Zur Navigation | Zum Inhalt
Nowe produkty w ofercie Deutsche Banku PDF Drukuj Email
21.02.2010.
Piętnasta subskrypcja certyfikatów strukturyzowanych Express db WIG 20 w Deutsche Bank PBC

Deutsche Bank PBC rozpoczyna kolejną, piętnastą subskrypcję certyfikatów strukturyzowanych Express db WIG 20 emitowanych przez Deutsche Bank AG w Londynie. Instrumentem bazowym certyfikatów przewidzianych do obrotu na GPW jest indeks WIG 20. Zapisów można dokonywać w oddziałach Deutsche Bank PBC do 25 lutego 2010 r.

Konstrukcja certyfikatów Express db WIG 20 pozwala na osiąganie zysku zarówno w przypadku wzrostu cen akcji spółek wchodzących w skład indeksu WIG 20, jak i w czasie stagnacji na warszawskiej giełdzie. Certyfikaty umożliwiają osiągnięcie zwrotu z kapitału na poziomie od 4% do 6% już po pierwszych 6 miesiącach inwestycji, przy czym ostateczna wartość kuponu zostanie określona nie później, niż na 1 dzień przed końcem subskrypcji. 

Zysk dla Inwestora wypłacany jest po pierwszych 6 miesiącach inwestycji, jeśli w dacie obserwacji oficjalny poziom indeksu będzie równy lub wyższy, niż wartość początkowa z 8 marca 2010 r. W przypadku, gdy w dniu obserwacji po 6 miesiącach wartość ta będzie niższa, inwestycja jest kontynuowana przez kolejne 6 miesięcy.

Parametry certyfikatów Express db WIG 20
- możliwość osiągania atrakcyjnych zysków, zarówno w okresie wzrostów, jak i stagnacji na GPW przy równoczesnym ograniczeniu ryzyka inwestycyjnego
- maksymalnie trzyletnia inwestycja w PLN z ograniczonym ryzykiem utraty kapitału
- atrakcyjny zwrot z kapitału na poziomie 4% - 6% już po pierwszych 6 miesiącach inwestycji i możliwość liniowego wzrostu zysku w przypadku przedłużenia inwestycji na kolejne półroczne okresy 
- wbudowany mechanizm ochrony kapitału w postaci „poduszki finansowej”: bariera wynosi 70 proc. poziomu początkowego indeksu WIG 20 i powoduje, że zainwestowany kapitał jest chroniony przed spadkami na rynku akcji pod warunkiem, że indeks WIG 20 nie spadnie w jakimkolwiek dniu inwestycji więcej, niż o 30 proc. względem poziomu początkowego
- brak dodatkowych opłat
- płynność inwestycji – planowane wprowadzanie certyfikatów do obrotu na GPW 
- minimalna inwestycja od 1 000 zł.


Ryzyko związane z inwestycją w certyfikaty Express db WIG 20:

Inwestor ponosi ryzyko inwestycyjne jedynie w sytuacji, gdy indeks spadnie poniżej bariery w wysokości 70 proc. wartości indeksu WIG 20 z dnia emisji i jego wartość w dacie zapadalności jest niższa niż w dacie emisji. Ochrona kapitału dotyczy daty zapadalności. W przypadku „wyjścia” z inwestycji we wcześniejszym terminie Inwestor może otrzymać kwotę niższą niż zainwestowany kapitał. Udział we wzrastających cenach na rynku akcji jest ograniczony do odpowiednich wysokości kuponu (wynoszącego maksymalnie 8-12 proc. rocznie).

db Obligacje Europejskie z promocyjną db Polisą w db Duecie Korzyści Deutsche Bank PBC  

W czasie trwającej do 25 lutego br. subskrypcji, 3-letnie strukturyzowane db Obligacje Europejskie dostępne są w Deutsche Bank PBC w promocyjnym db Duecie Korzyści wraz z 6-miesięczną db Polisą o oprocentowaniu 5,35%. Obligacje, których emitentem jest Barclays Bank PLC, oferują udział w wynikach mechanizmu opartego na sześciu indeksach odzwierciedlających koniunkturę w różnych gałęziach gospodarki europejskiej. 

Jeśli Klient, inwestując w db Obligacje Europejskie, zdecyduje się również przystąpić do ubezpieczenia db Polisa, będzie mógł skorzystać z promocji db Duet Korzyści, w ramach której oprocentowanie 6-miesięcznej db Polisy wynosi 5,35%, co odpowiada zyskowi z tradycyjnej lokaty o oprocentowaniu 6,60%.

Minimalna kwota inwestycji w db Duet Korzyści wynosi 10 tys. zł, z czego połowę należy wpłacić na db Polisę, a pozostałe 50 proc. zainwestować w db Obligacje Europejskie. Maksymalna kwota inwestycji nie jest określona. Warunkiem przystąpienia do ubezpieczenia jest wypełnienie deklaracji oraz opłacenie składki.

Promocja obejmuje db Polisy oferowane we współpracy z TU Allianz Życie S.A.

Parametry db Obligacji Europejskich:

- Forma prawna: obligacja emitowana przez Barclays Bank PLC
- Rating emitenta: AA- (S&P), Aa3 (Moody’s) 
- Waluta: PLN (brak ryzyka kursowego)
- Cena emisji: 100 zł za jedną obligację
- Minimalna kwota inwestycji: 5000 zł (50 obligacji)
- Indeksy bazowe: (Dow Jones STOXX 600 Health Care (Price) Index, Dow Jones STOXX 600 Telecommunications (Price) Index, Dow Jones STOXX 600 Utilities (Price) Index, Dow Jones STOXX 600 Technology (Price) Index, Dow Jones EURO STOXX Oil & Gas (Price) Index, Dow Jones STOXX 600 Banks (Price) Index)
- Data ustalenia poziomu początkowego indeksów bazowych: 26 lutego 2010 r.
- Ochrona kapitału w dniu zapadalności: 100% dzięki depozytowi złożonemu przez Barclays Bank w Deutsche Bank PBC*
- Data emisji obligacji: 5 marca 2010 r. 
- Data zapadalności: 1 marca 2013 r. 


Wypłata premii dla posiadaczy db Benefit SIWE CE4

Warto poinformować, że inwestycja db Benefit SIWE CE4, oferowana w ramach drugiej subskrypcji, zakończyła się 8 lutego br. realizacją scenariusza inwestycyjnego, co oznacza wypłatę premii w wysokości 18%. 

Produkt oparty był o koszyk 4 walut europejskich CE4 - złotego, forinta węgierskiego, koronę czeską i koronę słowacką.

db Benefit SIWE CE4 oferował gwarancję wypłaty 102% (netto) wpłaconych środków, a w przypadku spełnienia się scenariusza 102% (netto) + premię. Ostatecznie więc, przy premii w wysokości 18% Klienci otrzymają 120% składki zainwestowanej.

źródło: Deutsche Bank PBC S.A.

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Komentarze użytkowników
Dodaj swój komentarz do tego artykułu...Nowe produkty w ofercie Deutsche Ba... ...

Wpisz swój komentarz poniżej.

(wymagane)

(wymagane)

Twój e-mail nie będzie wyświetlany na stronie - to informacja dla administratora