Zur Navigation | Zum Inhalt
db Gwarancja - Rok Dolara IV PDF Drukuj Email
10.02.2013.

Deutsche Bank PBC prowadzi zapisy w ramach subskrypcji db Gwarancji - Rok Dolara IV – strukturyzowanego produktu inwestycyjno-ubezpieczeniowego oferowanego we współpracy z Nordea Polska Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie. Produkt zapewnia 100-procentową ochronę zainwestowanej składki i umożliwia osiągnięcie  kuponu z przedziału między 6 a 8 proc. w skali roku w zależności od zachowania kursu USD/PLN. Zapisy w Oddziałach Deutsche Bank PBC potrwają do 22 lutego 2013 r.

Oferowana w formie grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie db Gwarancja - Rok Dolara IV zapewnia 100-procentową ochronę zainwestowanej składki (czyli składki pomniejszonej o opłatę wstępną) na koniec 12-miesięcznego okresu odpowiedzialności. db Gwarancja - Rok Dolara IV to produkt przygotowany z myślą o Klientach, którzy chcą ochronić zainwestowany kapitał i oczekują od inwestycji możliwości wypracowania potencjalnego zysku wyższego niż oprocentowanie depozytów bankowych.

Potencjalny zysk z inwestycji w db Gwarancję - Rok Dolara IV zależy od zachowania kursu  USD/PLN weryfikowanego w trybie dziennym w okresie od 27.02.2013 do 14.02.2014 r. Klienci mogą otrzymać kupon (którego ostateczna wartość zostanie ustalona 27.02.2013 r.) z przedziału między 6 a 8 proc. (co stanowić może nawet równowartość oprocentowania lokaty bankowej o stawce ok. 9,87 proc. w skali roku), jeżeli w okresie obserwacji poziom kursu USD/PLN utrzyma się w przedziale pierwotnym obliczanym jako wartość początkowa (która także zostanie ustalona 27 lutego 2013 r.) +/- 0,23 zł. Jeśli w trakcie trwania inwestycji przedział pierwotny zostanie przekroczony, wówczas Klienci otrzymają drugą szansę na uzyskanie kuponu uzależnionego od kursu USD/PLN wyznaczonego przez przedziały wtórne. Jeżeli przedział pierwotny zostanie przebity od góry, to widełki przesuną się do góry o 0,23 zł a warunkiem naliczenia kuponu będzie utrzymywanie się kursu USD/PLN w przedziale wtórnym wyznaczonym przez wartość początkową powiększoną o 0,46 zł oraz samą wartość początkową. Jeśli z kolei przedział pierwotny zostanie przebity od dołu, to widełki przesuną się w dół o 0,23 zł, a kupon zostanie naliczony, jeśli do końca obserwacji kurs USD/PLN pozostanie w przedziale wtórnym: wartość początkowa - 0,46 zł. Jeżeli natomiast przedziały wtórne zostaną przekroczone, inwestycja zakończy się wypłatą zainwestowanej składki.

Opłata subskrypcyjna wynosi 0,5 proc. wpłacanej składki. Minimalna wpłata to 2 000 zł. W przypadku wcześniejszej rezygnacji pobrana zostanie opłata likwidacyjna, której wysokość uzależniona jest od liczby dni pozostałych do końca okresu odpowiedzialności.

Ze względu na charakter produktu, zwrot z inwestycji zwolniony jest z podatku od zysków kapitałowych. Forma grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie w losowych sytuacjach umożliwia wypłacenie uposażonym świadczenia bez podatku od spadków i darowizn.
Parametry db Gwarancji - Rok Dolara IV:
- Forma prawna: grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie
- Ubezpieczyciel: Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
- Okres subskrypcji: do 22.02.2013 r.
- Okres odpowiedzialności: 12 miesięcy 
- Waluta: PLN
- Instrument bazowy: kurs PLN względem USD
- Początek ochrony ubezpieczeniowej: 27.02.2013 r.
- Koniec ochrony ubezpieczeniowej: 27.02.2014 r.
- Okres obserwacji: 27.02.2013 r. – 14.02.2014 r. 
- Wartość początkowa: kurs PLN wobec USD ustalony zostanie 27 lutego 2013 r. z dokładnością do czterech miejsc po przecinku
- Minimalna składka: 2 000 zł
- Ochrona kapitału: 100 proc. zainwestowanej składki (składki pomniejszonej o opłatę wstępną) na koniec okresu odpowiedzialności
- Opłata subskrypcyjna: 0,5 proc.
- Zysk z inwestycji jest zwolniony z podatku od zysków kapitałowych.

źródło: Biuro Prasowe Grupy Deutsche Bank w Polsce

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Komentarze użytkowników
Dodaj swój komentarz do tego artykułu...db Gwarancja - Rok Dolara IV ...

Wpisz swój komentarz poniżej.

(wymagane)

(wymagane)

Twój e-mail nie będzie wyświetlany na stronie - to informacja dla administratora