Zur Navigation | Zum Inhalt
Nowy program inwestycyjny dla najbogatszych klientów BRE Banku PDF Drukuj Email
18.06.2009.

BRE Private Banking & Wealth Management zaproponował swoim klientom nowy program inwestycyjny- Akumulacja. To unikalne połączenie trzech lokat terminowych o stałym oprocentowaniu oraz wybranego produktu inwestycyjnego. Do 30 czerwca oprocentowanie na depozytach: trzy-, sześciu- i dziewięciomiesięcznych wynosi kolejno 7,5%, 7%, 6,5%.

Konstrukcja programu inwestycyjnego Akumulacja umożliwia połączenie atrakcyjnie oprocentowanej lokaty bankowej z inwestycją na rynku kapitałowym.  Suma środków przeznaczona do inwestycji w ramach programu Akumulacja dzielona jest na 4 części. Pierwsza z nich zasila wybrany przez Klienta produkt inwestycyjny, pozostałe rozdysponowane są pomiędzy 3 lokaty – trzy-, sześciu- i dziewięciomiesięczną. Każdorazowo po zakończeniu lokaty środki wraz z odsetkami zasilają wybrany w momencie przystąpienia do programu produkt inwestycyjny. Dzięki takiej formule klienci mogą zarabiać na atrakcyjnie oprocentowanych lokatach, a rozłożenie inwestycji w czasie dodatkowo zmniejsza ryzyko. Lista produktów inwestycyjnych oferowanych w ramach programu Akumulacja dostępna jest u doradców.

„Ostatnie wydarzenia rynkowe skłaniają ku lokowaniu kapitału w bezpieczne rozwiązania. Warto jednak zwrócić uwagę,  że nadal jeszcze obserwujemy znaczne  przeceny i wciąż mamy przed sobą perspektywę zmiany trendu, która daje szansę osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków”- mówi Katarzyna Heuchert, dyrektor ds Rozwoju Oferty Produktowej BRE Private Banking & Wealth Management.

„Program Akumulacja oprócz bardzo konkurencyjnego oprocentowania depozytów, umożliwia systematyczne lokowanie środków w wyselekcjonowane, najlepsze na rynku fundusze. Dzięki rozłożeniu inwestycji w czasie, a co za tym idzie, uśrednieniu ceny nabycia jednostek uczestnictwa, zmniejsza się ryzyko. Dlatego jest to propozycja dla osób liczących na ponadprzeciętne zyski w perspektywie najbliższych kilkunastu miesięcy” – dodaje.

Program inwestycyjny Akumulacja dostępny jest dla klientów BRE Private Banking & Wealth Management. Minimalna kwota inwestycji wynosi 400 000 zł. Od zysków kapitałowych z inwestycji pobierany jest zryczałtowany podatek w wysokości 19%, płacony po zakończeniu inwestycji.

źródło: BRE Bank SA

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Komentarze użytkowników
Dodaj swój komentarz do tego artykułu...Nowy program inwestycyjny dla najbo... ...

Wpisz swój komentarz poniżej.

(wymagane)

(wymagane)

Twój e-mail nie będzie wyświetlany na stronie - to informacja dla administratora