Zur Navigation | Zum Inhalt
Nowa struktura w Raiffeisen Polbank PDF Drukuj Email
02.06.2013.

Do oferty do oferty Friedrich Wilhelm Raiffeisen wprowadzono nowy produkt strukturyzowany "Spektrum Możliwości", oparty na notowaniu Funduszu Templeton Global Total Return. Sprzedaż prowadzona jest do 14 czerwca 2013 roku.

"Spektrum Możliwości" to 3-letnie strukturyzowane ubezpieczenie inwestycyjne, stworzone przez Raiffeisen Polbank we współpracy z TUnŻ Europa. Wartość premii możliwej do uzyskania przez ubezpieczonego na zakończenie okresu ubezpieczenia jest nieograniczona i zależy od wzrostu wartości instrumentu bazowego - Funduszu Templeton Global Total Return (TGTRFAD) - między datami obserwacji początkowej i końcowej, tj. 20.06.2013 i 20.06.2016.

Klient może więc otrzymać premię, jeżeli w dniu końcowej obserwacji wartość jednostki funduszu będzie większa od wartości początkowej. Potencjalny zysk będzie proporcjonalny do wzrostu wartości jednostek funduszu z uwzględnieniem współczynnika partycypacji. Jeśli wartość jednostki funduszu wyniesie przykładowo 100% na początku inwestycji i 120% na jej zakończenie i przy założeniu, że współczynnik partycypacji wyniesie 100%, to klientowi zostanie wypłacona zainwestowana składka, powiększona o wartość wzrostu, czyli dodatkowe 20%. Finalna wartość współczynnika partycypacji zostanie określona trzeciego dnia roboczego po dniu zakończenia subskrypcji. Konstrukcja produktu nie ogranicza wysokości potencjalnego zysku. Ubezpieczenie gwarantuje ochronę zaangażowanego kapitału na poziomie 100% w dniu zakończenia okresu ubezpieczeniowego.

- Aktywem bazowym jest fundusz Templeton Global Total Return, który inwestuje w papiery dłużne na różnych rynkach. Dzięki strategii "total return" fundusz ma większą dowolność w doborze papierów oraz może stosować instrumenty pochodne, dzięki czemu, teoretycznie, może zarabiać bez względu na kierunek zmian stóp procentowych. Patrząc wstecz na przyrosty wartości jednostki funduszu od początku istnienia w kolejnych okresach rocznych, fundusz tylko raz odnotował ujemną stopę zwrotu, mierząc rok do roku. W pozostałych przypadkach stopa zwrotu zawierała się w przedziale od ok. 3 do 13% - podkreśla Łukasz Kiełboń, odpowiedzialny za struktury we Friedrich Wilhelm Raiffeisen.

"Spektrum Możliwości" to rozwiązanie przeznaczone dla klientów, którzy poszukują możliwości uzyskania nieograniczonego zysku, ale w dłuższym horyzoncie inwestycyjnym i przy pełnej ochronie kapitału w przypadku realizacji scenariusza negatywnego - czyli braku wzrostów jednostek instrumentu bazowego. Klienci nie ponoszą żadnych opłat wstępnych za przystąpienie do ubezpieczenia. Dzięki formie prawnej - grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie - wypłata świadczenia ubezpieczeniowego jest zwolniona z podatku od zysków kapitałowych. Ubezpieczenie obejmuje okres od 20 czerwca 2013 r. do 20 czerwca 2016 r.

Źródło: Raiffeisen Bank

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Komentarze użytkowników
Dodaj swój komentarz do tego artykułu...Nowa struktura w Raiffeisen Polbank ...

Wpisz swój komentarz poniżej.

(wymagane)

(wymagane)

Twój e-mail nie będzie wyświetlany na stronie - to informacja dla administratora