Zur Navigation | Zum Inhalt
Nowe certyfikaty w Deutsche Banku PDF Drukuj Email
10.10.2010.

Czwarta subskrypcja Certyfikatów strukturyzowanych Worst of Express

Deutsche Bank PBC rozpoczął zapisy w ramach czwartej subskrypcji Certyfikatów strukturyzowanych Worst of Express, których emitentem jest londyński Deutsche Bank AG. Instrumentami bazowymi Certyfikatów są indeksy akcji spółek chińskich HSCE i spółek amerykańskich Standard & Poor’s 500 oraz tytuły uczestnictwa notowanego na giełdzie papierów wartościowych w Nowym Jorku funduszu ETF iShares MSCI Brazil odzwierciedlającego największe i najbardziej płynne akcje spółek brazylijskich. Subskrypcja Certyfikatów w oddziałach Deutsche Bank PBC potrwa do 22 października br.

Certyfikaty Worst of Express to instrument finansowy o maksymalnie 5-letnim horyzoncie inwestycyjnym, dopuszczony do publicznego obrotu w Polsce. Jego emitentem jest Deutsche Bank AG w Londynie.
 
Konstrukcja Certyfikatów pozwala na osiąganie zysków zarówno w przypadku wzrostu cen na globalnych rynkach akcji, jak i w okresie stagnacji. Instrument umożliwia uzyskanie stopy zwrotu w postaci kuponu o wartości od 9,6 do 13,6% w skali roku, przy czym jego ostateczna wartość zostanie ustalona 21 października br., czyli dzień przed zakończeniem subskrypcji.

Zgodnie z założeniami, instrument będzie podlegał obserwacjom w 6-miesięcznych okresach od daty emisji. Jeśli wartość wszystkich aktywów bazowych w dniu obserwacji osiągnie poziom równy lub wyższy od poziomu początkowego, wówczas certyfikat zostanie wykupiony.

Wartość kuponu (która ostatecznie zostanie podana przez emitenta nie później niż 1 dzień przed końcem subskrypcji) wzrasta liniowo wraz z długością okresu inwestycji, zgodnie z określonymi w prospekcie zasadami.

Ryzyko, które ponosi Inwestor, ograniczone jest dzięki mechanizmowi „poduszki finansowej”. Bariera na poziomie 60% poziomu początkowego każdego z aktywów bazowych powoduje, że zainwestowany kapitał jest chroniony przed spadkami na globalnych rynkach akcji pod warunkiem, że indeksy HSCE, Standard
& Poor’s 500 oraz tytuły uczestnictwa funduszu ETF iShares MSCI Brazil nie spadną w dniu zakończenia inwestycji o więcej niż 40% od wartości swoich poziomów początkowych.

Certyfikaty denominowane są w złotych. Wartość nominalna (a zarazem cena emisyjna) jednego certyfikatu wynosi 100 zł. Zapisów można dokonywać na co najmniej 10 certyfikatów.

Po zakończeniu subskrypcji Deutsche Bank AG planuje złożenie wniosku o dopuszczenie Certyfikatów Worst of Express do notowania na GPW.


Pierwsza subskrypcja Certyfikatów strukturyzowanych Brazylijski Express

Deutsche Bank PBC rozpoczął zapisy w ramach pierwszej subskrypcji Certyfikatów strukturyzowanych Brazylijski Express, których emitentem jest londyński Deutsche Bank AG. Instrumentem bazowym Certyfikatów jest notowany na giełdzie papierów wartościowych w Nowym Jorku fundusz indeksowy iShares MSCI Brazil odzwierciedlający akcje brazylijskich spółek. Subskrypcja Certyfikatów w oddziałach Deutsche Bank PBC potrwa do 22 października br.

Certyfikaty Brazylijski Express to instrument finansowy o maksymalnie 3-letnim horyzoncie inwestycyjnym, dopuszczony do publicznego obrotu w Polsce. Jego emitentem jest Deutsche Bank AG w Londynie.

Aktywem bazowym Certyfikatów Brazylijski Express jest fundusz iShares MSCI Brazil Index Fund (EWZ US Equity). Konstrukcja instrumentu pozwala na osiąganie zysku zarówno w okresach wzrostów cen akcji brazylijskich przedsiębiorstw, jak i w czasie stagnacji na tym rynku. Instrument umożliwia uzyskanie wysokiej stopy zwrotu w postaci kuponu o wartości od 11 do 15% w skali roku, przy czym jego ostateczna wartość zostanie ustalona 21 października br., czyli dzień przed zakończeniem subskrypcji.

Certyfikaty będą podlegały obserwacjom w 6-miesięcznych okresach od daty emisji. Jeśli wartość indeksu bazowego w dniu obserwacji osiągnie poziom równy lub wyższy od poziomu początkowego, wówczas certyfikat zostanie wykupiony a Inwestorzy otrzymają należny kupon.

Wartość kuponu (która ostatecznie zostanie podana przez emitenta nie później niż 1 dzień przed końcem subskrypcji) wzrasta liniowo wraz z długością okresu inwestycji, zgodnie z zasadami określonymi w prospekcie.

Ryzyko, które ponosi Inwestor, ograniczone jest dzięki mechanizmowi „poduszki finansowej”. Bariera na poziomie 70% poziomu początkowego funduszu iShares MSCI Brazil powoduje, że zainwestowany kapitał jest chroniony przed spadkami na rynku akcji, ale pod warunkiem, że fundusz iShares MSCI Brazil nie spadnie w jakimkolwiek dniu inwestycji więcej niż o 30% od swojego poziomu początkowego z 2 listopada 2010 r.
Certyfikaty denominowane są w złotych. Wartość nominalna (a zarazem cena emisyjna) jednego certyfikatu wynosi 100 zł. Zapisów można dokonywać na co najmniej 10 certyfikatów.

Po zakończeniu subskrypcji Deutsche Bank AG planuje złożenie wniosku o dopuszczenie Certyfikatów Brazylijski Express do obrotu na GPW.

źródło: Biuro prasowe Grupy Deutsche Bank w Polsce

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Komentarze użytkowników
Dodaj swój komentarz do tego artykułu...Nowe certyfikaty w Deutsche Banku ...

Wpisz swój komentarz poniżej.

(wymagane)

(wymagane)

Twój e-mail nie będzie wyświetlany na stronie - to informacja dla administratora