Zur Navigation | Zum Inhalt
Nowości w Deutsche Banku PDF Drukuj Email
10.01.2011.

Deutsche Bank PBC wprowadził do swojej oferty kolejne dwa nowe produkty: db Gwarancja - Petro Bonus – inwestycja w ropę naftową oraz

db Gwarancja - Petro Bonus – inwestycja w ropę naftową ze 100-procentową ochroną kapitału w Deutsche Bank PBC

Deutsche Bank PBC rozpoczął zapisy w ramach trzeciej subskrypcji ubezpieczeniowo-inwestycyjnego produktu strukturyzowanego db Gwarancja – Petro Bonus, oferowanego we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA. Produkt umożliwia inwestowanie w kontrakty terminowe na ropę naftową i zapewnia 100-procentową ochronę zainwestowanego kapitału. db Gwarancja – Petro Bonus w trakcie trzeciej subskrypcji dostępna jest w oddziałach Deutsche Bank PBC do 21 stycznia 2011 r.

Produkt db Gwarancja – Petro Bonus oferowany jest we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA. Rozwiązanie w postaci grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie zapewnia 100-procentową ochronę zainwestowanej składki (czyli składki pomniejszonej o opłatę wstępną) na koniec okresu odpowiedzialności.

Zysk z inwestycji uzależniony jest od notowań kontraktów terminowych na ropę naftową WTI Crude Oil na giełdzie NYMEX. Jeśli w trakcie trwania inwestycji, w poszczególnych dniach obserwacji, cena kontraktu WTI Crude Oil nie spadnie lub nie wzrośnie poniżej lub powyżej określonych barier ustalonych dla wartości początkowej, na koniec okresu odpowiedzialności Inwestor otrzyma kapitał powiększony o trzy premie w wysokości od 4 do 6% zainwestowanej składki (ich wartość zostanie ustalona 28 stycznia 2011 r.). W przypadku przekroczenia skrajnych barier Klient otrzyma zainwestowany kapitał.

Opłata subskrypcyjna wynosi 1% od wpłacanej składki. Minimalna składka to 2 000 zł. W przypadku wcześniejszej rezygnacji wypłacana jest wartość wykupu, której wysokość uzależniona jest od liczby miesięcy pozostałych do końca okresu odpowiedzialności.

Dzięki temu, że produkt ma formę grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie, w losowych sytuacjach zgromadzone przez Klienta pieniądze zostaną przekazane jego uposażonym bez podatku spadkowego.

II subskrypcja „db Inwestuj w Przyszłość-Stabilny Wzrost IV” - programu regularnego oszczędzania z gwarancją kapitału.

Deutsche Bank PBC rozpoczął II subskrypcję 10-letniego produktu ubezpieczeniowo-inwestycyjnego db Inwestuj w Przyszłość – Stabilny Wzrost IV, powiązanego z indeksem umożliwiającym inwestycje w akcje i obligacje przy maksymalnej dywersyfikacji geograficznej w ramach rynków wschodzących. Produkt pozwala osiągać potencjalne zyski z pełnej kwoty inwestycji przy jednorazowej wpłacie zaledwie 20 proc. przeznaczonych na nią środków. Dostępny jest on również w ramach oferty promocyjnej umożliwiającej dodatkowy zysk aż 10% w skali roku na 3-miesięcznej lokacie oraz otrzymanie jednej z atrakcyjnych nagród: iPod Nano, iPod Touch, iPad WiFi lub MacBook Air. Subskrypcja „db Inwestuj w Przyszłość-Stabilny Wzrost IV” potrwa do 31 stycznia 2011 r. w sieci oddziałów Deutsche Bank PBC.

db Inwestuj w Przyszłość – Stabilny Wzrost IV, stworzony we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie EUROPA, ma formę grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie opartego o inwestycję w ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy. Konstrukcja produktu zapewnia 100-procentową ochronę składki zainwestowanej na koniec okresu odpowiedzialności. Co ważne, już od pierwszego dnia ubezpieczenia na potencjalny zysk pracuje cała zadeklarowana kwota inwestycji, pomimo, że Klient na początku wpłaca tylko jej 20 procent. Pozostałe 80 procent należy wpłacać co miesiąc przez 10 lat, czyli
w okresie trwania programu.

Środki inwestowane są w Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy „Libra Emerging Markets”, którego aktywa lokowane są do 100 proc. w certyfikaty emitowane przez BNP Paribas Arbitrage Issuance BV umożliwiające inwestycję na rynkach akcji i obligacji przy maksymalnej dywersyfikacji geograficznej w ramach rynków wschodzących. Wycena certyfikatów oparta jest na indeksie BNP PARIBAS Libra Emerging Markets PLN ER Index. Jest to indeks o unikalnej konstrukcji, na którą składa się: wersja Excess Return funduszu iShares Emerging Markets Index Fund, mechanizm zmiennego zaangażowania w iShares Emerging Markets Index ER w zależności od poziomu zmienności (wahań rynku), gdzie docelowy poziom zmienności to 20% w skali roku, oraz zaimplementowany na EEM Risk Controlled ER prosty mechanizm średnich ruchomych, na podstawie których podejmowane są decyzje inwestycyjne.

Mechanizm działania indeksu skonstruowany jest tak, aby osiągać satysfakcjonujący zysk bez względu na koniunkturę rynkową. W okresach, kiedy indeks EEM Risk Controlled ER reprezentujący rynek akcji krajów rozwijających się wykazuje trend wzrostowy, strategia oferuje wysoką ekspozycję na ten indeks. Natomiast w okresach spadków na giełdach, które często połączone są ze spadkiem stóp procentowych (a tym samym wzrostem wartości obligacji), pozwala uzyskać ekspozycję na rynek obligacji.

Aby rozpocząć inwestycję w ramach db Inwestuj w Przyszłość – Stabilny Wzrost, należy wpłacić jednorazową pierwszą składkę w wysokości co najmniej 4500 zł lub inną wielokrotność kwoty 2250 zł. Natomiast w okresie odpowiedzialności, co miesiąc przez 10 lat należy wpłacać składkę bieżącą w wysokości co najmniej 179,70 zł, przy czym wysokość składki bieżącej ustalana jest na podstawie zadeklarowanej składki zainwestowanej.

Opłata administracyjna wynosi 1,98 proc. w skali roku od 80% zadeklarowanej kwoty inwestycji. W przypadku rezygnacji z inwestycji przed końcem okresu odpowiedzialności, pobierana jest opłata likwidacyjna naliczana procentowo od wartości umorzonych jednostek uczestnictwa.

Klient objęty jest ochroną ubezpieczeniową i może wskazać jednego lub więcej uprawnionych do otrzymania świadczenia w razie swojej śmierci. Kwota stanowiąca świadczenie ubezpieczeniowe z tego tytułu nie jest opodatkowana od spadków i darowizn, a jej wypłata nie wymaga przeprowadzania postępowania spadkowego.

Subskrypcja produktu potrwa do 31 stycznia 2011 r.

Oferta promocyjna db Inwestuj w Przyszłość – Stabilny Wzrost IV

Oferta promocyjna dotyczy osób, które w terminie do 31 stycznia 2011 r. założą
3-miesięczną lokatę o oprocentowaniu 10% w skali roku na kwotę min. 5 tys. zł i przystąpią do db Inwestuj w Przyszłość - Stabilny Wzrost IV opłacając równocześnie składkę pierwszą w wysokości min. 6750 zł. Przy czym wpłata na depozyt nie może być wyższa niż dwukrotność składki pierwszej w ramach produktu db Inwestuj w Przyszłość – Stabilny Wzrost IV.

Po spełnieniu powyższych warunków, w zależności od wysokości wpłaconej pierwszej składki db Inwestuj w Przyszłość – Stabilny Wzrost IV, wszystkie osoby przystępujące do promocji otrzymają jedną z nagród: Apple iPod Nano 8GB, Apple iPod Touch 64GB, Apple iPad 16GB WiFi lub MacBook Air. Szczegółowe zasady określa regulamin promocji dostępny na stronie www.db-pbc.pl.

źródło: Deutsche Bank PBC S.A.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Komentarze użytkowników
Dodaj swój komentarz do tego artykułu...Nowości w Deutsche Banku ...

Wpisz swój komentarz poniżej.

(wymagane)

(wymagane)

Twój e-mail nie będzie wyświetlany na stronie - to informacja dla administratora