Zur Navigation | Zum Inhalt
Efekty wdrożenia wspólnego programu inwestycyjnego BRE Banku i Generali dla Klientów Private Banking PDF Drukuj Email
17.05.2005.

Zadowalające wyniki przyniósł wspólny, nowy program inwestycyjny przygotowany dla Klientów Private Banking BRE Banku we współpracy z firmą ubezpieczeniową Generali. Celem programu jest zapewnienie dochodu z ulokowanych środków przy jednocześnym objęciu jego uczestników ochroną ubezpieczeniową. Klienci mogą wybrać charakter strategii funduszu kapitałowego pochodzącego z inwestowanych składek ubezpieczniowych - mając do dyspozycji fundusz o strategii gwarantowanej, mieszanej lub agresywnej. W ramach programu istnieje możliwość inwestowania środków w jednostki uczestnictwa funduszy zarządzanych przez największe TFI oraz przez fundusz kapitałowy Generali Życie. Atutem są preferencje podatkowe, gdyż w strategii gwarantowanej zyski zwolnione są z podatku od dochodów kapitałowych. Ze względu na charakter produktu (el. ubezpieczeniowy), gwarantuje on w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych - bezpieczeństwo finansowe wskazanych przez klienta osób uposażonych oraz zwolnienie z podatku spadkowego i dochodowego. Rentowność netto funduszu o strategii gwarantowanej wyniosła 6,1%, a dla strategii mieszanej i agresywnej odpowiednio 5,3% i 0,57% (od listopada 2004). O popularności programu świadczy to, że Klienci BRE Banku wybierali go częściej niż lokaty bankowe i typowe fundusze pieniężne.

źródło: "Gazeta Prawna" z 2005-05-18 - artykuł Pani Anny Witkowskiej

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Komentarze użytkowników
Dodaj swój komentarz do tego artykułu...Efekty wdrożenia wspólnego programu... ...

Wpisz swój komentarz poniżej.

(wymagane)

(wymagane)

Twój e-mail nie będzie wyświetlany na stronie - to informacja dla administratora