Zur Navigation | Zum Inhalt
Nowe produkty w ofercie Citi i db PDF Drukuj Email
30.01.2011.

W ostatnich dniach kilka dużych banków we współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wprowadziło do swojej oferty nowe produkty inwestycyjne . Oto krótkie charakterystyki dwóch z nich.

Citi Handlowy stawia na tygrysy gospodarcze BRIC

Pod hasłem „Postaw na tygrysy gospodarcze BRIC” Citi Handlowy i  PZU Życie SA rozpoczęły subskrypcję nowego Indywidualnego inwestycyjnego ubezpieczenia na życie.

Oprócz gwarancji zwrotu zainwestowanego kapitału na koniec okresu ochrony, produkt ten daje możliwość uzyskania Bonusa Inwestycyjnego, którego wysokość uzależniona jest od zachowania Indeksu S&P BRIC Daily Risk Control 10%. Nowy produkt można nabyć w ramach oferty specjalnej „Zgrany Duet”. Dzięki temu oprócz możliwości efektywnego pomnażania środków w ramach ubezpieczenia o charakterze inwestycyjnym, klienci mogą także założyć wysokooprocentowaną lokatę na 3 lub 6 miesięcy. Okres subskrypcji potrwa do 28 lutego 2011 roku.

Indywidualne inwestycyjne ubezpieczenie na życie „Postaw na tygrysy gospodarcze BRIC” to połączenie bezpieczeństwa inwestycji z możliwością osiągnięcia wyższej stopy zwrotu niż na depozytach bankowych oraz funduszach inwestycyjnych.

Strategia inwestycyjna produktu oparta jest o Indeks S&P BRIC 40 Daily Risk Control 10%. Indeks ten bazuje na indeksie S&P BRIC40, w którego skład wchodzi 40 spółek z Brazylii, Rosji, Indii i Chin (tzw. kraje BRIC). Indeks posiada wbudowany mechanizm kontroli zmienności. Dzięki temu, w okresie gdy zmienność indeksu S&P BRIC 40 spada, np. na skutek stabilnych wzrostów, zaangażowanie w indeks rośnie. Natomiast w przypadku wzrostu zmienności indeksu, np. podczas gwałtownych spadków, zaangażowanie w indeks spada.

Na zakończenie okresu ochrony ubezpieczeniowej, klient otrzymuje  100% wpłaconej składki powiększonej o Bonus Inwestycyjny. Bonus Inwestycyjny w Indywidualnym inwestycyjnym ubezpieczeniu na życie wyliczany jest jako iloczyn Udziału w Zysku i Stopy Zwrotu uzyskanej ze wzrostu wartości indeksu w okresie inwestycji. W przypadku gdyby tak wyliczona wartość okazałaby się ujemna przyjmuje się wartość Bonusa równą zero.

Oferta przygotowana została przez Citi Handlowy i PZU Życie SA. Bank pełni  w tym przypadku rolę agenta ubezpieczeniowego. W związku z tym, że produkt ma konstrukcję ubezpieczenia na życie i dożycie, wypracowany Bonus Inwestycyjny jako część świadczenia ubezpieczeniowego nie podlega opodatkowaniu podatkiem od zysków kapitałowych. Sposób opodatkowania zależy od indywidualnej sytuacji klienta i może ulec zmianie w przyszłości.

Minimalna kwota składki wynosi 5 000 zł. Okres trwania ochrony ubezpieczeniowej to 3 lata. Subskrypcja w ramach Indywidualnego inwestycyjnego ubezpieczenia na życie „Postaw na tygrysy gospodarcze BRIC” potrwa do 28 lutego 2011 roku.

Klienci, którzy zdecydują się na zawarcie Ubezpieczenia w okresie subskrypcji „Postaw na tygrysy gospodarcze BRIC” mogą skorzystać z oferty specjalnej „Zgrany duet” i założyć 3-miesięczną lokatą oprocentowaną na poziomie 9 proc. w skali roku lub 6-miesięczną lokatę z oprocentowaniem 7 proc. w skali roku. Minimalna kwota lokaty w ofercie specjalnej wynosi 2500 zł.

db Gwarancja – Strefa Dolara w DB PBC

Deutsche Bank PBC wprowadził do oferty nowy produkt strukturyzowany db Gwarancja – Strefa Dolara, oferowany we współpracy z Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie.

Zysk z inwestycyjno-ubezpieczeniowego produktu uzależniony jest od wzrostu wartości koszyka trzech walut wobec euro. db Gwarancja – Strefa Dolara dostępna jest w oddziałach Deutsche Bank PBC do 11 lutego 2011 r.

db Gwarancja – Strefa Dolara, przygotowana we współpracy z Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie, oferowana jest w formie grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie i zapewnia 100-procentową ochronę zainwestowanej składki (czyli składki pomniejszonej o opłatę wstępną) na koniec okresu odpowiedzialności.

Zysk z inwestycji jest nieograniczony i będzie liczony jako średnia arytmetyczna względnych zmian wartości koszyka trzech walut: dolara australijskiego, dolara kanadyjskiego i dolara singapurskiego wobec euro w okresie od 17 lutego 2011 roku do 1 lutego 2013 roku.

– Sytuacja gospodarcza oraz perspektywy rozwoju Singapuru, Australii i Kanady, czyli państw, których waluty zostały wybrane do koszyka, świadczą o wysokim potencjale zysku z db Gwarancji - Strefa Dolara – mówi Monika Sadowska z Departamentu Centrum Inwestycyjne Deutsche Bank PBC. Singapur to jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się krajów na świecie, jego PKB w 2010 roku zwiększył się niemal o 15%; lepszy wynik odnotował tylko Katar. Głównymi partnerami handlowymi Singapuru są dynamiczne gospodarki azjatyckie, jak Hongkong, Malezja, Chiny czy Indonezja, co powinno sprzyjać dalszemu rozwojowi PKB tego kraju. Kanada natomiast należy do grupy państw o najbardziej stabilnej ścieżce rozwoju gospodarki. Jako jeden z ważniejszych partnerów handlowych powinna skorzystać ze spodziewanego ożywienia w USA. Z kolei utrzymujące się relatywnie wysokie ceny surowców powinny mieć pozytywny wpływ na koniunkturę Kanady i Australii. – Korzystne perspektywy gospodarcze, potwierdzone indeksami giełdowymi znajdującymi się w średnioterminowych trendach wzrostowych, pozwalają oczekiwać umacniania się walut tych krajów – dodaje Monika Sadowska.

Partycypacja klienta w zysku z koszyka trzech walut wobec euro wyniesie od 70 do 90% (wartość ta zostanie ustalona do 17 lutego br.).

Opłata subskrypcyjna wynosi 1% od wpłacanej składki. Minimalna składka to 2 000 zł. W przypadku wcześniejszej rezygnacji pobrane zostaną opłaty likwidacyjne, których wysokość uzależniona jest od liczby miesięcy pozostałych do końca okresu odpowiedzialności.

Dzięki temu, że produkt ma formę grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie, w losowych sytuacjach zgromadzone przez Klienta pieniądze zostaną przekazane uposażonym bez podatku spadkowego.

źródło: Citi Bank Handlowy, Deutsche Bank PBC

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Komentarze użytkowników
Dodaj swój komentarz do tego artykułu...Nowe produkty w ofercie Citi i db ...

Wpisz swój komentarz poniżej.

(wymagane)

(wymagane)

Twój e-mail nie będzie wyświetlany na stronie - to informacja dla administratora