Zur Navigation | Zum Inhalt
Nowe produkty w Millennium Prestige PDF Drukuj Email
10.06.2010.

Począwszy od czerwca 2010 r. Bank Millennium oferuje nowe produkty strukturyzowane w formie Bankowych Papierów Wartościowych (BPW). BPW są rodzajem papierów wartościowych, których emisja odbywa się na podstawie prawa bankowego i jest zastrzeżona wyłącznie dla banków. Dotychczas Bank Millennium, w ofercie produktów strukturyzowanych, posiadał emitowane przez bank obligacje strukturyzowane, oferowane potencjalnym inwestorom w ramach niepublicznych propozycji nabycia obligacji (tj. kierowanych do mniej niż 100 indywidualnie oznaczonych osób). Wprowadzenie BPW otwiera nieograniczonej liczbie inwestorów możliwość uzyskania dostępu do produktów strukturyzowanych banku.

BPW Strukturyzowany Złota Strategia I to trzyletni produkt denominowany w PLN, którego rentowność uzależniona jest od kształtowania się wartości indeksu GOLD TRENDVOL STRATEGY INDEX. Indeks bazuje na funduszu SPDR Gold Trust, który inwestuje w złoto, a zmiany cen jednostek uczestnictwa funduszu odzwierciedlają zmiany cen złota na rynku. Celem indeksu jest generowanie pozytywnych stóp zwrotu zarówno podczas wzrostu, jak i spadku cen złota.
 
Najważniejsze informacje o BPW Strukturyzowanych Złota Strategia I:
Okres subskrypcji: 7 czerwca 2010 r. - 24 czerwca  2010 r. do godz. 16.00
Data rozliczenia transakcji: 30 czerwca 2010 r. do godz. 11.00
Okres inwestycji: 3 lata
Waluta inwestycji: PLN
Termin wykupu:  8 lipca 2013 r.
Minimalna kwota: 25.000 PLN
Gwarancja kapitału: 100% w terminie wykupu

BPW Strukturyzowany Petroleo I to trzyletni produkt denominowany w PLN, powiązany z ceną ropy naftowej.

Charakterystyka nastawienia inwestycyjnego dla tego produktu zakłada możliwość nieznacznego zniżkowania cen ropy naftowej w perspektywie kilku najbliższych miesięcy, z uwzględnieniem, że w długim terminie ceny tego surowca mogą rosnąć. Wartość początkowa inwestycji zostanie ustalona jako najniższy poziom ceny kontraktu na cenę ropy naftowej uzyskany na giełdzie NYMEX w ciągu pierwszych dwóch miesięcy trwania inwestycji. Finalna kwota rozliczenia płatna w terminie wykupu będzie zależała od zachowania się cen ropy naftowej w okresie inwestycji oraz od tego, na jakim poziomie znajdzie się cena ropy w dacie końcowej obserwacji.

Najważniejsze informacje o BPW Strukturyzowanych Petroleo I:
Okres subskrypcji: 7 czerwca 2010 r. - 24 czerwca  2010 r. do godz. 16.00
Data rozliczenia transakcji: 30 czerwca 2010 r. do godz. 11.00
Okres inwestycji: 3 lata
Waluta inwestycji: PLN
Termin wykupu: 9 lipca 2013 r.
Minimalna kwota: 25.000 PLN
Gwarancja kapitału: 100% w terminie wykupu


Produkty strukturyzowane Złota Strategia I i Petroleo I są oferowane we wszystkich Centrach Finansowych Banku Millennium na terenie całego kraju.

źródło: Bank Millennium

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Komentarze użytkowników
Dodaj swój komentarz do tego artykułu...Nowe produkty w Millennium Prestige ...

Wpisz swój komentarz poniżej.

(wymagane)

(wymagane)

Twój e-mail nie będzie wyświetlany na stronie - to informacja dla administratora