Zur Navigation | Zum Inhalt
Express db WIG 20 w Deutsche Bank PBC PDF Drukuj Email
02.12.2009.

Deutsche Bank PBC rozpoczyna trzynastą subskrypcję certyfikatów strukturyzowanych Express db WIG20 emitowanych przez Deutsche Bank AG w Londynie. Instrumentem bazowym certyfikatów przewidzianych do obrotu na GPW jest indeks WIG 20. Zapisów można dokonywać w oddziałach Deutsche Bank PBC do 18 grudnia br. 

Konstrukcja certyfikatów Express db WIG 20 pozwala na osiąganie zysku zarówno w przypadku wzrostu cen akcji spółek wchodzących w skład indeksu WIG 20, jak i w okresie stagnacji na warszawskiej giełdzie. Zakończona właśnie inwestycja tego samego certyfikatu oferowanego w ramach piątej subskrypcji przyniosła zysk na poziomie 13% w skali roku. Trzynasta subskrypcja certyfikatów umożliwia natomiast osiągnięcie zwrotu z kapitału na poziomie od 6 do 8% już po pierwszych 6 miesiącach inwestycji, przy czym ostateczna wartość kuponu zostanie określona nie później, niż na 1 dzień przed końcem subskrypcji. 

Zysk dla Inwestora wypłacany jest po pierwszych 6 miesiącach inwestycji w przypadku, kiedy w dacie obserwacji oficjalny poziom indeksu będzie równy lub wyższy niż wartość początkowa z 30 grudnia 2009 r. W przypadku, gdy w dniu obserwacji po 6 miesiącach wartość ta będzie niższa, inwestycja jest kontynuowana przez kolejne 6 miesięcy.

Wysokość kuponu wzrasta liniowo z każdym rokiem inwestycji według zasady:
- Pierwsze 6 miesięcy inwestycji: kupon = 1 x ( 6% do 8% )
- Drugie 6 miesięcy inwestycji: kupon = 2 x ( 6% do 8% )
- Trzecie 6 miesięcy inwestycji: kupon = 3 x (6% do 8% )
- Czwarte 6 miesięcy inwestycji: kupon = 4 x ( 6% do 8% )
- Piąte 6 miesięcy inwestycji: kupon = 5 x ( 6% do 8% )
- Szóste 6 miesięcy inwestycji: kupon = 6 x ( 6% do 8% )

- Maksymalny zysk może więc wynieść 48% w okresie 3 lat.

Ryzyko związane z inwestycją w certyfikat jest ograniczone dzięki wbudowanemu w produkt mechanizmowi tzw. poduszki finansowej. Pozwala on chronić zainwestowany kapitał przed spadkami na rynku akcji pod warunkiem, że indeks WIG 20 nie obniży się w czasie trwania inwestycji (w jakimkolwiek dniu inwestycji) do poziomu niższego niż 70% wartości początkowej indeksu.

Cena emisyjna jednego certyfikatu, obowiązująca w trakcie oferty publicznej trwającej do 18 grudnia, wynosi 100 zł. Minimalna wartość zapisu to 1000 zł (czyli cena 10 certyfikatów). Bank nie pobiera dodatkowych opłat.

Denominowane w PLN certyfikaty Express db WIG20 są inwestycją maksymalnie trzyletnią oferującą możliwość wcześniejszego wykupu po roku lub dwóch latach - w zależności od scenariusza wyceny indeksu WIG 20 w datach obserwacji.

Obrót certyfikatami / wykup przez emitenta

Oferta publiczna potrwa do 18 grudnia tego roku. W tym czasie zapisy należy składać w oddziałach Deutsche Bank PBC. 

Po zamknięciu oferty publicznej Deutsche Bank AG planuje złożyć wniosek o dopuszczenie certyfikatów Express db WIG 20 do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 

Ochrona kapitału jest gwarantowana w dacie zapadalności certyfikatów (tj. 14 stycznia 2013 r.) w sytuacji, kiedy produkt nie został wcześniej wykupiony przez emitenta, a dodatkowo po trzech latach inwestycji indeks bazowy WIG 20 ma niższą wartość niż w dniu emisji, przy czym przez cały okres inwestycji nie był notowany poniżej poziomu bariery wynoszącej 70% wartości indeksu w dniu emisji. Przed terminem zapadalności obrót będzie odbywał się według aktualnej w danym momencie wyceny rynkowej, która może być zarówno wyższa, jak i niższa od ceny emisyjnej. Równocześnie emitent przewiduje możliwość wcześniejszego wykupu certyfikatów po każdych 6 miesiącach od momentu rozpoczęcia inwestycji, w przypadku, gdy w dacie obserwacji (tj. w dniu 7 lipca 2010 r. lub w dniu 7 stycznia 2011 r., w dniu 7 lipca 2011 r. lub w dniu 9 stycznia 2012 r., w dniu 9 lipca 2012 r. lub w dniu 7 stycznia 2013 r.) oficjalny kurs zamknięcia indeksu WIG 20 będzie równy lub wyższy od poziomu początkowego indeksu.

Parametry i zalety certyfikatów Express db WIG20

- możliwość osiągania atrakcyjnych zysków zarówno w okresie wzrostów, jak i stagnacji na GPW przy równoczesnym ograniczeniu ryzyka inwestycyjnego
- maksymalnie trzyletnia inwestycja w PLN z ograniczonym ryzykiem utraty kapitału
- atrakcyjny zwrot z kapitału na poziomie 6 - 8% już po pierwszych 6 miesiącach inwestycji i możliwość liniowego wzrostu zysku w przypadku przedłużenia inwestycji na kolejne półroczne okresy 
- wbudowany mechanizm ochrony kapitału w postaci „poduszki finansowej”: bariera wynosi 70% poziomu początkowego indeksu WIG 20 i powoduje, że zainwestowany kapitał jest chroniony przed spadkami na rynku akcji pod warunkiem, że indeks WIG 20 nie spadnie w jakimkolwiek dniu inwestycji więcej niż o 30% względem poziomu początkowego
- brak dodatkowych opłat
- płynność inwestycji – planowane wprowadzanie certyfikatów do obrotu na GPW 
- minimalna inwestycja już od poziomu 1 000 zł.

Ryzyko związane z inwestycją w certyfikaty Express db WIG20

- Inwestor ponosi ryzyko inwestycyjne jedynie w sytuacji, gdy indeks spadnie poniżej bariery w wysokości 70% wartości indeksu WIG 20 z dnia emisji i jego wartość w dacie zapadalności jest niższa niż w dacie emisji
- ochrona kapitału dotyczy daty zapadalności. W przypadku „wyjścia” z inwestycji we wcześniejszym terminie Inwestor może otrzymać kwotę niższą niż zainwestowany kapitał
- udział we wzrastających cenach na rynku akcji jest ograniczony do odpowiednich wysokości kuponu (wynoszącego maksymalnie 12-16% rocznie).

źródło: Deutsche Bank PBC S.A. 


Niniejszy materiał, wraz z informacjami w nim zawartymi, nie stanowi porady inwestycyjnej i nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zawiera on jedynie ogólne informacje na temat certyfikatu Express db WIG 20. Dokument ten jest przygotowany tylko ze względów informacyjnych wyłącznie na potrzeby mediów. W celu otrzymania dalszych informacji prosimy o kontakt z Deutsche Bank PBC S.A. 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Komentarze użytkowników
Dodaj swój komentarz do tego artykułu...Express db WIG 20 w Deutsche Bank P... ...

Wpisz swój komentarz poniżej.

(wymagane)

(wymagane)

Twój e-mail nie będzie wyświetlany na stronie - to informacja dla administratora