Zur Navigation | Zum Inhalt
Nowości w Deutsche Banku PDF Drukuj Email
04.11.2010.

Deutsche Bank wprowadził do swojej oferty dwa nowe produkty strukturyzowane: Certyfikaty strukturyzowane Brazylijski Express oraz db Gwarancja – Turkusowa Lira II.


Certyfikaty strukturyzowane Brazylijski Express


Deutsche Bank PBC rozpoczął zapisy w ramach drugiej subskrypcji Certyfikatów strukturyzowanych Brazylijski Express, których emitentem jest londyński Deutsche Bank AG. Instrumentem bazowym Certyfikatów jest notowany na giełdzie papierów wartościowych w Nowym Jorku fundusz indeksowy iShares MSCI Brazil odzwierciedlający akcje brazylijskich spółek. Druga subskrypcja Certyfikatów w oddziałach Deutsche Bank PBC potrwa do 26 listopada br.

Certyfikaty Brazylijski Express to instrument finansowy o maksymalnie 3-letnim horyzoncie inwestycyjnym, dopuszczony do publicznego obrotu w Polsce. Jego emitentem jest Deutsche Bank AG w Londynie.

 Aktywem bazowym Certyfikatów Brazylijski Express jest fundusz iShares MSCI Brazil Index Fund (EWZ US Equity). Konstrukcja Certyfikatów pozwala na osiąganie zysku zarówno w okresach wzrostów cen akcji brazylijskich przedsiębiorstw, jak i w czasie stagnacji na tym rynku. Instrument umożliwia uzyskanie wysokiej stopy zwrotu w postaci kuponu o wartości od 10 do 14% w skali roku, przy czym jego ostateczna wartość zostanie ustalona 25 listopada br., czyli dzień przed zakończeniem subskrypcji. 
Instrument będzie podlegał obserwacjom w 6-miesięcznych okresach od daty emisji. Jeśli wartość indeksu bazowego w dniu obserwacji osiągnie poziom równy lub wyższy od poziomu początkowego, wówczas certyfikat zostanie wykupiony a Inwestorzy otrzymają należny kupon. 

Wartość kuponu (która ostatecznie zostanie podana przez emitenta nie później niż 1 dzień przed końcem subskrypcji) wzrasta liniowo wraz z długością okresu inwestycji, zgodnie z zasadami określonymi w warunkach subskrypcji.

Ryzyko, które ponosi Inwestor, ograniczone jest dzięki mechanizmowi „poduszki finansowej”. Bariera na poziomie 70% poziomu początkowego funduszu iShares MSCI Brazil powoduje, że zainwestowany kapitał jest chroniony przed spadkami na rynku akcji, ale pod warunkiem, że fundusz iShares MSCI Brazil nie spadnie w jakimkolwiek dniu inwestycji więcej niż o 30% od swojego poziomu początkowego z 6 grudnia 2010 r.
Certyfikaty denominowane są w złotych. Wartość nominalna (a zarazem cena emisyjna) jednego certyfikatu wynosi 100 zł. Zapisów można dokonywać na co najmniej 10 certyfikatów.

Po zakończeniu subskrypcji Deutsche Bank AG planuje złożenie wniosku o dopuszczenie Certyfikatów Brazylijski Express do obrotu na GPW.

 

db Gwarancja – Turkusowa Lira II.

Deutsche Bank PBC rozpoczął zapisy w ramach drugiej subskrypcji rocznego inwestycyjno-ubezpieczeniowego produktu strukturyzowanego db Gwarancja – Turkusowa Lira II. Produkt oferowany jest we współpracy z Nordea Polska Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie i zapewnia 100-procentową ochronę zainwestowanego kapitału. Druga subskrypcja w oddziałach Deutsche Bank PBC potrwa do 12 listopada br.
db Gwarancja - Turkusowa Lira II to roczny produkt strukturyzowany w formie polisy na życie i dożycie, z którego zysk uzależniony jest od umocnienia tureckiej liry do euro. Produkt oferowany jest we współpracy z Nordea Polska Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie.

Wysokość zysku jest nieograniczona – im bardziej lira umocni się wobec euro, tym większa będzie stopa zwrotu. – Historyczne wyniki relacji tureckiej waluty do europejskiej, pozwalają nam dojść do wniosku, że lira jest wciąż stosunkowo tania. Przed kryzysem finansowym tylko przez parę miesięcy była na tak niskim poziomie, jak obecnie – mówi Monika Sadowska z Departamentu Centrum Inwestycyjne Deutsche Bank PBC. Pozytywne przewidywania dla tureckiej waluty znajdują również potwierdzenie w prognozach Międzynarodowego Funduszu Walutowego, który zakłada, że PKB w Turcji zarówno w 2010 roku, jak i w kolejnych latach, będzie rósł szybciej niż PKB w strefie euro. 

Po zakończeniu inwestycji Klienci otrzymają zwrot zainwestowanego kapitału oraz premię. Jej wysokość uzależniona będzie od współczynnika partycypacji z przedziału 60 - 95% (ostateczna wartość zostanie ustalona najpóźniej 18 listopada br.) i zmiany kursu euro wobec liry (liczonej jako iloraz wartości początkowej kursu do wartości końcowej pomniejszony o jeden).

Składka minimalna to 2000 zł. Opłata wstępna wynosi 0,5% składki ubezpieczeniowej.

Od zarobionych środków Klient nie zapłaci podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki). Dzięki temu, że produkt ma formę grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie, w losowych sytuacjach zgromadzone przez Klienta pieniądze zostaną przekazane jego uposażonym bez podatku spadkowego.

źródło: Biuro prasowe Deutsche Bank PBC

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Komentarze użytkowników
Dodaj swój komentarz do tego artykułu...Nowości w Deutsche Banku ...

Wpisz swój komentarz poniżej.

(wymagane)

(wymagane)

Twój e-mail nie będzie wyświetlany na stronie - to informacja dla administratora