Zur Navigation | Zum Inhalt
Nowe struktury w Raiffeisen Polbank PDF Drukuj Email
03.07.2013.

Do  19  lipca  2013  roku  Raiffeisen  Polbank  prowadzi  subskrypcję na dwa  produkty strukturyzowane: „EUROzysk” oraz „Londyńską lokatę”. To instrumenty z ochroną kapitału na  poziomie  100%  w  dacie  zapadalności,  których  strategia  inwestycyjna  zakłada  spadek kursu euro i funta brytyjskiego w stosunku do złotego na przestrzeni 12 miesięcy. Inwestycje kończą się 22 lipca 2014 r. "EUROzysk" i "Londyńska lokata" to 12-miesięczne lokaty inwestycyjne ze 100% ochroną kapitału w dacie zapadalności. Produkty te oparte są na kursie złotego do jednej z dwóch walut obcych – euro lub funta brytyjskiego. Minimalna kwota inwestycji w przypadku obu lokat to 5 000 zł.
 
"EUROzysk" oferuje możliwość wypłaty dwóch kuponów w wysokości 3,75% każdy, dzięki  czemu  maksymalny  zysk  w  skali  roku  może  wynieść  7,5%.  Warunkiem  wypłaty pierwszego kuponu jest umocnienie się złotego względem euro w dniu 20 stycznia 2014 r. w stosunku do kursu, który zostanie ustalony 22 lipca 2013 roku. Wypłata kolejnych 3,5% zysku zależy od tego, czy 18 lipca 2014 roku kurs euro będzie niższy od wartości z 22 lipca 2013 roku i będzie pozostawał w zakresie wyznaczonym przez  bank. Ostateczne warunki zostaną przedstawione pierwszego dnia inwestycji tj. 22 lipca na stronie internetowej banku.

"Londyńska  lokata" daje  z  kolei  szansę  zarobienia  nawet  11%  w  skali  roku.  Zysk zostanie wypłacony, jeśli 18 lipca 2014 r. kurs złotego względem funta brytyjskiego będzie mocniejszy  niż  kurs  z  22  lipca  2013  r.  powiększony  maksymalnie  o  2  gr.  Wartość  zysku wyniesie 0,25% za każdy 1 grosz różnicy pomiędzy kursem wyjściowym a końcowym. Jeżeli po rozpoczęciu inwestycji kurs osiągnie chociaż raz poziom z 22 lipca 2013 r. pomniejszony o 44 grosze, czyli dotknie tzw. bariery – nastąpi jedynie zwrot zainwestowanego kapitału.
 
„Nasze lokaty inwestycyjne kierujemy do osób, które cenią sobie takie elementy, jak 100%  ochronę  kapitału,  krótki  horyzont  inwestycji,  a  jednocześnie  oczekują  zarobku  na poziomie wyższym niż tradycyjna lokata. Oferowane przez nas w czerwcu lokaty „Wygraj z Dolarem”  i  „Lato  z  Frankiem”  cieszyły  się  ogromnym  zainteresowaniem  Klientów,  którzy zainwestowali w nie 35 mln zł. Liczymy na kontynuację tego zainteresowania, zwłaszcza po kolejnych  cięciach  stóp  procentowych”  –  mówi  Andżelika  Łukasiewicz,  odpowiedzialna  za produkty strukturyzowane w Raiffeisen Polbank.
 
Argumentami   przemawiającymi   za   inwestowaniem   środków   w   „EUROzysk”  i  „Londyńską  lokatę”  jest  oczekiwane  odbicie  w  gospodarce  strefy  euro,  które  powinno przełożyć  się  na  przyspieszenie  wzrostu  PKB  w  Polsce  i  poprawić  nastroje  na  rynkach finansowych,  sprzyjając  tym  samym  umocnieniu  się  złotego.  Także  uspokojenie  obaw inwestorów  o  ponowną  eskalację  kryzysu  fiskalnego  powinno  sprzyjać  notowaniom ryzykownych  aktywów,  w  tym  złotego.  Nie  bez  znaczenia  może  okazać  się  również stopniowe  zmniejszanie  się  roli  funta  brytyjskiego  jako  „bezpiecznej  przystani”  oraz możliwość utrzymania łagodnej polityki pieniężnej w Wielkiej Brytanii i relatywnie niższych stóp   procentowych   niż   w   Polsce.   Wszystko   to   sprzyja   wzrostowi   notowań   złotego.  Z drugiej strony należy mieć na uwadze możliwy powrót napięć na rynkach spowodowanych obawami o sytuację w strefie euro. Mogłoby to negatywnie wpłynąć na nastroje inwestycyjne i tym samym zaszkodzić notowaniom złotego, a pomóc funtowi.
 
 
źródło: Raiffeisen Bank Polska S.A.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Komentarze użytkowników
Dodaj swój komentarz do tego artykułu...Nowe struktury w Raiffeisen Polbank... ...

Wpisz swój komentarz poniżej.

(wymagane)

(wymagane)

Twój e-mail nie będzie wyświetlany na stronie - to informacja dla administratora