Zur Navigation | Zum Inhalt
Private Banking w BRE w 2010 roku PDF Drukuj Email
06.03.2011.

BRE Bank opublikował w ostatnich dniach raport - Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy BRE Banku SA w 2010 roku.

Między innymi w raporcie znalazło się wiele ciekawych informacji o private bankingu w BRE Banku.

Private Banking w BRE usytuowany jest w Pionie Bankowości Detalicznej. Według informacji ze Sprawozdania na koniec  2010 roku liczba Klientów Private Bankingu w tym banku wynosiła 5 tys. osób. Dla najzamożniejszych szeroką gamę produktów i strategii inwestycyjnych oferuje spółka BRE Wealth Management.

Jeśli chodzi o depozyty - to na Koniec 2010 roku Klienci PB zdepponowali kwotę 1.785 mln zł (wobec 2.075 zł na koniec 2009 roku). Ten spadek prawdopodobnie był spowodowany przepływem środków do funduszy inwestycyjnych. Na koniec 2010 roku najzamożniejsi Klienci BRE ulokowali w nich bowiem 968 mln. zł - wobec 483 mln zł na koniec 2009 roku.

Klienci PB pposiadali na koniec 2010 roku 653 mln zł kredytów i był to wynik o 80 mln. zł lepszy niż w roku poprzednim.

W sprawozdaniu opisano również nowości w Private Banking i Wealth Management, które objęły:
- Przemodelowanie i ukierunkowanie obsługi w stronę faktycznego doradztwa inwestycyjnego. Wpprowadzenie indywidualnego zarządzania aktywami a także czterech modelowych strategii zarządzania, wsparte narzędziami Bilans Klienta i Fund Picking - autorskiego rankingu funduszy inwestycyjnych.
- Wprowadzenie nowego produktu "Stabilny Profil Aktywów"
- W związaku ze zmianami modelu obsługi zmienione zostały progi przystąpienia do oferty BRE Private Banking & Wealth Management:
  * korzystanie z usług BRE PB&WM dostępne od 1 mln. zł lub równowartości w walutach obcych,
  * indywidualne doradztwo inwestycyjne - dostępne jest dla klientów, dysonujących aktywami z przeznaczeniem pod usługę min. 2 mln. zł lub równowartość w walutach obcych,
  * usługa zarządzania portfelem apierów wartościowych na zlecenie (asset management) - dostępna dla klientów z aktywami min. 5 mln. zl.

W sprawozdaniu opisano też Spółkę BRE Wealth Management, ściśle powiązaną z segmentem Private Banking.

W 2010 r. do oferty BRE Wealth Management włączono usługe asset allocation, polegającą na doradztwie w zakresie strategicznej alokacji aktywów klienta z uwzględnieniem aktywów finansowych i pozafinansowych. Rozbudowano ofertę w zakresie tworzenia struktur transgranicznych.

W 2010 r. Spółka zrealizowała zysk brutto w wysokości 10,7 mln zł, ponad 70% wyższy niz rok wcześniej. Rosnące aktywa przyniosły wzrost wyniku na działalności prowizyjnej do 20 mln. zł w porównaniu z 13 mln. zł w 2009 roku. Podejmowane działania rozwojowe spowodowały pponisinie większych niż w 2009 roku kosztów administracyjnych (9,8 mln. zł, wzrost sięgający 72%).

źródło: BRE BANK, Sprawozdanie Zarządu za 2010 rok.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Komentarze użytkowników
Dodaj swój komentarz do tego artykułu...Private Banking w BRE w 2010 roku ...

Wpisz swój komentarz poniżej.

(wymagane)

(wymagane)

Twój e-mail nie będzie wyświetlany na stronie - to informacja dla administratora