Zur Navigation | Zum Inhalt
Korzystne struktury CITI PDF Drukuj Email
30.09.2014.

Aż 29 z 31 zakończonych w 2014 roku produktów strukturyzowanych przyniosło klientom banku Citi Handlowy wypłatę odsetek. Na strukturach tych klienci zarobili średnio 8,35 proc. w skali roku. Produkt z najwyższą stopą zwrotu przyniósł klientom zysk w wysokości 12 proc. w skali roku.

-Większość tych produktów oparta była o zachowanie indeksów akcyjnych oraz cen akcji największych polskich lub amerykańskich firm. W grupie tej duży udział miały produkty oparte o zmianę wskaźników rynkowych takich jak indeks DJEurostoxx50, Hang Seng China Enterprises Index czy WIG20. W oparciu o naszą lokalną i globalną ekspertyzę trafnie oceniliśmy sytuację rynkową i stworzyliśmy zróżnicowaną ofertę struktur powiązanych z instrumentami finansowymi notowanymi na giełdach całego świata - stwierdził Piotr Bułkowski, Dyrektor Biura Transakcji Skarbowych Citi Handlowy.

Od początku tego roku zamknęło się 31 produktów strukturyzowanych oferowanych przez Citi Handlowy w latach 2010-2014. Produkty te zakończyły się przedterminowo w związku ze spełnieniem określonego warunku (produkty z opcją wcześniejszego wykupu - Autocall) albo w przewidywanym terminie ich zapadalności. Średni zysk z tych struktur wyniósł 8,35 proc. w skali roku. Produkt o najwyższej stopie zwrotu przyniósł klientom zysk w wysokości 12 proc. w skali roku. Tylko 2 z 31 zakończonych produktów zakończyły się wypłatą 100% zainwestowanego kapitału.

Najwyższą stopę zwrotu odnotowała 3-letnia obligacja strukturyzowana powiązana z indeksem DJEurostoxx50. To struktura z oferty z 2011 roku. Produkt wypłacał klientom kupon w wysokości 12 proc. po każdym roku pod warunkiem, że indeks był na poziomie równym lub wyższym od 60% poziomu początkowego indeksu.

Natomiast 4-letnia obligacja strukturyzowana z możliwością przedterminowego wykupu, która powiązana była z cenami 5 spółek technologicznych - Apple, Qualcomm, Google, Microsoft, Oracle, zakończyła się po 3-latach i wypłaciła klientom kapitał oraz odsetki w wysokości 33 proc. (11 proc. w skali roku).

Źródło: Citi Handlowy

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Komentarze użytkowników
Dodaj swój komentarz do tego artykułu...Korzystne struktury CITI ...

Wpisz swój komentarz poniżej.

(wymagane)

(wymagane)

Twój e-mail nie będzie wyświetlany na stronie - to informacja dla administratora