Zur Navigation | Zum Inhalt
Kolejne produkty w Deutsche Bank PBC PDF Drukuj Email
11.07.2010.

Deutsche Bank PBC przyzwyczaił nas już do licznych nowości w zakresie produktów strukturyzowanych. Także w wakacje jego oferta wzbogacila się o dwie powtórne edycje produktów - certyfikatów strukturyzowanych Rosyjski Express oraz db Gwarancja – Platinium.

Deutsche Bank PBC rozpoczął zapisy w ramach drugiej subskrypcji Certyfikatów strukturyzowanych Rosyjski Express. Instrumentem bazowym Certyfikatów jest indeks RDX USD, odzwierciedlający zachowanie akcji największych i najbardziej płynnych rosyjskich spółek notowanych na giełdzie w Londynie. Emitentem instrumentu jest londyński Deutsche Bank AG. Zapisów w ramach drugiej subskrypcji można dokonywać w oddziałach Deutsche Bank PBC do 23 lipca br.

Certyfikaty Rosyjski Express to instrument finansowy o 3-letnim horyzoncie inwestycyjnym, dopuszczony do publicznego obrotu w Polsce. Jego emitentem jest Deutsche Bank AG w Londynie. Instrumentem bazowym certyfikatów jest indeks RDX USD (Russian Depositary Index), w skład którego wchodzą akcje największych i najbardziej płynnych rosyjskich spółek notowanych na londyńskiej giełdzie, m.in.: Evraz Group, Gazprom, LUKoil, Norilsk Nickel, Rosneft, Surgutneftegaz, Uralkaly, VTB Bank.

Konstrukcja Certyfikatów pozwala na osiąganie zysków zarówno w przypadku wzrostu cen akcji spółek indeksu, jak i w okresie stagnacji. Instrument umożliwia uzyskanie stopy zwrotu w postaci kuponu o wartości od 8 do 12 % w skali roku, przy czym jego ostateczna wartość zostanie ustalona nie później niż 1 dzień przed końcem subskrypcji tj. 22 lipca br.

Zgodnie z założeniami, w 6-miesięcznych okresach od daty emisji, instrument będzie podlegał obserwacjom. Jeśli wartość indeksu w dniu obserwacji osiągnie poziom równy lub wyższy od poziomu początkowego indeksu, wówczas Certyfikat zostanie wykupiony. Wartość kuponu (która ostatecznie zostanie podana przez Emitenta nie później niż 1 dzień przed końcem subskrypcji) wzrasta liniowo wraz z długością okresu inwestycji, zgodnie z określonymi zasadami. Ryzyko, które ponosi Inwestor jest ograniczone jest dzięki mechanizmowi „poduszki finansowej”. Bariera na poziomie 70 proc. poziomu początkowego indeksu RDX powoduje, że zainwestowany kapitał jest chroniony przed spadkami na rynku akcji pod warunkiem, że wartość tego indeksu nie spadnie w jakimkolwiek dniu inwestycji więcej niż o 30 proc. od poziomu początkowego. Certyfikaty denominowane są w złotych. Wartość nominalna (a zarazem cena emisyjna) jednego certyfikatu wynosi 100 zł. Zapisów można dokonywać na co najmniej 10 certyfikatów.

Po zakończeniu subskrypcji Deutsche Bank AG planuje złożenie wniosku o dopuszczenie certyfikatów Rosyjski Express do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Deutsche Bank PBC rozpoczął też drugą subskrypcję rocznego ubezpieczeniowo-inwestycyjnego produktu strukturyzowanego db Gwarancja – Platinium, oferowanego we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA. Produkt umożliwia inwestowanie w różnorodne aktywa przy równoczesnej 100-procentowej ochronie zainwestowanego kapitału. W oddziałach Deutsche Bank PBC, w trakcie drugiej subskrypcji, db Gwarancja – Platinium jest dostępna do 23 lipca 2010 r.

Produkt db Gwarancja – Platinium oferowany jest we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA. Rozwiązanie w postaci grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie zapewnia 100-procentową ochronę zainwestowanej składki, (czyli składki pomniejszonej o opłatę wstępną) na koniec okresu odpowiedzialności.

Dzięki swojej konstrukcji, db Gwarancja – Platinium umożliwia pomnażanie środków niezależnie od koniunktury na rynku. Potencjał zysku z inwestycji jest nieograniczony z góry i zależy od wyników strategii opartej o indeks: BNP Paribas Platinium Index Series 2 PLN ER. Na koniec inwestycji udział z zysku w multistrategii wyniesie od 70 do 90 procent.

BNP Paribas Platinium Index Series 2 PLN ER pozwala zarabiać zarówno na wzrostach, jak i na spadkach. Jest to indeks absolutnych zwrotów mający na celu generowanie stabilnych wyników niezależnie od trendów na światowych giełdach, poprzez wykorzystanie sprawdzonych i popularnych strategii na rynkach akcji, transakcji walutowych, surowców oraz wykorzystujących zmienność. BNP Paribas Platinium Index Series 2 PLN ER oparty jest na koszyku czterech strategii, z których każda ma tę samą wagę i każda działa w oparciu o odmienną grupę aktywów, co sprzyja dywersyfikacji. Strategie wchodzące w skład koszyka to rynek akcji (długie i krótkie pozycje w inwestycjach kapitałowych neutralne w stosunku do rynku), waluty (wykorzystanie różnic stóp zwrotu poszczególnych walut), rynek surowców (długie i krótkie pozycje na rynku surowców), a także zmienność (wahania) rynku (wykorzystanie różnic pomiędzy zakładaną a zrealizowaną zmiennością). Wbudowany w indeks mechanizm kontroli ryzyka pozwala elastycznie reagować na sytuację rynkową. Dzięki niemu całkowita ekspozycja na poszczególne strategie jest weryfikowana codziennie tak, aby zapewnić inwestycji poziom zmienności zbliżony do 3 procent.

Opłata wstępna wynosi do 0,5 proc. od wpłacanej składki. Minimalna składka to 2 000 zł. W przypadku wcześniejszej rezygnacji wypłacana jest wartość wykupu, której wysokość uzależniona jest od liczby miesięcy pozostałych do końca okresu odpowiedzialności.

Klient objęty jest ochroną ubezpieczeniową i może wskazać jednego lub więcej uprawnionych do otrzymania świadczenia w razie jego zgonu. Forma ubezpieczenia na życie zakłada wypłatę zysku z inwestycji bez obciążania go podatkiem od zysków kapitałowych.

źródło: Deutsche Bank PBC

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Komentarze użytkowników
Dodaj swój komentarz do tego artykułu...Kolejne produkty w Deutsche Bank PB... ...

Wpisz swój komentarz poniżej.

(wymagane)

(wymagane)

Twój e-mail nie będzie wyświetlany na stronie - to informacja dla administratora