Zur Navigation | Zum Inhalt
Nowy produkt Millennium Prestige PDF Drukuj Email
15.11.2010.

Bank Millennium prowadzi emisję nowego produktu strukturyzowanego Szlak Naftowy I, powiązanego z ceną kontraktów terminowych na ropę naftową WTI.

Szlak Naftowy I to trzyletni produkt strukturyzowany denominowany w PLN, którego rentowność uzależniona jest od kształtowania się cen kontraktu na ropę naftową WTI notowanego na New York Mercantile Exchange (NYMEX). Produkt może wygenerować atrakcyjną stopę zwrotu w ciągu trzech lat, w przypadku ograniczonego spadku lub wzrostu (odpowiednio nie większego niż –50%, +50% od poziomu początkowego) cen kontraktów na ropę naftową. Maksymalny możliwy zysk to 49,99%. Produkt daje możliwość zarobienia zarówno na wzrostach jak i na spadkach cen kontraktów terminowych na ropę WTI.

Konstrukcja produktu obejmuje dwa możliwe scenariusze wypłaty zysku:

Scenariusz nr 1

Jeżeli cena zamknięcia notowań kontraktu terminowego na ropę naftową WTI w czasie trwania inwestycji nigdy nie będzie równa ani wyższa od 150% wartości początkowej, a w dacie finalnej obserwacji będzie powyżej wartości początkowej, zysk będzie obliczany na podstawie następującej formuły:

Zysk = końcowa wartość kontraktu/początkowa wartość kontraktu – 1

Scenariusz nr 2

Jeżeli cena zamknięcia notowań kontraktu terminowego na ropę naftową WTI w czasie trwania inwestycji nigdy nie będzie równa ani niższa od 50% wartości początkowej, a w dacie finalnej obserwacji będzie poniżej wartości początkowej, zysk będzie obliczany na podstawie następującej formuły:

Zysk = 1 - końcowa wartość kontraktu/początkowa wartość kontraktu

W przypadku, gdy pozytywne scenariusze nr 1 i 2 się nie sprawdzą, klient w dniu wykupu otrzyma 100% zainwestowanego kapitału.

Najważniejsze informacje o produkcie strukturyzowany SzIak Naftowy I:

- Emitent: Bank Millennium SA
- Okres subskrypcji: od 4 listopada 2010 r. do 24 listopada 2010 r., do godz. 16.00
- Data rozliczenia transakcji: 30 listopada 2010 r.
- Okres inwestycji: 3 lata
- Data wykupu: 2 grudnia 2013 r. 
- Data początkowej obserwacji: 26 listopada 2010 r.
- Data końcowej obserwacji: 26 listopada 2013 r.
- Waluta inwestycji: PLN 
- Minimalna kwota: 25 000 zł
- Pula ilościowa: brak ograniczeń 
- Gwarancja kapitału w dacie wykupu: 100%

źródło: Bank Millennium

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Komentarze użytkowników
Dodaj swój komentarz do tego artykułu...Nowy produkt Millennium Prestige ...

Wpisz swój komentarz poniżej.

(wymagane)

(wymagane)

Twój e-mail nie będzie wyświetlany na stronie - to informacja dla administratora