Zur Navigation | Zum Inhalt
Jesienny wysyp produktów PDF Drukuj Email
05.09.2010.
Wraz z początkiem jesieni w kilku bankach pojawiły się nowe produkty, które rozszerzają ofertę dla Klientów private banking.

Lokata inwestycyjna „Na Wagę Złota” w Banku BPH

Bank BPH wprowadził do oferty nowy Strukturyzowany Certyfikat Depozytowy (SCD) oparty o cenę złota. Zysk z Lokaty Inwestycyjnej „Na Wagę Złota” jest proporcjonalny do wzrostu wartości kruszcu na rynku londyńskim. Zapisy są przyjmowane w oddziałach Banku BPH od 30 sierpnia do 24 września br.

Lokata Inwestycyjna „Na Wagę Złota” jest przeznaczona dla inwestorów, którzy oczekują wzrostu ceny kruszcu w perspektywie 24-miesięcznej.

Zysk z inwestycji będzie równy wzrostowi ceny złota w dniach końcowej obserwacji wskaźnika odniesienia (tj. 25, 26 i 27 września 2012 r.), przy czym maksymalny zysk może sięgnąć 20% (maksymalne odsetki są równe 20%, natomiast w dniu emisji, tj. 30 września br., emitent może podnieść wysokość maksymalnych odsetek do 26%). W przypadku, gdyby zakładany scenariusz się nie zrealizował, tzn. jeśli po dwóch latach inwestycji, w dniach końcowej obserwacji wskaźnika odniesienia cena złota będzie niższa niż w dniach początkowej obserwacji (tj. 28, 29 i 30 września br.), produkt zapewnia 100% ochronę kapitału w dniu zapadalności inwestycji. Jeśli klient wycofa się z inwestycji przed dniem jej zakończenia, zainwestowany przez niego kapitał jest chroniony na poziomie minimalnym równym 85%.

- Inwestorzy poszukują obecnie bezpiecznych inwestycji, przede wszystkim z powodu obawy o kondycję niektórych państw europejskich w połączeniu z gorszymi od oczekiwań danymi z USA. Tradycyjnie to właśnie złoto uznawane jest za bezpieczne aktywo. Potwierdzają to dane Światowej Rady Złota (World Gold Council) z lat 2008-2009, kiedy to nastąpił 25% wzrost popytu inwestycyjnego na ten kruszec. Zgodnie z najnowszymi danymi tej instytucji, popyt na złoto w II kwartale 2010 roku był o 36 procent wyższy niż rok wcześniej oraz o 34 procent. wyższy niż w I kwartale br.” – powiedział Tomasz Rzeski, Dyrektor Departamentu Produktów Inwestycyjnych w Banku BPH.

Lokata strukturyzowana EUR/PLN w PKO BP

Lokata strukturyzowana EUR/PLN to produkt dający możliwość inwestowania na rynku walutowym i uzyskania zysków znacząco przekraczających te, które są osiągane na zwykłej lokacie, przy zachowaniu 100 proc. gwarancji kapitału.

Jest to także jedna z niewielu ofert na rynku, pozwalająca na dostosowanie rozwiązania do własnych preferencji i przewidywań. Klienci mają do wyboru aż trzy warianty produktu - wzrost, spadek lub stabilizację wartości złotego wobec euro.

Lokata strukturyzowana EUR/PLN daje szansę na wykorzystanie sprzyjających warunków na rynku walutowym, jest także gotowym rozwiązaniem, niewymagającym szczegółowej analizy rynku.

- Chcemy być bardziej aktywni na rynku produktów strukturyzowanych i coraz częściej będziemy oferować je naszym klientom. Początkowo planujemy jedną subskrypcję kwartalnie, a dla klientów bankowości prywatnej wprowadzenie do stałej oferty nawet dwóch emisji kwartalnie – wyjaśnia Adam Frankowski, dyrektor Departamentu Produktów Inwestycyjnych i Ubezpieczeniowych.

Głównymi zaletami nowej lokaty opartej na kursie EUR/PLN są proste i wygodne reguły inwestowania, a także krótki horyzont czasowy – 6 miesięcy. Ponadto środki w okresie subskrypcji są oprocentowane – 2 proc. w skali roku. Oprocentowanie naliczane jest od momentu wpłaty środków do 17 września 2010 r.

Ostateczne wartości parametrów transakcji, tj. wartość groszy z przedziału od 15 do 25, w przypadku wariantów wzrostu oraz spadku kursu EUR/PLN oraz wartość groszy z przedziału od 12 do 15, w przypadku wariantu stabilizacji kursu EUR/PLN, zostaną ustalone po zakończeniu subskrypcji. Informacja o wysokości parametrów zostanie podana w postaci komunikatu, który będzie dostępny w oddziałach oraz na stronie internetowej banku.

Lokata skierowana jest do klientów z segmentu Bankowości Osobistej, Prywatnej i Private Banking. Minimalna wpłata wynosi 10 tys. złotych. Z oferty skorzystać można od 30 sierpnia do 17 września 2010 r.

Nowe Lokaty inwestycyjne w Banku Millennium

Bank Millennium rozpoczął subskrypcję dwóch nowych lokat inwestycyjnych – Stabilny Kurs i WIG 20. Produkty mogą wygenerować stopę zwrotu na poziomie odpowiednio do 8 i 10 % w skali roku, przy pełnej gwarancji kapitału.

Lokata Inwestycyjna Stabilny Kurs oparta jest o kurs EUR względem PLN. Jest to produkt nastawiony na wygenerowanie zysku do 8% w skali roku - przy założeniu, że kurs EUR/PLN pozostanie w przedziale +0,10 groszy i –0,15 groszy w odniesieniu do kursu z dnia I obserwacji. Im większą liczbę dni kurs EUR będzie utrzymywał się w/w przedziale, tym zysk z inwestycji będzie wyższy.

Warunki Lokaty Inwestycyjnej Stabilny Kurs: możliwość uzyskania wysokiego zysku – do 8 % w skali roku, okres inwestycji: 1 rok, minimalna kwota inwestycji: 2 000 PLN, gwarancja kapitału w dniu zapadalności lokaty: 100 %, brak opłat związanych z otwarciem lokaty.

źródło: PR News, strony internetowe banków.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Komentarze użytkowników
Dodaj swój komentarz do tego artykułu...Jesienny wysyp produktów ...

Wpisz swój komentarz poniżej.

(wymagane)

(wymagane)

Twój e-mail nie będzie wyświetlany na stronie - to informacja dla administratora