Zur Navigation | Zum Inhalt
db Lokata Inwestycyjna Polski Potencjał PDF Drukuj Email
29.10.2014.
Deutsche Bank wprowadził do swojej oferty nowy produkt strukturyzowany - db Lokatę Inwestycyjną Polski Potencjał, której wynik dla inwestorów zależny jest od kształtowania się kursu EUR/PLN. Produkt o 15-miesięcznym okresie inwestycyjnym oferuje 100% gwarancję kapitału w dniu zapadalności lokaty. Subskrypcja db Lokaty Inwestycyjnej Polski Potencjał  w sieci Oddziałów Deutsche Bank potrwa do 20 listopada br. db Lokata Inwestycyjna Polski Potencjał oferuje możliwość uzyskania znacznie wyższych zysków – do 6% za cały okres inwestycji (4,78% w skali roku) w porównaniu do standardowych produktów depozytowych, zwłaszcza w otoczeniu niskich stóp procentowych. Co ważne, produkt daje szansę na taki potencjał zysku przy zachowaniu gwarancji kapitału w dacie zapadalności. 

Formuła produktu db Lokata Inwestycyjna Polski Potencjał opiera się na założeniu, że polski złoty umocni się w stosunku do euro w ciągu 15 miesięcy trwania inwestycji, tzn. kurs EUR/PLN w dacie ustalenia wartości końcowej (17.02.2016 r.) będzie niższy od kursu w dacie ustalenia wartości początkowej (21.11.2014 r.). Klientowi wypłacony zostanie zysk równy procentowemu umocnieniu się PLN w stosunku do EUR (jednak nie więcej niż 6% za cały ten okres).

Produkt daje Klientowi możliwość dywersyfikacji portfela inwestycyjnego o instrument bazowy rynku walutowego i inwestycji na tym rynku przy pełnej ochronie kapitału.

- Za prognozą umacniania się złotego w stosunku do euro przemawia wiele czynników. Mimo obniżek stóp procentowych realne stopy w Polsce są nadal jednymi z najwyższych na świecie. Ta sytuacja może przyczyniać się w dalszym ciągu do zainteresowania inwestorów zagranicznych
polskimi obligacjami skarbowymi, powodując napływ kapitału, a w konsekwencji umacnianie się złotego. Perspektywa dalszych obniżek stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej sprawia, że na rynku powinien utrzymywać się popyt na polskie obligacje, również ze strony inwestorów zagranicznych - wyjaśnia Piotr Tukendorf, doradca inwestycyjny z Biura Maklerskiego Deutsche Bank Polska. - W związku z uruchomieniem nowej perspektywy unijnej na lata 2014-2020, Polska w ramach wszystkich działań pozyska kwotę około 105,8 mld EUR, która w konsekwencji może trafić na rynek walutowy. Impuls ten może mieć wpływ na kształtowanie się trendów walutowych analogicznie, jak miało to miejsce w przypadku poprzedniej perspektywy, która przyczyniła się do silnego umocnienia PLN w stosunku do EUR w latach 2007-2008 – dodaje ekspert Deutsche Bank.

Minimalna kwota lokaty inwestycyjnej wynosi 1000 zł. Subskrypcja produktu w sieci Oddziałów Deutsche Bank potrwa do 20 listopada 2014 r. Bank nie pobiera opłaty za rezygnację z produktu w okresie subskrypcji. Z rezygnacją z lokaty w okresie jej trwania wiąże się natomiast opłata w wysokości 2% kwoty początkowej.

źródło: Rzecznik Prasowy Grupy Deutsche Bank w Polsce
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Komentarze użytkowników
Dodaj swój komentarz do tego artykułu...db Lokata Inwestycyjna Polski Poten... ...

Wpisz swój komentarz poniżej.

(wymagane)

(wymagane)

Twój e-mail nie będzie wyświetlany na stronie - to informacja dla administratora