Zur Navigation | Zum Inhalt
Chiński Express w DB PBC PDF Drukuj Email
06.08.2009.

Deutsche Bank PBC prowadzi zapisy w ramach drugiej subskrypcji Certyfikatów strukturyzowanych Chiński Express emitowanych przez Deutsche Bank AG. Instrumentem bazowym Certyfikatów jest indeks HSCEI, odzwierciedlający zachowanie się akcji największych i najbardziej płynnych chińskich spółek notowanych na giełdzie w Hong Kongu. Zapisów można dokonywać w Oddziałach Deutsche Bank PBC S.A. do 28 sierpnia br.

Certyfikaty Chiński Express są dopuszczonym do publicznego obrotu w Polsce instrumentem finansowym o max. 3-letnim horyzoncie czasowym emitowanym przez Deutsche Bank AG - Oddział w Londynie. Subskrypcja, skierowana jest zarówno do Klientów indywidualnych, jak i firm. Emisja Certyfikatów przewidziana jest na 7 września 2009, przy czym Emitent zastrzega sobie prawo do jej odwołania.

Konstrukcja Certyfikatów Chiński Express pozwala na osiąganie zysków zarówno w przypadku wzrostu cen akcji spółek notowanych w ramach indeksu HSCEI, jak i w okresie stagnacji. Instrument oferuje potencjał uzyskania atrakcyjnej stopy zwrotu w postaci kuponu w wysokości 13,50% - 17,50% w skali roku, przy czym jego ostateczna wartość zostanie podana przez Emitenta nie później niż 1 dzień przed końcem subskrypcji.

Zgodnie z założeniami strategii instrument będzie podlegał obserwacjom w okresach 6 - miesięcznych od daty emisji. Emitent zakłada możliwość wcześniejszego wykupu Certyfikatów, jeżeli wartość indeksu w dacie danej Obserwacji osiągnie poziom równy lub wyższy od Poziomu Początkowego indeksu. Wcześniejszy wykup będzie oznaczał wypłacenie kuponu i zakończenie inwestycji.

Wysokość kuponu wzrasta liniowo wraz z długością okresu inwestycji według określonych w subskrypcji zasad. Ryzyko dla Inwestora ograniczone jest poprzez mechanizm tzw. "poduszki finansowej". Bariera na poziomie 70% Poziomu Początkowego indeksu HSCEI powoduje, że zainwestowany kapitał jest chroniony przed spadkami na rynku akcji pod warunkiem, że indeks HSCEI nie spadnie w jakimkolwiek dniu inwestycji więcej niż o 30% od Poziomu Początkowego.

Certyfikaty są denominowane w złotych. Okres zapadalności produktu wynosi maksymalnie 3 lata, przy czym Emitent zastrzega sobie prawo do wcześniejszego wykupu instrumentu zgodnie z określonym scenariuszem. Wartość nominalna (a zarazem cena emisyjna) 1 certyfikatu to 100 złotych, przy czym zapisów można dokonywać minimalnie na 10 certyfikatów.

Więcej informacji w placówkach banku oraz na jego stronie internetowej.

źródło: Deutsche Bank PBC S.A.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Komentarze użytkowników
Dodaj swój komentarz do tego artykułu...Chiński Express w DB PBC ...

Wpisz swój komentarz poniżej.

(wymagane)

(wymagane)

Twój e-mail nie będzie wyświetlany na stronie - to informacja dla administratora