Zur Navigation | Zum Inhalt
Rozwój Franklin Templeton Investments PDF Drukuj Email
18.12.2013.

Franklin Templeton Investments ogłosił, że z dniem 12 listopada 2013 r., pięć funduszy zarejestrowanej w Luksemburgu spółki SICAV zostało udostępnionych polskim inwestorom.

Łączna liczba funduszy oferowanych przez Franklin Templeton Investments na polskim rynku wzrosła tym samym do 53. To wzbogacenie oferty zapewnia inwestorom dodatkowe możliwości skutecznej dywersyfikacji ich portfeli, z wykorzystaniem jeszcze szerszej gamy klas aktywów. Nowe fundusze, dostępne w postaci klas aktywów zabezpieczonych przed zmianami kursów USD, EUR i CHF, to subfundusze Franklin Templeton Investment Funds (FTIF).* Są to:

- Franklin Brazil Opportunities Fund
- Franklin GCC Bond Fund
- Franklin Global Convertible Securities Fund
- Templeton Africa Fund
- Templeton Asia Dividend Fund

Michał Staszkiewicz, regionalny dyrektor ds. sprzedaży na Polskę, Rumunię i kraje bałtyckie we Franklin Templeton Investments powiedział: "W odpowiedzi na zapotrzebowanie klientów na te strategie inwestycyjne, z przyjemnością udostępniamy polskim inwestorom kolejne możliwości dywersyfikacji ich portfeli. Klienci mają teraz dostęp do szerszej gamy strategii inwestycyjnych, w tym funduszy globalnych, regionalnych i krajowych, zarządzanych przez uznanych i doświadczonych zarządzających portfelami".

Fundusz Templeton Africa Fund został utworzony w maju 2012 r. przez dr. Marka Mobiusa, prezesa Templeton Emerging Markets Group. Celem funduszu jest generowanie długoterminowego wzrostu wartości kapitału poprzez inwestycje w akcje spółek zarejestrowanych lub prowadzących kluczową działalność w Afryce. Dr Mobius i członkowie jego zespołu są przekonani, że rynki afrykańskie oferują jedne z najbardziej kuszących i ekscytujących możliwości związanych z wzrostem spółek w dłuższej perspektywie. Fundusz oferuje inwestorom zdywersyfikowany portfel spółek z różnych krajów i sektorów, zapewniając dostęp do ekspozycji na dynamiczny rozwój całego kontynentu afrykańskiego. Fundusz ma także ekspozycję na wybrane spółki z RPA, które prowadzą działalność lub inwestują w innych regionach kontynentu.

Rosnące dochody i wzrost liczebności klasy średniej w wielu krajach afrykańskich przekładają się na coraz większy popyt na produkty konsumenckie, co z kolei pozwala liczyć na korzystne perspektywy wzrostu zysków spółek oferujących produkty i usługi konsumenckie z takich sektorów, jak motoryzacja, sprzedaż detaliczna czy usługi finansowe, bankowe i telekomunikacyjne. Sektor bankowy ma duże znaczenie w tym kontekście nie tylko ze względu na rozwój segmentu mikrofinansów, ale także z uwagi na coraz większą koncentrację banków na bankowości konsumenckiej.

Fundusz Franklin Brazil Opportunities Fund został uruchomiony w lipcu 2012 r. Portfelem funduszu inwestującego w różne klasy aktywów zarządzają Marco Freire, CIO ds. brazylijskich instrumentów o stałym dochodzie, oraz Frederico Sampaio, CIO ds. akcji brazylijskich spółek, obydwaj rezydujący w So Paulo w Brazylii. Celem Funduszu jest generowanie wysokich całkowitych zwrotów z inwestycji, na które składają się wzrost wartości kapitału, dochód oraz zyski z pozycji gotówkowych i walutowych, poprzez inwestowanie w całe spektrum dostępnych możliwości inwestycyjnych związanych z Brazylią.

Brazylijska gospodarka nadal jest bardzo prężna, w dużej mierze dzięki pozycji globalnego lidera eksportu surowców. Konsekwentne reformy zapewniły gospodarce solidne fundamenty i względnie dobrą dynamikę w obszarze polityki budżetowej. Kraj ten ma także korzystne czynniki demograficzne, młodą i rosnącą populację, coraz wyższe poziomy dochodów oraz rosnącą klasę średnią, co tworzy dobre warunki do wzrostu krajowej konsumpcji i atrakcyjnego wzrostu w dłuższej perspektywie.

Fundusz Templeton Asia Dividend Fund został utworzony w kwietniu 2013 r. i jest zarządzany przez dr. Marka Mobiusa, prezesa Templeton Emerging Markets Group, oraz Toma Wu, zarządzającego portfelami inwestycyjnymi, rezydujących w Hongkongu. Celem funduszu jest przewyższanie wyników indeksu porównawczego poprzez inwestowanie w powiązane z Azją spółki wypłacające dywidendę oraz zapewniające ekspozycję na sekularne trendy wzrostowe obecne na tym kontynencie. Zarządzający starają się zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na solidną rentowność, a jednocześnie oferować pewien potencjał wzrostowy.

Azja to globalny motor eksportu i nadal jeden z najszybciej rozwijających się regionów na świecie. Gospodarki azjatyckie nie tylko czerpią korzyści z rosnącego popytu ogólnoświatowego, ale także notują wzrost rynków krajowych dzięki powiększającej się klasie średniej, które potrzebuje coraz większych ilości dóbr konsumenckich i jest w stanie płacić za nie wyższą cenę. Zarządzający portfelem funduszu poszukują spółek, które uważają za niedoszacowane, oparte na solidnych fundamentach, stale rosnące i będące w stanie przetrwać w trudnych, kryzysowych czasach, w całej Azji, w tym w takich krajach, jak Bangladesz, Kambodża, Chiny, Hongkong, Indie, Indonezja, Korea, Malezja, Pakistan, Filipiny, Singapur, Sri Lanka, Tajwan, Tajlandia i Wietnam.

Fundusz Franklin GCC Bond Fund został utworzony we wrześniu 2013 r., a zarządzają nim rezydujący w Dubaju (ZEA) Mohieddine (Dino) Kronfol, CIO ds. globalnych obligacji typu "Sukuk" oraz instrumentów o stałym dochodzie z regionu MENA we Franklin Templeton Investments (ME) Limited, oraz Sharif Eid, zarządzający portfelami inwestycyjnymi i członek zespołu Local Asset Management - MENA we Franklin Templeton Investments (ME) Limited. Celem funduszu jest generowanie maksymalnych całkowitych zwrotów z inwestycji, na które składają się przychody z odsetek, wzrost wartości kapitału i zyski z transakcji wymiany walutowej w dłuższej perspektywie.

Grupa krajów należących do Rady Współpracy Zatoki Perskiej (GCC) wyróżnia się jednymi z najlepszych wskaźników kredytowych w skali globalnej i dysponuje złożami ropy i gazu sięgającymi odpowiednio 30% i 20% potwierdzonych zasobów tych surowców na świecie. Regionalne rynki papierów dłużnych od ponad 10 lat rozwijają się bardzo dynamicznie pod względem rozmiarów, wolumenów nowych emisji oraz obrotów. Członkowie zespołu uważają, że przed rynkami papierów dłużnych w tym regionie rysują się znakomite perspektywy, ponieważ kraje należące do GCC cały czas rozwijają zewnętrzne i krajowe rynki pieniężne, rynki obligacji oraz rynki papierów typu "Sukuk", a zatem powinny niezmiennie generować wysokie zwroty skorygowane o ryzyko, przy niskiej korelacji z największymi rynkami akcji i instrumentów o stałym dochodzie.

Fundusz Franklin Global Convertible Securities Fund został uruchomiony w lutym 2012 r., a jego celem jest generowanie maksymalnych całkowitych zwrotów z inwestycji, na które składają się wzrost wartości kapitału i dochody bieżące, poprzez inwestowanie w papiery zamienne emitowane przez przedsiębiorstwa z całego świata. Fundusz może także inwestować w inne papiery, takie jak akcje zwykłe lub uprzywilejowane lub papiery dłużne inne niż zamienne. Portfelem funduszu zarządzają rezydujący w San Mateo (Kalifornia, USA) Alan Muschott, wiceprezes i zarządzający portfelami inwestycyjnymi i analityk we Franklin Equity Group, Matt Quinlan, wiceprezes i zarządzający portfelami inwestycyjnymi i analityk we Franklin Equity Group, oraz Blair Schmicker, analityk we Franklin Equity Group.

Papiery zamienne są atrakcyjne ze względu na asymetryczny profil ryzyka do zwrotów.

Zespół zarządzających portfelem koncentruje się na zrównoważonych papierach zamiennych o korzystnym profilu ekspozycji na wzrosty / spadki. Ten typ papierów pozwala zarabiać na wzrostach kursów powiązanych z nimi akcji zwykłych, a jednocześnie generuje mniejsze straty podczas spadków tych kursów. Jeżeli akcje radzą sobie dobrze, papier zamienny zapewnia ekspozycję na wzrosty dzięki komponentowi opcyjnemu. Jeżeli kurs akcji spada, papier zamienny zapewnia lepszy zwrot niż akcja dzięki komponentowi stałodochodowemu.

Franklin Templeton to jedna z pierwszych zagranicznych firm zarządzających aktywami w Polsce i lider funduszy zagranicznych, posiadający ponad 50% polskiego rynku. Obecna na rynku krajowym od końca lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, kiedy to otwarto oddział w Warszawie, dziś zatrudniający ponad 20 pracowników i koordynujący dystrybucję funduszy spółki SICAV Franklin Templeton zarejestrowanej w Luksemburgu w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Sukcesy organizacji na polskim rynku doprowadziły do utworzenia oddziału w Poznaniu w 2007 r., gdzie zatrudnionych jest dziś ponad 400 pracowników w 35 działach. Franklin Templeton zarządza obecnie w Polsce aktywami o łącznej wartości przekraczającej 1 mld USD.**

źródło: PRNews.pl

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Komentarze użytkowników
Dodaj swój komentarz do tego artykułu...Rozwój Franklin Templeton Investmen... ...

Wpisz swój komentarz poniżej.

(wymagane)

(wymagane)

Twój e-mail nie będzie wyświetlany na stronie - to informacja dla administratora