Zur Navigation | Zum Inhalt
Worst of Express w Deutsche Bank PDF Drukuj Email
08.05.2011.

 Deutsche Bank PBC rozpoczął zapisy w ramach dziewiątej subskrypcji Certyfikatów strukturyzowanych Worst of Express, których emitentem jest londyński Deutsche Bank AG. Instrumentami bazowymi Certyfikatów są indeksy akcji spółek azjatyckich: Hang Seng China Enterprises oraz MSCI Taiwan. Subskrypcja Certyfikatów w oddziałach Deutsche Bank PBC potrwa do 11 maja 2011 r.

Certyfikaty Worst of Express to instrument finansowy o maksymalnie 3-letnim horyzoncie inwestycyjnym, dopuszczony do publicznego obrotu w Polsce. Jego emitentem jest Deutsche Bank AG w Londynie.
 
Konstrukcja Certyfikatów pozwala na osiąganie zysków zarówno w przypadku wzrostu cen na globalnych rynkach akcji, jak i w okresie stagnacji. Instrument umożliwia uzyskanie stopy zwrotu w postaci kuponu o wartości od 17,5% do 22,2% w skali roku, przy czym jego ostateczna wartość zostanie ustalona najpóźniej 10 maja 2011 r., czyli dzień przed zakończeniem subskrypcji.

Zgodnie z założeniami, instrument będzie podlegał obserwacjom w 6-miesięcznych okresach od daty emisji. Jeśli wartość wszystkich aktywów bazowych w dniu obserwacji osiągnie poziom równy lub wyższy od poziomu początkowego, wówczas certyfikat zostanie wykupiony.

Wartość kuponu (która ostatecznie zostanie podana przez emitenta nie później niż 1 dzień przed końcem subskrypcji) wzrasta liniowo wraz z długością okresu inwestycji, zgodnie z określonymi w regulaminie zasadami.

Jeżeli warunek wcześniejszego wykupu nie zostanie spełniony w żadnej z sześciu dat obserwacji, a w dniu zapadalności produktu poziomy końcowe wszystkich jego aktywów bazowych będą powyżej poziomu 70% wartości początkowej, Inwestor otrzyma 100% zainwestowanego kapitału.

Ryzyko, które ponosi Inwestor, ograniczone jest dzięki mechanizmowi „poduszki finansowej”. Bariera na poziomie 70% poziomu początkowego każdego z aktywów bazowych powoduje, że zainwestowany kapitał jest chroniony przed spadkami na globalnych rynkach akcji pod warunkiem, że indeksy Hang Seng China Enterprises Index lub MSCI Taiwan USD Index nie spadną w dniu zakończenia inwestycji o więcej niż 30% od wartości swoich poziomów początkowych.

Certyfikaty denominowane są w złotych. Wartość nominalna (a zarazem cena emisyjna) jednego certyfikatu wynosi 100 zł. Zapisów można dokonywać na co najmniej 10 certyfikatów.

Po zakończeniu subskrypcji Deutsche Bank AG planuje złożenie wniosku o dopuszczenie Certyfikatów Worst of Express do notowania na GPW.

źródło: Deutsche Bank PBC S.A.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Komentarze użytkowników
Dodaj swój komentarz do tego artykułu...Worst of Express w Deutsche Bank ...

Wpisz swój komentarz poniżej.

(wymagane)

(wymagane)

Twój e-mail nie będzie wyświetlany na stronie - to informacja dla administratora