Zur Navigation | Zum Inhalt
Bonus w Deutsche Bank PBC PDF Drukuj Email
16.09.2012.

W Deutsche Bank PBC rozpoczynają się zapisy w ramach subskrypcji Certyfikatów strukturyzowanych Bonus powiązanych z platyną. Certyfikaty o 18-miesięcznym horyzoncie inwestycyjnym, których emitentem jest Deutsche Bank AG w Londynie, zapewniają ochronę 100 proc. zainwestowanego kapitału w dniu zapadalności i umożliwiają osiągnięcie zysku uzależnionego od wzrostu cen platyny. Zapisy na Certyfikaty Bonus przyjmowane są w Oddziałach Deutsche Bank PBC do 27 września br.

Certyfikaty Bonus to instrument finansowy o 1,5-rocznym horyzoncie inwestycyjnym, dopuszczony do publicznego obrotu w Polsce. Jego emitentem jest Deutsche Bank AG w Londynie.

Inwestycja stanowi alternatywę dla bezpośredniego lokowania kapitału w platynę. Zgodnie z przyjętym scenariuszem produktu, jeśli w okresie jego trwania, cena platyny nie dotknie ani nie przekroczy bariery w wysokości 125 proc. poziomu początkowego (która zostanie ustalona 8 października 2012 r.), maksymalna stopa zwrotu z certyfikatów może wynieść 24,99 proc. w skali 18 miesięcy. Jeśli w trakcie inwestycji, któregokolwiek dnia na zamknięciu, poziom aktywa bazowego osiągnie lub przekroczy poziom 125 proc. wartości początkowej, posiadacz certyfikatów otrzyma zainwestowany kapitał powiększony o bonus w wysokości od 2 do 4 proc. Ostateczną wartość bonusu emitent ustali nie później niż jeden dzień przed końcem subskrypcji. Natomiast, jeżeli podczas trwania inwestycji poziom aktywa bazowego na zamknięciu nigdy nie będzie równy ani nie przekroczy bariery 125 proc. swojej wartości początkowej, a w dniu ustalenia poziomu końcowego cena platyny znajdzie się na poziomie początkowym lub poniżej, Inwestor otrzyma zainwestowany kapitał.

Certyfikaty denominowane są w złotych. Cena emisyjna jednego Certyfikatu, obowiązująca w trakcie subskrypcji, wynosi 100 złotych (plus opłata subskrypcyjna z tytułu złożenia zapisu w wysokości do 0,5 proc.), przy czym minimalna kwota inwestycji to 1000 złotych (10 certyfikatów).

Po zakończeniu subskrypcji Deutsche Bank AG planuje złożenie wniosku o dopuszczenie Certyfikatów Bonus powiązanych z platyną do notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

źródło: Rzecznik Prasowy Grupy Deutsche Bank w Polsce

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Komentarze użytkowników
Dodaj swój komentarz do tego artykułu...Bonus w Deutsche Bank PBC ...

Wpisz swój komentarz poniżej.

(wymagane)

(wymagane)

Twój e-mail nie będzie wyświetlany na stronie - to informacja dla administratora