Zur Navigation | Zum Inhalt
Stabilny Wzrost w Deutsche Banku PDF Drukuj Email
11.03.2012.

W Oddziałach Deutsche Bank PBC trwają zapisy w ramach siódmej subskrypcji 15-letniego produktu inwestycyjno-ubezpieczeniowego db Inwestuj w Przyszłość – Stabilny Wzrost VI, opartego o indeks NOMURA Growth Poland 3, którego celem jest uzyskanie pozytywnych rezultatów zarówno w trakcie wzrostów, jak i spadków na rynkach. Produkt skonstruowany jest w formule „Pareto”; oznacza to, że od początku okresu inwestycji potencjalny zysk generowany jest z całej zadeklarowanej kwoty przy jednorazowej wpłacie początkowej zaledwie 20 proc. przeznaczonych na nią środków. Subskrypcja db Inwestuj w Przyszłość - Stabilny Wzrost VI w sieci Oddziałów Deutsche Bank PBC potrwa do 31 marca br.

db Inwestuj w Przyszłość – Stabilny Wzrost VI, stworzony we współpracy z Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A., ma formę grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym „UFK Open Life GP9”. Celem inwestycyjnym funduszu jest 100-procentowa ochrona składki zainwestowanej na koniec okresu ubezpieczenia, jak również powiększanie wartości aktywów tego funduszu. Co ważne, zysk zostanie obliczony tak, jakby cała zadeklarowana kwota inwestycji pracowała od początku inwestycji, pomimo że Klient na początku wpłaca tylko jej 20 proc. Pozostałe 80 proc. należy wpłacać co miesiąc przez 15 lat, czyli w trakcie trwania programu Składki bieżące (po pomniejszeniu o opłatę administracyjną), inwestowane są w ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy oparty o indeks NOMURA Growth Poland 2.

Strategia inwestycyjna db Inwestuj w Przyszłość – Stabilny Wzrost VI, oparta o indeks NOMURA Growth Poland 3, odzwierciedla wyniki portfela złożonego z kontraktów terminowych na indeksy WIG 20 i Eurostoxx 50. Dodatkowy mechanizm identyfikacji trendu pozwala na uzyskanie dodatniej stopy zwrotu zarówno w trakcie wzrostów, jak i spadków na rynkach kapitałowych. Kiedy mechanizm rozpoznaje trend wzrostowy, zarządzający starają się wykorzystywać potencjał indeksu WIG 20 przy jednoczesnym lokowaniu części środków w mniej dynamiczny indeks Eurostoxx 50. Natomiast w trakcie trendu spadkowego aktywa lokowane są wyłącznie w kontrakty „futures” pozwalające zarabiać na spadkach indeksu Eurostoxx 50.

Aby rozpocząć inwestycję w ramach db Inwestuj w Przyszłość – Stabilny Wzrost VI, należy sfinansować jednorazowo pierwszą składkę w wysokości co najmniej 4500 zł lub inną wielokrotność kwoty 2250 zł. Natomiast w okresie ubezpieczenia co miesiąc przez 15 lat należy finansować składkę bieżącą w wysokości co najmniej 136 zł, przy czym wysokość składki bieżącej ustalana jest na podstawie zadeklarowanej składki zainwestowanej. Korzystający z produktu mogą dwukrotnie w ciągu 15 lat trwania inwestycji zawiesić płacenie składek na okres 6 miesięcy.
Opłata administracyjna wynosi 1,92 proc. od wartości zadeklarowanej kwoty inwestycji. W przypadku rezygnacji z inwestycji przed końcem okresu ubezpieczenia, wypłacana jest wartość wykupu (szczegóły ubezpieczenia, m.in. termin i sposób wypłaty świadczeń ubezpieczeniowych warunki rezygnacji z ubezpieczenia, zasady obliczania wartości wykupu, ograniczenia odpowiedzialności Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. zawarte są w Warunkach Ubezpieczenia „db Inwestuj w Przyszłość – Stabilny Wzrost VI”).

Klient objęty jest ochroną ubezpieczeniową i może wskazać jednego lub więcej uprawnionych do otrzymania świadczenia na wypadek jego śmierci. Kwota stanowiąca świadczenie ubezpieczeniowe z tego tytułu jest zwolniona z podatku od spadków i darowizn, a jej wypłata nie wymaga przeprowadzania postępowania spadkowego.

Subskrypcja produktu potrwa do 31 marca 2012 r.

źródło: Deutsche Bank PBC

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Komentarze użytkowników
Dodaj swój komentarz do tego artykułu...Stabilny Wzrost w Deutsche Banku ...

Wpisz swój komentarz poniżej.

(wymagane)

(wymagane)

Twój e-mail nie będzie wyświetlany na stronie - to informacja dla administratora