Zur Navigation | Zum Inhalt
Czysta Energia Zysku w BOŚ PDF Drukuj Email
23.10.2011.

BOŚ Bank rozpoczął kolejną subskrypcję  produktu strukturyzowanego Czysta Energia Zysku, w przypadku którego wypłata premii dla klienta jest oparta i uzależniona od wartości notowań akcji 5 spółek działających w obszarze „ekologicznej energii”. Subskrypcji można dokonać we wszystkich placówkach banku do 18 listopada 2011 r. Czysta Energia Zysku została przygotowana we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. i ma formę grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie. Klient nabywający produkt otrzymuje gwarancję 100 proc. zainwestowanego kapitału na koniec okresu ubezpieczenia.  Produkt oparty jest na opcji autocall, pozwalającej na wcześniejsze zakończenie ubezpieczenia i wypłatę 100 proc. wpłaconej składki oraz premii.

Ubezpieczenie Czysta Energia Zysku jest alternatywą dla standardowych depozytów bankowych, inwestycji w jednostki uczestnictwa TFI czy polisolokaty. Zostało przygotowane z myślą o klientach, którzy akceptując wyższe ryzyko związane z produktem strukturyzowanym uzyskują  możliwość osiągnięcia zysków wyższych, niż na lokacie bankowej  przy równoczesnej ochronie kapitału. Klienci nie ponoszą ryzyka walutowego i nie płacą podatku od dochodów kapitałowych. Czysta Energia Zysku jest ubezpieczeniem, które trwa maksymalnie 2 lata, ale przy zaistnieniu określonych okoliczności (spełnieniu warunku wypłaty premii; które  jest badane w datach obserwacji po 12,18 i 24 miesiącach), może skończyć się po 12 albo 18 miesiącach. Gdy zostanie spełniony warunek wypłaty premii, okres ubezpieczenia ulega automatycznemu zakończeniu a ubezpieczonemu klientowi zostaje wypłacone świadczenie z tytułu dożycia w wysokości zainwestowanej składki powiększonej o odpowiednią premię.
 
Wypłata Premii jest oparta i uzależniona od wartości akcji 5 spółek:
- Renewable Energy Corp ASA (spółka wykorzystująca energię słoneczną do produkcji energii cieplnej lub elektrycznej),
- Nextera Energy Inc (lider w dostarczaniu czystej energii wykorzystującej słońce, wiatr i energię jądrową),
- Veolia Environnement (światowy dostawca usług komunalnych na rzecz samorządów lokalnych i przedsiębiorstw przemysłowych, w czterech uzupełniających się segmentach: gospodarka wodna i ściekowa, gospodarka odpadami, usługi energetyczne i transport),
- Vestas Wind Systems A/S (spółka produkująca turbiny wiatrowe),
- Koninklijke Philips Electronics N.V (jeden z największych producentów elektroniki użytkowej, silnie akcentujacy dbałość o efektywność energetyczną produktów; prowadzi linię „zielone produkty“, w 1994 r. wprowadziła procedury ecoDesign).

Premia jest wypłacana ubezpieczonym jeśli notowania akcji spółek, w dacie obserwacji są na poziomie  co najmniej 101 proc. wartości początkowej, czyli wartości w dniu 25 listopada 2011r.  Jeśli warunek wypłaty premii jest spełniony klient otrzyma 100 proc. składki i dodatkowo premię w wysokości 10 proc. składki po 12 miesiącach, albo 15 proc. składki po 18 miesiącach albo 20 proc. składki po 24 miesiącach.

źródło: BOŚ Bank SA

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Komentarze użytkowników
Dodaj swój komentarz do tego artykułu...Czysta Energia Zysku w BOŚ ...

Wpisz swój komentarz poniżej.

(wymagane)

(wymagane)

Twój e-mail nie będzie wyświetlany na stronie - to informacja dla administratora