Zur Navigation | Zum Inhalt
Nowe produkty inwestycyjne w ofercie Deutsche Bank PBC S.A. PDF Drukuj Email
26.07.2009.

Deutsche Bank PBC SA oferuje nowe produkty inwestycyjne certyfikaty strukturyzowane Chiński Express oraz produkt inwestycyjno-ubezpieczeniowy db Gwarancja - Zasoby Naturalne

Certyfikaty strukturyzowane Chiński Express

Instrumentem bazowym Certyfikatów strukturyzowanych Chiński Express emitowanych przez Deutsche Bank AGjest indeks HSCEI, odzwierciedlający zachowanie się akcji największych i najbardziej płynnych chińskich spółek notowanych na giełdzie w Hong Kongu. Certyfikaty Chiński Express są dopuszczonym do publicznego obrotu w Polsce instrumentem finansowym o max. 3-letnim horyzoncie czasowym emitowanym przez Deutsche Bank AG - Oddział w Londynie. Subskrypcja, która potrwa do 30 lipca 2009 r. skierowana jest zarówno do Klientów indywidualnych, jak i firm. Emisja Certyfikatów przewidziana jest na 7 sierpnia 2009, przy czym Emitent zastrzega sobie prawo do jej odwołania.

Konstrukcja Certyfikatów Chiński Express pozwala na osiąganie zysków zarówno w przypadku wzrostu cen akcji spółek notowanych w ramach indeksu HSCEI, jak i w okresie stagnacji. Instrument oferuje potencjał uzyskania atrakcyjnej stopy zwrotu w postaci kuponu w wysokości 14,50% - 18,50% w skali roku, przy czym jego ostateczna wartość zostanie podana przez Emitenta nie później niż 1 dzień przed końcem subskrypcji.

Zgodnie z założeniami strategii instrument będzie podlegał obserwacjom w okresach 6 - miesięcznych od daty emisji. Emitent zakłada możliwość wcześniejszego wykupu Certyfikatów, jeżeli wartość indeksu w Dacie danej Obserwacji osiągnie poziom równy lub wyższy od Poziomu Początkowego indeksu. Wcześniejszy wykup będzie oznaczał wypłacenie kuponu i zakończenie inwestycji.

Ryzyko dla Inwestora ograniczone jest poprzez mechanizm tzw. "poduszki finansowej". Bariera na poziomie 70% Poziomu Początkowego indeksu HSCEI powoduje, że zainwestowany kapitał jest chroniony przed spadkami na rynku akcji pod warunkiem, że indeks HSCEI nie spadnie w jakimkolwiek dniu inwestycji więcej niż o 30% od Poziomu Początkowego.

Certyfikaty są denominowane w złotych. Okres zapadalności produktu wynosi maksymalnie 3 lata, przy czym Emitent zastrzega sobie prawo do wcześniejszego wykupu instrumentu zgodnie z określonym scenariuszem. Wartość nominalna (a zarazem cena emisyjna) 1 certyfikatu to 100 złotych, przy czym zapisów można dokonywać minimalnie na 10 certyfikatów.

db Gwarancja - Zasoby Naturalne

Deutsche Bank PBC i Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA prowadzą też subskrypcję produktu strukturyzowanego z gwarancją kapitału (składki zainwestowanej) db Gwarancja - Zasoby Naturalne. Produkt ten oferuje możliwość osiągania zysków w oparciu o strategię inwestycyjną globalnego rynku metali, surowców rolnych i energetycznych - BNP Paribas COMAC Long Short IsoVol 8 Excess Return. Zapisów w ramach drugiej subskrypcji można dokonywać we wszystkich Oddziałach Deutsche Bank PBC do dnia 13 sierpnia br.

db Gwarancja - Zasoby Naturalne to produkt strukturyzowany z gwarancją kapitału (czyli składki zainwestowanej na koniec okresu ubezpieczenia) w formie grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie. Wysokość potencjalnego zysku z inwestycji zależy od wyników strategii na rynku surowców odzwierciedlonej indeksem BNP Paribas COMAC IsoVol 8 Excess Return i jest nieograniczona z góry. Na koniec okresu ubezpieczenia partycypacja w zyskach z indeksu wyniesie od 80% do 100%, przy czym ostateczna wartość wskaźnika partycypacji zostanie ustalona na dzień przed zakończeniem subskrypcji. Bez względu na koniunkturę na rynku surowców, inwestor otrzyma w dacie  zapadalności produktu, czyli na koniec okresu ubezpieczenia, zwrot 100% składki zainwestowanej, tj. kapitału pomniejszonego o opłatę wstępną.

Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technik inwestycyjnych, pozwalających zarabiać zarówno na wzrostach, jak i na spadkach (zajmowanie pozycji długich i krótkich), strategia umożliwia osiąganie pozytywnych wyników niezależnie od panującej aktualnie koniunktury. Dodatkowo wbudowany mechanizm kontroli ryzyka polegający na codziennych obserwacjach poziomu zmienności cen, pozwala ograniczyć ekspozycję na rynku surowców w okresach podwyższonej zmienności i analogicznie zwiększyć ją nawet do poziomu 150% w okresach stabilizacji (w przypadku zmienności poniżej 8%).

Więcej informacji o zaanonsowanych produktach w placówkach oraz na stronie internetowej Deutsche Bank PBC S.A.

źródło: Deutsche Bank PBC S.A.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Komentarze użytkowników
Dodaj swój komentarz do tego artykułu...Nowe produkty inwestycyjne w oferci... ...

Wpisz swój komentarz poniżej.

(wymagane)

(wymagane)

Twój e-mail nie będzie wyświetlany na stronie - to informacja dla administratora