Zur Navigation | Zum Inhalt
50 procent zysku z db WIG20 PDF Drukuj Email
12.07.2011.

Inwestycja w dwuletnie Certyfikaty strukturyzowane Bonus db WIG20 w Deutsche Bank PBC zakończyła się zyskiem w wysokości 50 procent.

Certyfikaty Bonus db WIG20 to instrument finansowy o 2-letnim horyzoncie inwestycyjnym, wyemitowany przez Deutsche Bank AG w Londynie i dopuszczony do publicznego obrotu w Polsce.
 
Konstrukcja certyfikatów pozwalała na osiąganie zysku w przypadku wzrostu cen akcji spółek wchodzących w skład indeksu WIG20, również w okresie stagnacji na warszawskiej giełdzie, a nawet w sytuacji umiarkowanych spadków notowań.

Inwestycja w Certyfikaty Bonus db WIG20 trwała dwa lata. Indeks bazowy WIG20 w trakcie całego okresu inwestycji nie był notowany poniżej poziomu bariery (wartość początkowa WIG20 x 80 procent). Zgodnie z warunkami emisji zrealizowany został scenariusz, według którego wartość wykupu równa jest wartości nominalnej, powiększonej o kupon równy stopie zwrotu z indeksu ograniczonego z góry do poziomu 50 procent. 

Po dwóch latach produkt zakończył się zyskiem w wysokości 50 procent.

– Ofertę Certyfikatów Bonus db WIG20 kierowaliśmy do Klientów, którzy nie byli skłonni do podjęcia ryzyka związanego z bezpośrednim inwestowaniem na giełdzie. Na szerokie zainteresowanie tą ofertą wpływ miała zatem nie tylko prosta konstrukcja produktu i fakt wykorzystania dobrze znanego naszym inwestorom indeksu, ale również wbudowany mechanizm ograniczający ryzyko inwestycyjne. Zysk na poziomie 50 procent po dwóch latach inwestycji to jeden z najwyższych wyników produktów strukturyzowanych, które zakończyły się w ostatnim czasie – mówi Monika Pawlak, menedżer ds. produktów strukturyzowanych z Departamentu Centrum Inwestycyjne, Deutsche Bank PBC.

źródło: Biuro Prasowe Grupy Deutsche Bank w Polsce

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Komentarze użytkowników
Dodaj swój komentarz do tego artykułu...50 procent zysku z db WIG20 ...

Wpisz swój komentarz poniżej.

(wymagane)

(wymagane)

Twój e-mail nie będzie wyświetlany na stronie - to informacja dla administratora