Zur Navigation | Zum Inhalt
Forum Inwestycyjno-Ubezpieczeniowe PDF Drukuj Email
03.05.2012.

Nowe regulacje prawne nie poprawiają jakości rynku doradztwa i pośrednictwa finansowego. Uczestnicy III Europejskiego Forum Inwestycyjno-Ubezpieczeniowego postulowali konieczność większej przejrzystości rynku i wypracowania standardów pozwalających na wysoką jakość usług. Budowanie przewagi konkurencyjnej powinno być oparte na etyce biznesowej i przekładaniu jej na politykę informacyjną oraz marketingową poszczególnych uczestników rynku.

Tegoroczny, trzeci już kongres, którego organizatorem jest Butik Inwestycyjny działający w strukturze Grupy Ubezpieczeniowej Europa, zgromadził 120 osób. Impreza skierowana była zarówno do firm doradztwa finansowego, jak i przedstawicieli instytucji finansowych. Tematyka tegorocznego spotkania zorganizowanego pod hasłem „Europejskie perspektywy” skupiła się na wpływie nowych regulacji prawnych na kształt sektora finansowego i skutkach bezpośrednich dla firm pośrednictwa i doradztwa finansowego.

Forum otworzył Jacek Podoba, prezes TU i TUnŻ Europa. Zwracając się do uczestników podkreślił wagę odpowiedzialnego doradztwa w rozwoju rynku finansowego w Polsce. – Rynek doradztwa finansowego to segment, z którym blisko współpracujemy, aktywnie rozwijając relacje od kilku lat. Rola pośredników przy oferowaniu produktów finansowych rośnie i stała się już bardzo ważną częścią systemu finansowego. Zależy nam na tym, aby nasi klienci mieli dostęp do rzetelnych informacji, a jako wiodący dostawca produktów ubezpieczeniowych we współpracy z pośrednikami szczególnie chcemy dbać o to, by oferować klientom jak najwyższą jakość usług i produktów.– powiedział Podoba.

Vincent J. Derudder, przewodniczący Europejskiej Federacji Pośredników Finansowych (FECIF), zwracał uwagę, że regulacje na poziomie Unii Europejskiej powinny dążyć w stronę jednolitego dla wszystkich państw kodeksu. Obecnie kraje mają dowolność w interpretacji dyrektyw, co przekłada się na różnice pomiędzy rynkami w poszczególnych krajach. Jednak nadmierne uregulowanie rynku może prowadzić do ograniczenia konkurencji i gorsze warunki dla klientów.

Panel „Dostrzeż szanse na rozwój biznesu finansowego. Wykorzystaj nowe regulacje prawne”, rozpoczynający cykl trzech debat, wskazywał, że ostatnie kilka lat to bardzo istotna zmiana filozofii legislacyjnej na poziomie europejskim w odniesieniu do rynku finansowego w obszarze konsumenckim. – Ta zmiana polega nie tylko na tym, iż konsument stał się, na poziomie deklaratywnym, sercem europejskiej polityki, ale na tym, że zmieniło się podejście legislacyjne do spraw konsumenckich z redukcjonistycznego na holistyczne. Polityka konsumencka staje się dziś spójna z innymi politykami, w szczególności z celami polityki społecznej. Więcej nawet, współpraca Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej staje się bieżąca, stała, nastawiona na współpracę, wzajemne wspieranie – powiedział Andrzej Roter, Dyrektor Generalny Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (KPF), biorący udział w panelu.

W opinii ekspertów, aby wprowadzać lepsze standardy na rynku doradztwa i pośrednictwa finansowego, konieczne jest zapewnienie jego przejrzystości. Bez wiedzy o podmiotach tworzących rynek nie może być mowy o budowaniu strategicznego podejścia do tego segmentu rynku. Punktem wyjścia powinna być analiza potrzeb klientów i prognozy, jak rynek będzie ewoluował. Regularna współpraca pomiędzy podmiotami z rynku, a regulatorami takimi choćby jak UOKIK, ma zapewnić wypracowanie akceptowalnych dla wszystkich standardów i lepszego zrozumienia filozofii wprowadzanych regulacji. Należy przy tym położyć nacisk na współpracę, a nie tylko kontrolę. Konieczne jest ścisłe przestrzeganie przez uczestników rynku wszystkich zmienionych przepisów prawa, m.in. ustawy o kredycie konsumenckim czy nieuczciwych praktykach handlowych. Relacja klient - doradca powinna zawsze opierać się na zaufaniu i poznaniu potrzeb. Da to podstawy do budowania dobrych, trwałych relacji pozwalających na rozwój rynku.

Uczestnicy debaty „Źródła wzrostu i rentowności w sektorze pośrednictwa finansowego” wskazywali na rosnące znaczenie doradców finansowych w procesie sprzedażowym. Instytucje finansowe powinny być gotowe na podejmowanie współpracy z pośrednikami i w odpowiedni sposób wykorzystywać szanse, jakie daje taka współpraca. Rzetelny doradca może wskazać najlepszą dla klienta opcję i skontaktować go z konkretną firmą. To na niej ciąży odpowiedzialność za obsługę i należyte zadbanie o portfel inwestycyjny czy kredyt klienta. Dlatego najważniejszym czynnikiem w sukcesie biznesowym jest odpowiednia kadra. Dobrze przygotowani i zmotywowani pracownicy stanowią prawdziwą wartość firm doradztwa i pośrednictwa finansowego. Zawód doradcy finansowego jest powiązany ściśle z renomą przypisaną do konkretnych nazwisk. Utrata dobrego doradcy najczęściej wiąże się także z odpływem klientów, których obsługiwał. Niekoniecznie jest to wynik „wykradzenia” kontaktów, a raczej podążania przez klientów za zaufanym człowiekiem. Istotnym aspektem wzrostu jest wskazywana przez panelistów sprzedaż produktów uzupełniających. Przykładem takiego działania może być oferowanie ubezpieczeń do zaciąganych kredytów. Dodatkowe rozwiązania pozwalają na zabezpieczenie kredytobiorcy i mocniejsze powiązanie się z klientem.

Podczas Forum zorganizowanego przez Grupę Ubezpieczeniową Europa pojawiła się także okazja do podjęcia tematów związanych ze zmianami systemu emerytalnego. Uczestnicy panelu „Ulgi podatkowe w III filarze a świadomość emerytalna Polaków” podkreślali, że najważniejszym elementem przyszłych działań sektora będzie podnoszenie świadomości emerytalnej Polaków. Najlepiej czynić to poprzez obrazowe prezentowanie zależności: długość czasu pracy i poziom zarobków vs. wysokość świadczenia emerytalnego. Istotne także, aby Polacy wiedzieli, że powinni odkładać jakiekolwiek kwoty z myślą o przejściu na emeryturę. Wciąż nie ma jednak zgody co do tego, kto miałby podjąć wysiłek związany z edukowaniem przyszłych emerytów - państwo, media czy może sami pośrednicy finansowi. Zakładając, że do powszechnej wyobraźni przemawia przywoływanie korzyści finansowych, pewnej aktywności można by się spodziewać po wejściu w życie ulgi podatkowej dla oszczędzających w III filarze.

Impreza odbyła się w Zagórzu pod Warszawą. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Polska Izba Ubezpieczeń. Patronami towarzyszącymi zostały Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, Związek Firm Doradztwa Finansowego, Europejska Federacja Doradców Finansowych oddział w Polsce oraz Polska Izba Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych.

źródło: TU Europa SA

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Komentarze użytkowników
Dodaj swój komentarz do tego artykułu...Forum Inwestycyjno-Ubezpieczeniowe ...

Wpisz swój komentarz poniżej.

(wymagane)

(wymagane)

Twój e-mail nie będzie wyświetlany na stronie - to informacja dla administratora