Zur Navigation | Zum Inhalt
Certyfikaty Bonus w Deutsche Banku PDF Drukuj Email
18.11.2012.

W Deutsche Bank PBC rozpoczęły się zapisy w ramach subskrypcji Certyfikatów strukturyzowanych Bonus powiązanych z indeksem akcji niemieckich DAX.

Certyfikaty o 18-miesięcznym horyzoncie inwestycyjnym, których emitentem jest Deutsche Bank AG w Londynie, zapewniają ochronę 100 proc. zainwestowanego kapitału w dniu zapadalności i umożliwiają osiągnięcie zysku uzależnionego od wzrostu notowań indeksu akcji niemieckich DAX. Zapisy na Certyfikaty Bonus przyjmowane są w Oddziałach Deutsche Bank PBC do 29 listopada br.

Certyfikaty Bonus to instrument finansowy o 1,5-rocznym horyzoncie inwestycyjnym, dopuszczony do publicznego obrotu w Polsce. Jego emitentem jest Deutsche Bank AG w Londynie.

Certyfikaty strukturyzowane mogą być alternatywą dla bezpośredniej inwestycji na rynku akcji niemieckich. Zgodnie ze scenariuszem produktu, jeśli w okresie jego trwania, wartość notowań indeksu DAX nie dotknie ani nie przekroczy bariery w wysokości 120 proc. poziomu początkowego (która zostanie ustalona 6 grudnia 2012 r.), stopa zwrotu z certyfikatów będzie równa wzrostowi notowań indeksu DAX i może wynieść maksymalnie do 20 proc. w skali 18 miesięcy. Jeśli w trakcie inwestycji, któregokolwiek dnia na zamknięciu, poziom aktywa bazowego osiągnie lub przekroczy poziom 120 proc. wartości początkowej, posiadacz certyfikatów otrzyma zainwestowany kapitał powiększony o bonus w wysokości z przedziału od 3,5 do 4,5 proc. (ostateczną wartość bonusu emitent ustali nie później niż jeden dzień przed końcem subskrypcji).

Natomiast, jeżeli podczas trwania inwestycji poziom aktywa bazowego na zamknięciu nie będzie równy ani nie przekroczy bariery 120 proc. swojej wartości początkowej, a w dniu ustalenia poziomu końcowego wartość notowań indeksu DAX znajdzie się na poziomie początkowym lub poniżej, Inwestor otrzyma zainwestowany kapitał.

Certyfikaty denominowane są w złotych. Cena emisyjna jednego Certyfikatu, obowiązująca w trakcie subskrypcji, wynosi 100 złotych (plus opłata subskrypcyjna z tytułu złożenia zapisu w wysokości do 0,5 proc.), przy czym minimalna kwota inwestycji to 1000 złotych (10 certyfikatów).

Po zakończeniu subskrypcji Deutsche Bank AG planuje złożenie wniosku o dopuszczenie Certyfikatów Bonus powiązanych z indeksem akcji niemieckich DAX do notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Więcej informacji w placówkach Deutsche Bank PBC S.A.

Źródło: Deutsche Bank PBC

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Komentarze użytkowników
Dodaj swój komentarz do tego artykułu...Certyfikaty Bonus w Deutsche Banku ...

Wpisz swój komentarz poniżej.

(wymagane)

(wymagane)

Twój e-mail nie będzie wyświetlany na stronie - to informacja dla administratora