Zur Navigation | Zum Inhalt
Nowe produkty strukturyzowane PDF Drukuj Email
07.06.2011.

W ostatnich dniach dwa duże banki wprowadziły do swojej oferty nowe produkty strukturyzowane.

Lokata strukturyzowana oparta o cenę złota w PKO BP

PKO Bank Polski po raz kolejny daje klientom możliwość inwestowania w złoto oferując lokatę strukturyzowaną opartą o wartość tego kruszcu. Maksymalny zysk z lokaty może wynieść aż 18 proc. przy pełnej ochronie kapitału w dniu zakończenia okresu inwestycji.

Złoto Inwestorów - najnowsza, dwuletnia lokata strukturyzowana jest produktem o stosunkowo prostej konstrukcji, opartym o powszechnie znane aktywo, jakim jest złoto. Klient inwestujący w lokatę może otrzymać kupon za okres umowny w łącznej wysokości aż 18 proc., pod warunkiem, że cena złota z dnia 20 czerwca 2013 r. będzie powyżej 109-115 proc. ceny złota z 28 czerwca 2011 r.

Produkt zakłada trzy warianty zysku z inwestycji:

1. Jeżeli przykładowo po 2. roku inwestycji cena złota będzie powyżej 110 proc.  wartości początkowej, klient otrzyma zysk w łącznej wysokości 18 proc. po zakończeniu okresu inwestycji, niezależnie od poziomu indeksu po 1 roku.

2. Jeżeli przykładowo cena złota po 1. roku inwestycji będzie powyżej 105 proc.  wartości początkowej, a po 2. roku będzie równa lub niższa od 110 proc.  wartości początkowej, inwestor zyska 9 proc. po zakończeniu okresu inwestycji.

3. Jeżeli przykładowo cena złota zarówno po 1 roku inwestycji będzie równa lub niższa od 105 proc. wartości początkowej jak i po 2 roku inwestycji cena złota będzie równa lub niższa od 110% wartości początkowej, klient otrzyma zwrot 100 proc. zainwestowanych środków.

Przy czym ostateczna wartość barier zostanie określona 28 czerwca 2011 r. i będzie wynosiła od 104 proc.  do 108 proc. po pierwszym roku okresu umownego oraz od 109 proc. do 115 proc. na zakończenie okresu umownego. Cena złota rozumiana jest jako fixing indeksu The London Gold Market Fixing Limited PM,  którego poziomy dostępne są na stronie internetowej www.goldfixing.com/home.htm. Cena złota wyrażana jest w USD za uncję.

 – Produkty strukturyzowane oferowane przez PKO Bank Polski należą do jednych z najbardziej atrakcyjnych na rynku pod względem prawdopodobieństwa osiągnięcia zysku. Unikalna konstrukcja najnowszej lokaty strukturyzowanej daje szanse na  zysk sięgający 18 proc., nawet jeśli po pierwszym roku cena złota znajdzie się poniżej określonej bariery. Umożliwia także zarabianie na wzroście ceny kruszcu bez konieczności jego fizycznego zakupu i bez ponoszenia ryzyka kursowego wynikającego z denominowania ceny złota w USD – podkreśla Adam Frankowski, dyrektor Departamentu Produktów Inwestycyjnych i Ubezpieczeniowych.

Lokata jest produktem stosunkowo łatwo dostępnym – minimalna wpłata wynosi 5 tys. zł, a produkt  można nabyć w każdym oddziale PKO Banku Polskiego do 24 czerwca 2011 r. Środki w okresie subskrypcji są oprocentowane - 3 proc. w skali roku. Jest to już kolejna, po oferowanej pod koniec ubiegłego roku Złotej Inwestycji, lokata opartą o cenę  złota.

Citi Handlowy - produkt oparty o cztery polskie spółki

Pod hasłem „Cztery Polskie Spółki” Citi Handlowy i PZU Życie SA rozpoczęły subskrypcję nowego Indywidualnego inwestycyjnego ubezpieczenia na życie.

Oprócz gwarancji zwrotu zainwestowanego kapitału na koniec okresu ochrony, produkt ten daje możliwość otrzymania Bonusu Inwestycyjnego. Jego wysokość uzależniona jest od zachowania cen akcji spółek PKO BP, PEKAO SA, PZU SA i TP S.A. Okres subskrypcji potrwa do 30 czerwca 2011 roku.

Indywidualne inwestycyjne ubezpieczenie na życie „Cztery Polskie Spółki” to połączenie bezpieczeństwa inwestycji z możliwością osiągnięcia wyższej stopy zwrotu niż na depozytach bankowych oraz funduszach inwestycyjnych w zależności od zachowania się cen akcji Spółek

Strategia inwestycyjna produktu oparta jest o ceny akcji czterech polskich spółek PKO BP, PEKAO SA, PZU SA, TP S.A. Na zakończenie okresu ochrony ubezpieczeniowej, klient otrzymuje 100% wpłaconej składki oraz ma możliwość otrzymania Bonusa Inwestycyjnego, którego wysokość zależy o zachowania się cen akcji czterech spółek. Na Bonus Inwestycyjny składają się 3 Kupony naliczane po 1, 2 i 3 roku trwania umowy ubezpieczenia. Po każdym roku trwania umowy ubezpieczenia dokonuje się sprawdzenia czy ceny akcji każdej z czterech spółek są wyższe lub równe od ceny tych Spółek z dnia ustalenia ceny początkowej. Jeśli tak, wysokość Kuponu za dany rok mieści się w przedziale 8% – 10,5% , jeśli nie równy jest 0%. . Ostateczna wartość Kuponu zostanie potwierdzona po zakończeniu okresu subskrypcji.

Oferta przygotowana została przez Citi Handlowy i PZU Życie SA. Bank pełni w tym przypadku rolę agenta ubezpieczeniowego. W związku z tym, że produkt ma konstrukcję ubezpieczenia na życie i dożycie, potencjalna wypłata Bonusa Inwestycyjnego jako części świadczenia ubezpieczeniowego nie podlega opodatkowaniu podatkiem od zysków kapitałowych. Sposób opodatkowania zależy od indywidualnej sytuacji klienta i w przyszłości może ulec zmianie.
 
Minimalna kwota składki wynosi 5 000 zł. Okres trwania ochrony ubezpieczeniowej to 3 lata. Subskrypcja w ramach Indywidualnego inwestycyjnego ubezpieczenia na życie „Cztery Polskie Spółki” potrwa do 30 czerwca 2011 roku.

Parametry produktu „Cztery Polskie Spółki”:

- Forma prawna: Indywidualne inwestycyjne ubezpieczenie na życie;
- Ubezpieczyciel: PZU Życie SA;
- Okres odpowiedzialności: 3 lata;
- Waluta: PLN;
- Instrumenty bazowe: ceny akcji czterech spółek PKO BP, PEKAO SA, PZU SA  TP S.A.
- Data obserwacji początkowej: 8 lipca 2011r.
- Data obserwacji końcowej: 6 lipca 2014r.
- Okres subskrypcji: do 30 czerwca 2011r.
- Możliwość wcześniejszego wykupu: tak (opłata likwidacyjna w wysokości: 0,45% Opłata likwidacyjna pobierana od iloczynu składki zainwestowanej oraz liczby pełnych miesięcy kalendarzowych pozostałych do końca okresu odpowiedniości, licząc na dzień otrzymania dyspozycji wykupu całkowitego przez jednostkę obsługującą ubezpieczenie)
- Brak ryzyka walutowego (produkt jest denominowany w PLN);
- Minimalna składka: 5000 zł
- Ochrona kapitału: 100% zainwestowanej składki na koniec okresu odpowiedzialności;
- Opłata subskrypcyjna: brak
- Zysk z inwestycji nie podlega opodatkowaniu od zysków kapitałowych.

Szczegółowe zasady, na jakich oferowane jest ubezpieczenie określone są w Ogólnych warunkach Indywidualnego inwestycyjnego ubezpieczenia na życie (OWU). Klienci mogą zapoznać się z OWU w oddziałach Citi Handlowy. Ze szczegółami zasad funkcjonowania produktu, ryzyka inwestycyjnego, kosztów związanych z produktem oraz opisem formuły obliczania Bonusu Inwestycyjnego można zapoznać się w oddziałach Citi Handlowy.

źródło:  PKO Bank Polski, Citi Handlowy

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Komentarze użytkowników
Dodaj swój komentarz do tego artykułu...Nowe produkty strukturyzowane ...

Wpisz swój komentarz poniżej.

(wymagane)

(wymagane)

Twój e-mail nie będzie wyświetlany na stronie - to informacja dla administratora