konstrukcja Certyfikatów Express db WIG20 pozwala na osiąganie zysku zarówno w przypadku wzrostu cen akcji spółek notowanych w ramach indeksu WIG20, jak i w okresie stagnacji na WGPW. Certyfikaty w ramach XI subskrypcji umożliwiają atrakcyjny zwrot z kapitału na poziomie 10-14% już po pierwszym roku inwestycji, przy czym ostateczna wartość kuponu zostanie określona nie później niż na 1 dzień przed końcem subskrypcji.

Zysk dla inwestora wypłacany jest po pierwszym roku inwestycji w przypadku, kiedy w dacie obserwacji oficjalny poziom indeksu będzie równy lub wyższy względem wartości początkowej z 1 czerwca 2009r. W przypadku, gdy po roku wartość ta będzie niższa, inwestycja jest kontynuowana przez kolejny rok.

Wysokość kuponu wzrasta liniowo z każdym rokiem inwestycji według zasady:

Pierwszy rok inwestycji: kupon = 1 x (10 do 14% w skali roku)*
Drugi rok inwestycji: kupon = 2 x (10 do14% w skali roku)*
Trzeci rok inwestycji: kupon = 3 x (10 do 14% w skali roku)*
Maksymalny zysk może więc wynieść 42% w okresie 3 lat.

Ryzyko związane z inwestycją w Certyfikat jest ograniczone dzięki wbudowanemu w produkt mechanizmowi tzw. „poduszki finansowej”. Pozwala on chronić zainwestowany kapitał przed spadkami na rynku akcji pod warunkiem, że indeks WIG 20 nie obniży się w okresie trwania inwestycji (w jakimkolwiek dniu inwestycji) do poziomu niższego niż 70% wartości początkowej indeksu.

Cena emisyjna jednego Certyfikatu, obowiązująca w trakcie oferty publicznej trwającej do 22 maja, wynosi 100 zł. Minimalny zapis wynosi 10 certyfikatów (tj. 1 000 złotych). Bank nie pobiera żadnych dodatkowych opłat związanych z zakupem Certyfikatów.

Denominowane w PLN Certyfikaty Express db WIG20 są inwestycją maksymalnie trzyletnią oferującą możliwość wcześniejszego wykupu przez Emitenta po roku lub dwóch latach - w zależności od scenariusza wyceny indeksu WIG20 w datach obserwacji.

Obrót Certyfikatami / Wykup przez Emitenta

Oferta publiczna potrwa do 22 maja 2009 r. W tym czasie zapisy należy składać w oddziałach Deutsche Bank PBC S.A.

Po zamknięciu oferty publicznej Deutsche Bank AG planuje wniosek o dopuszczenie Certyfikatów Express db WIG20 do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Ochrona kapitału jest gwarantowana w dacie zapadalności Certyfikatów (tj. 8 czerwca 2012 r.) w sytuacji, kiedy produkt nie został wcześniej wykupiony przez Emitenta, a dodatkowo po trzech latach inwestycji indeks bazowy WIG 20 ma niższą wartość niż w dniu emisji, przy czym przez cały okres inwestycji nie był notowany poniżej poziomu bariery wynoszącej 70% wartości indeksu w dniu emisji. Przed terminem zapadalności obrót będzie odbywał się według aktualnej w danym momencie wyceny rynkowej, która może być zarówno wyższa, jak i niższa od ceny emisyjnej. Równocześnie Emitent przewiduje możliwość wcześniejszego wykupu Certyfikatów po roku lub dwóch latach od rozpoczęcia inwestycji, w przypadku, gdy w danej dacie obserwacji (tj. po roku w dniu 1 czerwca 2010 r. lub po dwóch latach w dniu 1 czerwca 2011 r.) oficjalny kurs zamknięcia indeksu WIG 20 będzie równy lub wyższy od poziomu początkowego indeksu.

Zalety Certyfikatów Express db WIG20

- możliwość osiągania atrakcyjnych zysków zarówno w okresie wzrostów jak i stagnacji na WGPW przy równoczesnym ograniczeniu ryzyka inwestycyjnego
- maksymalnie trzyletnia inwestycja w PLN z ograniczonym ryzykiem utraty kapitału
- atrakcyjny zwrot z kapitału na poziomie 10-14% już po pierwszym roku inwestycji i możliwość liniowego wzrostu zysku w przypadku przedłużenia inwestycji na kolejny rok lub 2 lata
- wbudowany mechanizm ochrony kapitału w postaci “poduszki finansowej”: bariera wynosi 70% poziomu początkowego indeksu WIG20 i powoduje, że zainwestowany kapitał jest chroniony przed spadkami na rynku akcji pod warunkiem, że indeks WIG 20 nie spadnie w jakimkolwiek dniu inwestycji więcej niż o 30% względem poziomu początkowego.
- brak dodatkowych opłat
- płynność inwestycji – planowane wprowadzanie certyfikatów do obrotu na GPW
- minimalna inwestycja już od poziomu 1 000 zł.

Ryzyko związane z inwestycją w Certyfikaty Express db WIG20

- Inwestor ponosi ryzyko inwestycyjne jedynie w sytuacji, gdy indeks spadnie poniżej bariery w wysokości 70% wartości indeksu WIG20 z dnia emisji i jego wartość w dacie zapadalności jest niższa niż w dacie emisji
- ochrona kapitału dotyczy daty zapadalności. W przypadku „wyjścia” z inwestycji we wcześniejszym terminie Inwestor może otrzymać kwotę niższą niż zainwestowany kapitał
- udział we wzrastających cenach na rynku akcji jest ograniczony do odpowiednich wysokości kuponu (wynoszącego maksymalnie 10-14% rocznie).

źródło: Deutsche Bank PBC

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Komentarze użytkowników
Dodaj swój komentarz do tego artykułu...Nowa subskrypcja Certyfikatów struk... ...

Wpisz swój komentarz poniżej.

(wymagane)

(wymagane)

Twój e-mail nie będzie wyświetlany na stronie - to informacja dla administratora