Zur Navigation | Zum Inhalt
Nowe struktury z Deutsche Banku PDF Drukuj Email
12.09.2010.

Deutsche Bank PBC SA wprowadził do swojej oferty trzy nowe produkty strukturyzowane: certyfikaty strukturyzowane Worst of Express, certyfikaty strukturyzowane Chiński Express oraz dwuletni produkt strukturyzowany powiązany z inwestycją na rynku złota db Gwarancji – Złota Era II.

Worst of Express

Deutsche Bank PBC rozpoczął zapisy w ramach drugiej subskrypcji Certyfikatów strukturyzowanych Worst of Express, których emitentem jest londyński Deutsche Bank AG. Instrumentami bazowymi Certyfikatów są indeksy akcji spółek europejskich EURO STOXX 50® i spółek amerykańskich Standard & Poor’s 500 oraz tytuły uczestnictwa notowanego na giełdzie papierów wartościowych w Nowym Jorku funduszu ETF iShares MSCI Brazil odzwierciedlającego największe i najbardziej płynne akcje spółek brazylijskich. Subskrypcja Certyfikatów w oddziałach Deutsche Bank PBC potrwa do 24 września br.

Certyfikaty Worst of Express to instrument finansowy o maksymalnie 5-letnim horyzoncie inwestycyjnym, dopuszczony do publicznego obrotu w Polsce. Jego emitentem jest Deutsche Bank AG w Londynie.
 
Konstrukcja Certyfikatów pozwala na osiąganie zysków zarówno w przypadku wzrostu cen na globalnych rynkach akcji, jak i w okresie stagnacji. Instrument umożliwia uzyskanie stopy zwrotu w postaci kuponu o wartości od 8,6 do 12,6% w skali roku, przy czym jego ostateczna wartość zostanie ustalona 23 września br., czyli dzień przed zakończeniem subskrypcji. Zgodnie z założeniami, instrument będzie podlegał obserwacjom w 6-miesięcznych okresach od daty emisji. Jeśli wartość wszystkich aktywów bazowych w dniu obserwacji osiągnie poziom równy lub wyższy od poziomu początkowego, wówczas certyfikat zostanie wykupiony. Wartość kuponu (która ostatecznie zostanie podana przez emitenta nie później niż 1 dzień przed końcem subskrypcji) wzrasta liniowo wraz z długością okresu inwestycji. Jeżeli warunek wcześniejszego wykupu nie zostanie spełniony w żadnej z dziesięciu dat obserwacji, a w dniu zapadalności produktu poziomy końcowe wszystkich jego aktywów bazowych będą powyżej poziomu 60% wartości początkowej, Inwestor otrzyma 100% zainwestowanego kapitału.

Ryzyko, które ponosi Inwestor, ograniczone jest dzięki mechanizmowi „poduszki finansowej”. Bariera na poziomie 60% poziomu początkowego każdego z aktywów bazowych powoduje, że zainwestowany kapitał jest chroniony przed spadkami na globalnych rynkach akcji pod warunkiem, że indeksy EURO STOXX 50®, Standard & Poor’s 500 oraz tytuły uczestnictwa funduszu ETF iShares MSCI Brazil nie spadną w dniu zakończenia inwestycji o więcej niż 40% od wartości swoich poziomów początkowych.

Certyfikaty denominowane są w złotych. Wartość nominalna (a zarazem cena emisyjna) jednego certyfikatu wynosi 100 zł. Zapisów można dokonywać na co najmniej 10 certyfikatów. Po zakończeniu subskrypcji Deutsche Bank AG planuje złożenie wniosku o dopuszczenie Certyfikatów Worst of Express do notowania na GPW.

Chiński Express

Deutsche Bank PBC rozpoczął również zapisy w ramach siódmej subskrypcji Certyfikatów strukturyzowanych Chiński Express, których emitentem jest londyński Deutsche Bank AG. Instrumentem bazowym produktu jest indeks HSCEI, odzwierciedlający zachowanie akcji największych i najbardziej płynnych chińskich spółek notowanych na giełdzie w Hongkongu. Subskrypcja certyfikatów w oddziałach Deutsche Bank PBC potrwa do 24 września br.

Certyfikaty Chiński Express to instrument finansowy o 3-letnim horyzoncie inwestycyjnym, dopuszczony do publicznego obrotu w Polsce. Jego emitentem jest Deutsche Bank AG w Londynie. Konstrukcja Certyfikatów pozwala na osiąganie zysków zarówno w przypadku wzrostu cen akcji spółek indeksu HSCEI, jak i w okresie stagnacji. Instrument umożliwia uzyskanie stopy zwrotu w postaci kuponu o wartości od 8,6 do 12,6% w skali roku (jego ostateczna wartość zostanie ustalona 23 września br.).

Zgodnie z założeniami, w 6-miesięcznych okresach od daty emisji instrument będzie podlegał obserwacjom. Jeśli wartość indeksu w dniu obserwacji osiągnie poziom równy lub wyższy od jego poziomu początkowego, wówczas certyfikat zostanie wykupiony. Wartość kuponu (która ostatecznie zostanie podana przez emitenta nie później niż 1 dzień przed końcem subskrypcji) wzrasta liniowo wraz z długością okresu inwestycji. Ryzyko, które ponosi Inwestor, ograniczone jest dzięki mechanizmowi „poduszki finansowej”. Bariera na poziomie 70% poziomu początkowego indeksu HSCEI powoduje, że zainwestowany kapitał jest chroniony przed spadkami na rynku akcji pod warunkiem, że wartość tego indeksu nie spadnie w jakimkolwiek dniu inwestycji więcej niż o 30 proc. od poziomu początkowego.

Certyfikaty denominowane są w złotych. Wartość nominalna (a zarazem cena emisyjna) 1 Certyfikatu wynosi 100 zł. Zapisów można dokonywać na co najmniej 10 certyfikatów. Po zakończeniu subskrypcji Deutsche Bank AG planuje złożenie wniosku o dopuszczenie Certyfikatów Chiński Express do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

db Gwarancja – Złota Era II

Deutsche Bank PBC rozpoczął zapisy w ramach drugiej subskrypcji dwuletniego ubezpieczeniowo-inwestycyjnego produktu strukturyzowanego db Gwarancja – Złota Era II. Produkt, oferowany we współpracy z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia, umożliwia inwestycję na rynku złota oraz zapewnia 100-procentową ochronę zainwestowanego kapitału. Subskrypcja db Gwarancji – Złota Era II potrwa do 17 września 2010 r.

Produkt db Gwarancja – Złota Era II oferowany jest we współpracy z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia w postaci grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Rozwiązanie zapewnia 100-procentową ochronę zainwestowanej kwoty (wartości początkowej inwestycji) w dniu wykupu strukturyzowanych papierów wartościowych.

Dzięki swojej konstrukcji, db Gwarancja – Złota Era II umożliwia pomnażanie środków niezależnie od koniunktury na rynku złota. – db Gwarancja to produkt przygotowany dla Inwestorów oczekujących bezpiecznej inwestycji, potencjalnie wysokiego zysku oraz ceniących dwubiegunowość inwestycji, czyli możliwość zarabiania zarówno na wzrostach, jak i na spadkach, w tym przypadku ceny złota – mówi Monika Sadowska z Departamentu Centrum Inwestycyjne Deutsche Bank PBC.

db Gwarancja – Złota Era II umożliwia całkowite lub częściowe wycofanie się z inwestycji przed końcem okresu odpowiedzialności ubezpieczyciela, bez dodatkowych opłat. Wysokość potencjalnego zysku z inwestycji zależy od wyników ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, którego aktywa inwestowane są w 100% w strukturyzowane papiery wartościowe Banku Barclays Capital, oparte na strategii inwestycyjnej rynku złota: Gold Trendvol Strategy.

Gold Trendvol Strategy umożliwia zarabianie zarówno na wzrostach cen złota, jak i na spadkach jego wartości. Polega na analizie trendu na rynku złota i, w zależności od rodzaju trendu – wzrostu, spadku lub braku możliwości jego określenia, zajmowaniu pozycji długiej, krótkiej lub neutralnej w funduszu złota SPDR Gold Trust. SPDR Gold Trust jest największym funduszem typu ETF odzwierciedlającym ceny złota na rynku kasowym. Fundusz wyceniany jest w dolarach amerykańskich i notowany jest na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (NYSE).

Udział Klienta w zyskach wypracowanych w ramach strategii inwestycyjnej wyniesie od 70 do 100% (wartość ta zostanie ustalona 16 września 2010 r.). Opłata wstępna wynosi 0,5% wartości początkowej inwestycji. Minimalna składka ubezpieczeniowa to 2 010 zł. W ramach ochrony ubezpieczeniowej Klient może wskazać jednego lub więcej uprawnionych do otrzymania świadczenia w razie jego zgonu.

Więcej informacji w Oddziałach Banku Deutsche Bank PBC

źródło: Biuro Prasowe Deutsche Bank PBC

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Komentarze użytkowników
Dodaj swój komentarz do tego artykułu...Nowe struktury z Deutsche Banku ...

Wpisz swój komentarz poniżej.

(wymagane)

(wymagane)

Twój e-mail nie będzie wyświetlany na stronie - to informacja dla administratora