Zur Navigation | Zum Inhalt
Nowości w Prestige Banku Millennium PDF Drukuj Email
06.07.2010.

Bank Millennium rozpoczął emisję nowych produktów strukturyzowanych powiązanych z indeksem DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE i surowcami rolnymi - Amerykański Wzrost I i Koszyk Śniadaniowy I.

Amerykański Wzrost I to trzyletni produkt strukturyzowany denominowany w PLN, którego rentowność uzależniona jest od kształtowania się cen indeksu DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE (DJIA). Produkt jest skierowany do inwestorów, którzy podzielają założenie inwestycyjne przewidujące wzrost cen największych amerykańskich spółek w okresie najbliższych trzech lat. Finalna rentowność produktu będzie zależała od kształtowania się wartości indeksu DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE w czasie trwania inwestycji.

Zysk z produktu wyliczany jest według określonej formuły, zaś kapitał jest gwarantowany w 100% w Dacie Wykupu.

Najważniejsze informacje o produkcie strukturyzowanym Amerykański Wzrost I:
- Okres subskrypcji: 5 lipca 2010 r. – 27 lipca 2010 r. do godz. 16.00
- Okres inwestycji: 3 lata
- Waluta inwestycji: PLN 
- Minimalna kwota: 25.000 PLN
- Gwarancja kapitału w Dacie Wykupu: 100%

Koszyk śniadaniowy I to trzyletni produkt strukturyzowany powiązany z surowcami rolnymi, denominowany w PLN, którego rentowność uzależniona jest od kształtowania się indeksów następujących surowców:

Pszenica (S&P GSCI Wheat)
Cukier (S&P GSCI Sugar)
Kukurydza (S&P GSCI Corn)
Kawa (S&P GSCI Coffee)
strona: 2/2

Ceny surowców oparte są na indeksach pokazujących oficjalny poziom zamknięcia ogłoszony przez Standard & Poor’s.
Produkt jest skierowany do inwestorów poszukujących inwestycji, która może wygenerować atrakcyjne stopy zwrotu w średnim terminie, gwarantując przy tym ochronę kapitału w dacie zapadalności na poziomie 100%. Zysk z produktu uzależniony jest od wartości indeksów surowców rolnych.

Produkt strukturyzowany Koszyk Śniadaniowy I może co roku wygenerować 11% kupon, który zostanie naliczony pod warunkiem, że wartość indeksów wszystkich czterech surowców będzie w dacie obserwacji znajdować się na równi albo powyżej 90% swojej wartości początkowej. W przeciwnym wypadku wartość naliczonego kuponu za dany rok będzie wynosić 0%. Kupony będą akumulowane i wypłacane na koniec trwania inwestycji. Jeżeli warunek naliczenia kuponu został spełniony, zysk z produktu wyliczany będzie według określonej formuły a kapitał jest gwarantowany w 100% w dniu wykupu.

Najważniejsze informacje o produkcie strukturyzowanym Śniadaniowy Koszyk I:
- Okres subskrypcji: 5 lipca 2010 r. – 27 lipca 2010 r. do godz. 16.00
- Okres inwestycji: 3 lata
- Waluta inwestycji: PLN 
- Minimalna kwota: 25.000 PLN
- Gwarancja kapitału w Dacie Wykupu: 100%

źródło: Departament Komunikacji Marketingowej Banku Millennium SA

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Komentarze użytkowników
Dodaj swój komentarz do tego artykułu...Nowości w Prestige Banku Millennium ...

Wpisz swój komentarz poniżej.

(wymagane)

(wymagane)

Twój e-mail nie będzie wyświetlany na stronie - to informacja dla administratora