Zur Navigation | Zum Inhalt
Nowe produkty Deutsche Bank PBC PDF Drukuj Email
05.08.2010.
W ofercie Deutsche Bank PBC pojawiły się dwa nowe produkty: Certyfikaty Worst of Express oraz db Gwarancja – Złota Era

Pierwsza subskrypcja Certyfikatów strukturyzowanych Worst of Express

Deutsche Bank PBC rozpoczął zapisy w ramach pierwszej subskrypcji Certyfikatów strukturyzowanych Worst of Express, których emitentem jest londyński Deutsche Bank AG. Instrumentami bazowymi Certyfikatów są indeksy akcji spółek europejskich EURO STOXX 50® i spółek amerykańskich Standard & Poor’s 500 oraz tytuły uczestnictwa notowanego na giełdzie papierów wartościowych w Nowym Jorku funduszu ETF iShares MSCI Brazil odzwierciedlającego największe i najbardziej płynne akcje spółek brazylijskich. Subskrypcja Certyfikatów w oddziałach Deutsche Bank PBC potrwa do 27 sierpnia br.

Certyfikaty Worst of Express to instrument finansowy o maksymalnie 5-letnim horyzoncie inwestycyjnym, dopuszczony do publicznego obrotu w Polsce. Jego emitentem jest Deutsche Bank AG w Londynie.

Konstrukcja Certyfikatów pozwala na osiąganie zysków zarówno w przypadku wzrostu cen na globalnych rynkach akcji, jak i w okresie stagnacji. Instrument umożliwia uzyskanie stopy zwrotu w postaci kuponu o wartości od 11,5 do 15,5% w skali roku, przy czym jego ostateczna wartość zostanie ustalona na dzień przed zakończeniem subskrypcji, tj. 26 sierpnia br.

Zgodnie z założeniami, instrument będzie podlegał obserwacjom w 6-miesięcznych okresach od daty emisji. Jeśli wartość wszystkich aktywów bazowych w dniu obserwacji osiągnie poziom równy lub wyższy od poziomu początkowego, wówczas certyfikat zostanie wykupiony.

Wartość kuponu (która ostatecznie zostanie podana przez emitenta nie później niż 1 dzień przed końcem subskrypcji) wzrasta liniowo wraz z długością okresu inwestycji, zgodnie z określonymi dla emisji zasadami.

Jeżeli Certyfikat nie zostanie wcześniej wykupiony, a w dniu zapadalności produktu poziomy końcowe wszystkich jego aktywów bazowych przekroczą poziom 60% wartości początkowej, Inwestor otrzyma 100% zainwestowanego kapitału.

Ryzyko, które ponosi Inwestor, ograniczone jest dzięki mechanizmowi „poduszki finansowej”. Bariera na poziomie 60% poziomu początkowego każdego z aktywów bazowych powoduje, że zainwestowany kapitał jest chroniony przed spadkami na globalnych rynkach akcji pod warunkiem, że indeksy EURO STOXX 50®, Standard & Poor’s 500 oraz tytuły uczestnictwa funduszu ETF iShares MSCI Brazil nie spadną w dniu zakończenia inwestycji o więcej niż 40% od wartości swoich poziomów początkowych.

Certyfikaty denominowane są w złotych. Wartość nominalna (a zarazem cena emisyjna) jednego certyfikatu wynosi 100 zł. Zapisów można dokonywać na co najmniej 10 certyfikatów.

Po zakończeniu subskrypcji Deutsche Bank AG planuje złożenie wniosku o dopuszczenie Certyfikatów Worst of Express do notowania na GPW.

db Gwarancja – Złota Era inwestycja na rynku złota w nowym dwuletnim produkcie strukturyzowanym w Deutsche Bank PBC

Deutsche Bank PBC, we współpracy z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia, wprowadził do oferty dwuletni ubezpieczeniowo-inwestycyjny produkt strukturyzowany db Gwarancja – Złota Era. Produkt umożliwia inwestycję na rynku złota oraz zapewnia 100-procentową ochronę zainwestowanego kapitału. W trakcie pierwszej subskrypcji produkt dostępny będzie w oddziałach Deutsche Bank PBC do 19 sierpnia 2010 r.

Produkt db Gwarancja – Złota Era oferowany jest we współpracy z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia w postaci grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Rozwiązanie zapewnia 100-procentową ochronę zainwestowanej kwoty (wartości początkowej inwestycji) w dniu wykupu strukturyzowanych papierów wartościowych.
Dzięki swojej konstrukcji, db Gwarancja – Złota Era umożliwia pomnażanie środków niezależnie od koniunktury na rynku złota. – Nowa db Gwarancja to produkt przygotowany dla Inwestorów oczekujących bezpiecznej inwestycji, potencjalnie wysokiego zysku oraz ceniących dwubiegunowość inwestycji, czyli możliwość zarabiania zarówno na wzrostach, jak i na spadkach, w tym przypadku ceny złota – mówi Monika Sadowska z Departamentu Centrum Inwestycyjne Deutsche Bank PBC.
db Gwarancja – Złota Era umożliwia całkowite lub częściowe wycofanie się z inwestycji przed końcem okresu odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Wysokość potencjalnego zysku z inwestycji zależy od wyników ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, którego aktywa są inwestowane w 100 procentach w strukturyzowane papiery wartościowe Banku Barclays Capital. Papiery te oparte są na strategii inwestycyjnej na rynku złota Gold Trendvol Strategy.

Gold Trendvol Strategy to strategia inwestycyjna Barclays Banku PLC, która umożliwia zarabianie zarówno na wzrostach cen złota, jak i spadku jego wartości. Strategia polega na analizie trendu na rynku złota i, w zależności od trendu wzrostowego lub spadkowego, zajmowaniu pozycji długiej lub krótkiej w funduszu złota SPDR Gold Trust. SPDR Gold Trust jest największym funduszem typu ETF odzwierciedlającym ceny złota na rynku kasowym. Fundusz wyceniany jest w dolarach amerykańskich i notowany jest na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (NYSE).

W ramach db Gwarancji – Złota Era udział Klienta w zyskach wypracowanych w ramach strategii inwestycyjnej wyniesie od 80 do 100 procent (wartość ta zostanie ustalona 18 sierpnia 2010 r.). Opłata wstępna wynosi 0,5% wartości początkowej inwestycji. Minimalna składka ubezpieczeniowa to 2 010 zł. Zakresem ubezpieczenia objęty jest zgon Ubezpieczonego. Klient może wskazać jednego lub więcej uprawnionych do otrzymania świadczenia w przypadku jego zgonu.

źródło: Deutsche Bank PBC Polska
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Komentarze użytkowników
Dodaj swój komentarz do tego artykułu...Nowe produkty Deutsche Bank PBC ...

Wpisz swój komentarz poniżej.

(wymagane)

(wymagane)

Twój e-mail nie będzie wyświetlany na stronie - to informacja dla administratora