Zur Navigation | Zum Inhalt
db Elita Funduszy VII PDF Drukuj Email
17.09.2013.

W Oddziałach Deutsche Bank PBC trwają zapisy w ramach pierwszej subskrypcji 2,5-letniego produktu inwestycyjno-ubezpieczeniowego db Elita Funduszy VII, opartego o koszyk funduszy: Old Mutual Dublin Funds Plc – Old Mutual Global Equity Absolute Return Fund i Ethna-Aktiv E. Produkt oferuje 100% gwarancję zainwestowanego kapitału na koniec okresu odpowiedzialności. Subskrypcja db Elity Funduszy VII w sieci Oddziałów Deutsche Bank PBC potrwa do 24 września br.

db Elita Funduszy VII przygotowana we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA oferowana jest w formie grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie i zapewnia 100-procentową ochronę zainwestowanej składki (czyli składki pomniejszonej o opłatę wstępną) na koniec okresu odpowiedzialności.

Zysk z inwestycji będzie zależał od wyniku koszyka funduszy: Old Mutual Dublin Funds Plc – Old Mutual Global Equity Absolute Return Fund (30% udział w koszyku) i Ethna-Aktiv E (70% udział w koszyku).

Ethna-Aktiv E (ETAKTVE LX Equity) jest funduszem stworzonym dla inwestorów ceniących sobie utrzymywanie stabilności i płynności swoich inwestycji. Zarządzający funduszem, zachowując zasady dywersyfikacji ryzyka, inwestuje w: depozyty terminowe i rynek pieniężny, światowe rynki walut, obligacje, a także w rynki akcji. Inwestycje funduszu skupione są w większości na rynkach europejskich, a także na rynkach krajów OECD. Celem funduszu Ethna Aktiv E, dzięki aktywnemu zarządzaniu, jest osiąganie długoterminowych zwrotów z inwestycji w różnych warunkach rynkowych przy wzmożonej ochronie kapitału*.

Celem funduszu Old Mutual Global Equity Absolute Return Fund (OMGARIE ID Equity) jest osiąganie wzrostu z kapitału przy zachowaniu ścisłej kontroli ryzyka oraz osiąganie stóp zwrotu posiadających niską korelację z rynkami akcji oraz obligacji. Zarządzający funduszem bardzo rygorystycznie dobiera spółki, na podstawie m. in. takich kryteriów jak: sytuacja finansowa, a także rekomendacje analityków. Strategia inwestycyjna funduszu ma zapewnić zbudowanie zdywersyfikowanego portfela akcji, który będzie przynosił zyski w różnych warunkach rynkowych, przy zastosowaniu m. in. rygorystycznych metod zarządzania ryzykiem oraz starannej kontroli osiąganych obrotów, a także przy ścisłym utrzymywaniu limitów dotyczących inwestowania w danych sektorze*.

Partycypacja Klienta w zysku z koszyka funduszy inwestycyjnych wyniesie od 87 do 107% (wartość ta zostanie ustalona 30 września br.).

Opłata wstępna wynosi 1,5% od wpłacanej składki. Minimalna składka to 2 000 zł. W przypadku wcześniejszej rezygnacji wypłacana jest wartość wykupu. której wysokość zależy od momentu, w którym złożono oświadczenie o rezygnacji z ubezpieczenia i uwzględnia bieżącą wartość instrumentu pochodnego oraz koszty rezygnacji (200 zł).

Suma ubezpieczenia z tytułu dożycia ubezpieczonego do końca okresu odpowiedzialności wynosi 100% zainwestowanej składki, a w przypadku zrealizowania pozytywnego scenariusza inwestycyjnego zostanie powiększona o premię. Suma ubezpieczenia z tytułu zgonu w wyniku wypadku komunikacyjnego będzie równa mniejszej z dwóch wartości: 150% składki zainwestowanej albo sumy składki zainwestowanej i 100 tys. zł natomiast suma ubezpieczenia z tytułu zgonu innego niż zgon w wyniku wypadku komunikacyjnego wynosi 100,1% zainwestowanej składki. Dzięki temu, że produkt ma formę grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie, w losowych sytuacjach zgromadzone przez Klienta pieniądze zostaną przekazane uprawnionym bez podatku spadkowego.

Subskrypcja produktu potrwa do 24 września 2013 r.

źródło: Biuro Prasowe Grupy Deutsche Bank w Polsce

* Informacje pochodzą z Kart Funduszy.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Komentarze użytkowników
Dodaj swój komentarz do tego artykułu...db Elita Funduszy VII ...

Wpisz swój komentarz poniżej.

(wymagane)

(wymagane)

Twój e-mail nie będzie wyświetlany na stronie - to informacja dla administratora