Zur Navigation | Zum Inhalt
Kolejna db Gwarancja PDF Drukuj Email
02.05.2010.
W Deutsche Bank PBC po raz drugi można zainwestować w roczny produkt strukturyzowany db Gwarancja – Strategia Roku. Produkt, oferowany wraz z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA, zapewnia 100-procentową ochronę zainwestowanego kapitału i możliwość osiągnięcia zysku z wielu kategorii aktywów i globalnych rynków. Druga subskrypcja w oddziałach Deutsche Bank PBC potrwa do 21 maja br. 

Produkt db Gwarancja – Strategia Roku oferowany jest we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA w postaci grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie. Rozwiązanie zapewnia 100-procentową ochronę zainwestowanej składki, (czyli składki pomniejszonej o opłatę wstępną) na koniec okresu odpowiedzialności. 
 
Nieograniczony z góry potencjał zysku z inwestycji uzależniony jest od wyników indeksu J.P. Morgan Alternative Multi-Strategy 5 Index – Excess Return (EUR) wykorzystującego instrumenty zgrupowane w trzech typach strategii: Momentum, Carry i Satellite. Strategie te obejmują różne style inwestycyjne (wykorzystanie pozycji długich i krótkich), charakteryzują się zróżnicowanym poziomem ryzyka i realizowane są w ramach różnorodnych kategorii aktywów i rynków (akcje, stopy procentowe, waluty, surowce i towary). Tak zdywersyfikowany indeks ma na celu generowanie stabilnych, dodatnich wyników niezależnie od sytuacji na rynku. Pozwala też na maksymalizację zysku opartego o inwestycję w zróżnicowane spektrum instrumentów. 

Udział inwestora w zysku po zakończeniu okresu odpowiedzialności wyniesie od 60 do 80 procent.

– db Gwarancja – Strategia Roku to produkt przygotowany dla Inwestorów oczekujących bezpieczeństwa inwestycji oraz zysku o potencjale wyższym od średniego oprocentowania rocznych depozytów bankowych – mówi Konrad Wąsiel z Departamentu Centrum Inwestycyjne Deutsche Bank PBC. Na koniec rocznej inwestycji Klient otrzyma zainwestowany kapitał powiększony o premię w wysokości od 60 do 80 procent dodatniej stopy zwrotu wypracowanej przez indeks. W przypadku ujemnej stopy zwrotu, wypłata z db Gwarancji – Strategia Roku na koniec okresu odpowiedzialności wyniesie 100 proc. zainwestowanej składki. 

Opłata wstępna wynosi do 0,5 proc. od wpłacanej składki. Minimalna składka to 2 000 zł. W przypadku wcześniejszej rezygnacji wypłacana jest wartość wykupu, której wysokość uzależniona jest od liczby miesięcy pozostałych do końca okresu odpowiedzialności. 

Klient objęty jest ochroną ubezpieczeniową i może wskazać jednego lub więcej uprawnionych do otrzymania świadczenia w razie jego zgonu. Forma ubezpieczenia na życie zakłada wypłatę zysku z inwestycji bez obciążania go podatkiem od zysków kapitałowych.

Parametry produktu db Gwarancja – Strategia Roku:
- Forma prawna: grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie 
- Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA
- Okres odpowiedzialności: 1 rok
- Instrument bazowy: J.P. Morgan Alternative Multi-Strategy 5 Index – Excess Return (EUR) – indeks wykorzystujący instrumenty zgrupowane w trzech typach strategii: Momentum, Carry i Satellite 
- Początek ochrony ubezpieczeniowej: 26.05.2010 r.
- Data obserwacji końcowej: 26.05.2011 r. 
- Brak ryzyka walutowego: inwestycja jest zabezpieczona przed zmianami kursów walut
- Minimalna składka: 2 000 zł
- Współczynnik udziału: ustalony zostanie 20.05.2010 r. i będzie mieścić się w przedziale od 60% do 80%
- Ochrona kapitału: 100% zainwestowanej składki na koniec okresu odpowiedzialności
- Opłata wstępna: do 0,5%, pobierana od wpłaconej składki 
- Zysk z inwestycji nie jest opodatkowany od zysków kapitałowych.

źródło: Deutsche BanK
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Komentarze użytkowników
Dodaj swój komentarz do tego artykułu...Kolejna db Gwarancja ...

Wpisz swój komentarz poniżej.

(wymagane)

(wymagane)

Twój e-mail nie będzie wyświetlany na stronie - to informacja dla administratora