Zur Navigation | Zum Inhalt
db Elita Funduszy - nowość w Deutsche Banku PDF Drukuj Email
13.03.2011.
Deutsche Bank PBC wprowadził do oferty nowy inwestycyjno-ubezpieczeniowy produkt strukturyzowany db Elita Funduszy, oferowany we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA. Zysk z produktu uzależniony jest od wyników dwóch funduszy: CARMIGNAC Patrimoine oraz ETHNA – Activ E. db Elita Funduszy dostępna jest w oddziałach Deutsche Bank PBC do 11 marca 2011 r.

db Elita Funduszy, przygotowana we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA oferowana jest w formie grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie i zapewnia 100-procentową ochronę zainwestowanej składki (czyli składki pomniejszonej o opłatę wstępną) na koniec okresu odpowiedzialności.

Zysk z inwestycji jest nieograniczony. Środki w równej części inwestowane są w dwa fundusze: CARMIGNAC Patrimoine oraz ETHNA – Activ E.

Zgodnie ze swoją polityką inwestycyjną głównym celem funduszu CARMIGNAC Patrimoine jest osiąganie optymalnego zysku przez aktywne zarządzanie, niezależnie od regionu lub sektora alokacji aktywów. W ramach aktywów funduszu CARMIGNAC Patrimoine znajdować się mogą: obligacje i instrumenty rynku pieniężnego (ich udział może wynieść od 50% do 100%), akcje (ich udział w strukturze aktywów funduszu może wynieść maksymalnie 50%; strategia funduszu zakłada dużą dywersyfikację portfela), a także inne instrumenty rynku finansowego i instrumenty pochodne (w celu zabezpieczenia wypracowanego zwrotu z funduszu; udział tych instrumentów nie przekroczy 10%).

W przypadku ETHNA – Activ E zarządzający kierują się zasadą: optymalny zysk przy minimalnym ryzyku, a strategia funduszu umożliwia dopasowanie struktury aktywów do panujących warunków rynkowych. W aktywach funduszu mogą się znajdować: obligacje (ich emitentami mogą być spółki sektora publicznego oraz organizacje międzynarodowe o dobrym ratingu; udział obligacji danego emitenta będzie mieścił się w przedziale od 3% do 5%), akcje (dużych spółek giełdowych, cieszących się zaufaniem inwestorów i mających dobrą kondycję finansową, pochodzących głównie z takich krajów: jak Niemcy i Szwajcaria oraz Holandia, Francja, Włochy oraz Wielka Brytania; strategia funduszu zakłada dużą dywersyfikację portfela akcji, ich udział może wynieść maksymalnie 40%).

W funduszu będzie się znajdować również gotówka (deponowana będzie w LBBW Luxemburg, lub w innym banku o wysokim ratingu; udział gotówki w funduszu może wynieść 100%), oraz instrumenty rynku finansowego (w celu zabezpieczenia wypracowanego zwrotu z funduszu).

Partycypacja Klienta w zysku z koszyka funduszy inwestycyjnych wyniesie od 85 do 105% (wartość ta zostanie ustalona 18 marca br.).

– db Elita Funduszy to produkt przygotowany z myślą o klientach, którzy są zainteresowani funduszami inwestycyjnymi, ale nie zawsze gotowi są na podjęcie ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty tego typu. W ramach naszego produktu proponujemy lokowanie środków w dwa światowej klasy fundusze inwestycyjne (5* Morningstar) przy jednoczesnej 100-procentowej ochronie zainwestowanego kapitału wraz z korzyściami związanymi z ubezpieczeniem na życie – mówi Konrad Wąsiel z Departamentu Centrum Inwestycyjne Deutsche Bank PBC.

Opłata subskrypcyjna wynosi 1% od wpłacanej składki. Minimalna składka to 2 000 zł. W przypadku cześniejszej rezygnacji pobrane zostaną opłaty likwidacyjne, których wysokość uzależniona jest od liczby miesięcy pozostałych do końca okresu odpowiedzialności.

Dzięki temu, że produkt ma formę grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie, w losowych sytuacjach zgromadzone przez Klienta pieniądze zostaną przekazane uposażonym bez podatku spadkowego.

źródło: Deutsche Bank PBC
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Komentarze użytkowników
Dodaj swój komentarz do tego artykułu...db Elita Funduszy - nowość w Deutsc... ...

Wpisz swój komentarz poniżej.

(wymagane)

(wymagane)

Twój e-mail nie będzie wyświetlany na stronie - to informacja dla administratora