Zur Navigation | Zum Inhalt
Doradcy EFA w Polsce PDF Drukuj Email
12.06.2011.

Grupa doradców finansowych z HSBC Bank Polska uzyskała Certyfikat Europejskiego Doradcy Finansowego, EFA. Na koniec maja 2011 roku już 175 osób w Polsce legitymuje się posiadaniem tego uznanego, międzynarodowego certyfikatu.

Pierwszymi certyfikowanymi w Polsce byli w 2008 r. doradcy finansowi z Xelion. Doradcy Finansowi Sp. z o.o., już styczniu 2009 r. do grona profesjonalistów EFA dołączyli doradcy bankowości prywatnej Raiffeisen Bank Polska SA. W kolejnych latach instytucjami korzystającymi z certyfikacji zostały także: Kredyt Bank SA, Pekao SA, HSBC Bank Polska SA, Alior Bank SA, Nordea Bank SA

 Certyfikat Europejskiego Doradcy Finansowego to drugi poziom w trzystopniowej ścieżce szkoleniowo-certyfikacyjnej w zakresie doradztwa i planowania finansowego, która wyznacza kolejne etapy rozwoju kompetencji doradcy finansowego. Ścieżka jest przygotowana przez Warszawski Instytut Bankowości (WIB) wg standardu doradztwa i planowania finansowego European Financial Planning Association, EFPA.

 Pierwszy poziom certyfikacji – krajowy – jest oparty na standardzie EFA: absolwenci uzyskują Certyfikat WIB z zakresu doradztwa finansowego, poziom I. Ten program i poziom certyfikacji jest rekomendowany dla doradców w bankowości personalnej/Premium/VIP, w segmencie klientów affluent.

 Po ukończeniu drugiego, europejskiego poziomu absolwenci otrzymują prestiżowy certyfikat Europejskiego Doradcy Finansowego EFA. Ten poziom potwierdza samodzielność pracy doradcy z klientem, dobre rozeznanie w różnorodności potrzeb i profili klientów oraz umiejętność pakietyzowania produktów finansowych w dostosowaniu do oczekiwań klienta. Doradca EFA jest nastawiony na długofalową współpracę z klientem, co wymaga regularnego monitorowania sytuacji klienta oraz produktów, z których korzysta. Doradca EFA powinien także trafnie rozpoznawać sytuacje, w których należy zwrócić się o pomoc do ekspertów w wyspecjalizowanych dziedzinach.

 Trzeci poziom ujmuje standard usługi planowania finansowego w wymiarze globalnym: absolwenci zdobywają najwyższy rangą certyfikat European Financial Planner, EFP. Na tym poziomie doradcy muszą potwierdzić wnikliwe rozumienie procesów makroekonomicznych oraz funkcjonowania rynków finansowych, specjalistyczną wiedzę we wszystkich segmentach produktów finansowych, włączając inwestycje alternatywne, oraz praktyczne umiejętności kompleksowej diagnozy profilu klienta oraz analizy jego potrzeb. Doradca z certyfikatem EFP potrafi także zaproponować rozwiązania z zakresu optymalizacji podatkowej oraz planowania finansowego dla przedsiębiorców. Już jesienią 2011 r. Warszawski Instytut Bankowości planuje uruchomić program przygotowujący do egzaminu.

 European Financial Planning Association, EFPA jest niezależną, pozarządową organizacją europejską, która opracowała i upowszechnia standardy zawodowe i wymogi kwalifikacyjne dla doradców i planistów finansowych w Europie. Jest największym tego typu stowarzyszeniem w Europie. Misją EFPA jest wyznaczanie i promowanie wysokiej jakości standardów kompetencji oraz zachowań etycznych dla sektora doradztwa finansowego w całej Europie, z korzyścią dla instytucji finansowych, doradców i planistów oraz ich klientów. Rolę EFPA Polska pełni Fundacja na rzecz Standardów Doradztwa Finansowego, powołana z inicjatywy Warszawskiego Instytutu Bankowości, który opracował ścieżkę szkoleniowo-certyfikacyjną w zakresie doradztwa i planowania finansowego dla doradców w Polsce i jest akredytowaną przez EFPA instytucją prowadzącą programy szkoleniowe, przygotowujące do certyfikatów. Fundacja na rzecz Standardów Doradztwa Finansowego przejęła od Instytutu prowadzenie egzaminów certyfikujących EFA i od września 2009 jest jedynym podmiotem w Polsce uprawnionym do ich realizacji. Kluczowymi celami Fundacji jest dbałość o standardy zawodowe poprzez monitorowanie wymogu stałego rozwoju zawodowego certyfikowanych EFA i przestrzeganie Kodeksu Etyki EFPA oraz rozwój profesjonalnego doradztwa finansowego w Polsce.

źródło: Warszawski Instytut Bankowości, PRNEWS.pl

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Komentarze użytkowników
Dodaj swój komentarz do tego artykułu...Doradcy EFA w Polsce ...

Wpisz swój komentarz poniżej.

(wymagane)

(wymagane)

Twój e-mail nie będzie wyświetlany na stronie - to informacja dla administratora