Zur Navigation | Zum Inhalt
WiborProfit w BNP Paribas Banku PDF Drukuj Email
07.04.2013.

Od 2 kwietnia w ofercie BNP Paribas Banku Polska dostępne będą dwa nowe produkty strukturyzowane. We współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. bank zaoferuje klientom WiborProfit 2L i 3L, umożliwiające osiągnięcie do 12 proc. (WiborProfit 2L) lub 21 proc. zysku (WiborProfit 3L) i ochronę początkowej wartości jednostki uczestnictwa funduszu. Wszystko w oparciu o sprawdzony WIBOR 3M, bez opłaty za nabycie i już od 1000 PLN kwoty inwestycji.

Opierając się na sukcesie pierwszej edycji produktu WiborProfit, która na 15 marca 2013 r. przyniosła klientom 12,8 proc. premii w skali dwóch lat, BNP Paribas Bank Polska we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. zdecydował się na wprowadzenie do oferty dwóch kolejnych produktów strukturyzowanych w formie grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

WiborProfit 2L i WiborProfit 3L to produkty odpowiednio z dwu i trzyletnim horyzontem inwestycyjnym, skierowane do osób zainteresowanych ulokowaniem środków w pełnym wymiarze czasu trwania okresu odpowiedzialności. Mechanizm produktów oparty jest o indeks WIBOR 3M - stawkę 3-miesięcznych pożyczek międzybankowych na polskim rynku. Indeks ten z reguły podlega mniejszym wahaniom niż kursy akcji, co udowodnił pierwszy produkt banku oparty o ten indeks.

Produkty WiborProfit 2L i 3L wyróżnia cel funduszu, jakim jest ochrona początkowej wartości jednostki oraz osiągnięcie zysku, uzależnionego od zmian wartości WIBOR 3M. Minimalna kwota inwestycji to 1000 PLN, opłata wstępna nie jest pobierana. Natomiast jeśli klient zdecyduje się przerwać ubezpieczenie przed terminem zakończenia okresu odpowiedzialności, wówczas naliczona zostanie opłata za wykup, uzależniona od momentu rezygnacji, w wysokości od 1,8 do 5,3 proc. wartości jednostki uczestnictwa. Inwestycja daje możliwość osiągnięcia zysku w wysokości do 21 proc. po 3 latach. Część zysku naliczana jest dziennie, więc zostanie wypłacona niezależnie od późniejszych zmian WIBOR 3M. Przystępujący do produktów mają możliwość osiągnięcia dodatkowego zysku w wysokości 4 proc. w skali roku na atrakcyjnie oprocentowanej lokacie pomostowej.

Warunkiem przystąpienia do produktów jest posiadanie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w BNP Paribas Banku. Szczegółowe informacje dotyczące WiborProfit 2L i WiborProfit 3L, w tym dotyczące opłat, wyceny jednostek uczestnictwa oraz charakterystyki funduszu kapitałowego są zawarte w Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia oraz Deklaracji przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym WiborProfit 2L i WiborProfit 3L, dostępnych na stronie www banku oraz w placówkach.

Źródło: BNP Paribas Bank Polska

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Komentarze użytkowników
Dodaj swój komentarz do tego artykułu...WiborProfit w BNP Paribas Banku ...

Wpisz swój komentarz poniżej.

(wymagane)

(wymagane)

Twój e-mail nie będzie wyświetlany na stronie - to informacja dla administratora