Zur Navigation | Zum Inhalt
Indywidualne doradztwo w Raiffeisen PDF Drukuj Email
02.11.2014.
Od października 2014 r. klienci Friedrich Wilhelm Raiffeisen, czyli bankowości prywatnej Raiffeisen Polbank, mogą korzystać z usługi indywidualnego doradztwa inwestycyjnego.

Pozwala ona na precyzyjne określenie potrzeb i planów klientów oraz zaproponowanie im najlepszych rozwiązań finansowych. Usługa świadczona jest przez wysoko wykwalifikowanych doradców z prestiżowymi międzynarodowymi certyfikatami EFA (European Financial Advisor) oraz EFP (European Financial Planner).

- Indywidualne doradztwo inwestycyjne oparte na ustalonych z klientami planach i strategiach alokowania kapitału;
- Podział portfela inwestycyjnego klientów bazuje na metodologii finansów behawioralnych;
- Cykliczne raportowanie sytuacji na rynkach kapitałowych i wyników inwestycji.

Dzięki nowej usłudze Friedrich Wilhelm Raiffeisen może zaproponować najzamożniejszym klientom innowacyjne podejście do budowy portfela inwestycyjnego. Podejście to bazuje na metodologii finansów behawioralnych (Behavioral Portfolio Theory), która zakłada podział środków klienta na trzy niezależne portfele. Dobór instrumentów do każdego z nich odbywa się poprzez określenie w ścisłej współpracy z klientem jego profilu inwestycyjnego, celów inwestycyjnych i uzgodnienie strategii inwestycyjnej. Następnie, w ramach procesu doradczego, klient otrzymuje indywidualne rekomendacje inwestycyjne w zakresie strategicznej oraz taktycznej alokacji środków i selekcji poszczególnych produktów, co pozwala na dywersyfikację kapitału i ograniczenie ryzyka inwestycyjnego.

"Z roku na rok coraz większa liczba klientów bankowości prywatnej deklaruje chęć skorzystania z profesjonalnego doradztwa inwestycyjnego zarówno w zakresie alokacji aktywów, jak i selekcji konkretnych produktów. Nie było to dotychczas możliwe w oparciu o standardowe usługi. Dlatego klientom, którzy poszukują wyższych stóp zwrotu niż oferowane w ramach produktów depozytowych, a jednocześnie akceptującym wyższe ryzyko związane z inwestycjami kapitałowymi, zaproponowaliśmy usługi profesjonalnego doradztwa inwestycyjnego" - mówi Barbara Stęchły, Dyrektor Departamentu Bankowości Prywatnej w Raiffeisen Polbank. - "Dzięki doświadczonemu zespołowi analityków oraz dostępowi do szerokiej oferty inwestycyjnej możemy zapewnić klientom właściwą dywersyfikację kapitału, a tym samym ograniczyć ryzyko ich portfeli inwestycyjnych" - mówi Barbara Stęchły.

W ramach usług doradztwa inwestycyjnego Friedrich Wilhelm Raiffeisen położył szczególny nacisk na efektywność procesu inwestycyjnego. Czuwa nad tym specjalny komitet inwestycyjny, w którego skład wchodzą Chief Investment Officer FWR, analitycy oraz doradcy inwestycyjni banku. Eksperci nieustannie monitorują sytuację na rynkach, dzięki czemu mogą zapewnić aktualne rekomendacje dotyczące zwiększenia lub zmniejszenia zaangażowania w konkretne instrumenty. Klienci otrzymują też cykliczne raporty, zawierające nie tylko rekomendacje inwestycyjne, ale także przegląd makroekonomiczny poszczególnych rynków oraz informacje o poniesionych kosztach i osiągniętych wynikach inwestycyjnych.

Usługa dostępna jest dla klientów Friedrich Wilhelm Raiffeisen, którzy podpiszą umowę o świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego.


Źródło: Raiffeisen Polbank
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Komentarze użytkowników
Dodaj swój komentarz do tego artykułu...Indywidualne doradztwo w Raiffeisen ...

Wpisz swój komentarz poniżej.

(wymagane)

(wymagane)

Twój e-mail nie będzie wyświetlany na stronie - to informacja dla administratora