Zur Navigation | Zum Inhalt
db Elity Funduszy XI_3 PDF Drukuj Email
13.12.2014.
W Oddziałach Deutsche Bank trwają zapisy w ramach trzeciej subskrypcji 3-letniego produktu inwestycyjno-ubezpieczeniowego db Elita Funduszy XI_3, opartego o koszyk funduszy: DWS Multi Opportunities-NC i Templeton Global Total Return Fund A(acc)EUR. Produkt jest dostępny w dwóch wariantach, zróżnicowanych pod względem współczynnika partycypacji we wzroście koszyka funduszy i gwarancji zainwestowanego kapitału na koniec okresu odpowiedzialności. Subskrypcja db Elity Funduszy XI_3 w sieci Oddziałów Deutsche Bank potrwa do 19 grudnia br.

db Elita Funduszy XI_3 przygotowana we współpracy z TU na Życie Warta S.A. oferowana jest w formie grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie. 

Zysk z inwestycji będzie zależał od wyniku dwóch funduszy wyselekcjonowanych przez ekspertów Deutsche Bank: DWS Multi Opportunities-NC (50% udział w koszyku) i Templeton Global Total Return Fund A(acc)EUR (50% udział w koszyku).

DWS Multi Opportunities-NC jest funduszem parasolowym, inwestującym głównie w inne fundusze tzw. Funds of Funds. Fundusz posiada bardzo szerokie spektrum inwestycyjne, może inwestować w fundusze, akcje, instrumenty dłużne stało- i zmiennokuponowe oraz obligacje zamienne na akcje. Według danych na 01.10.2014 r. stopa zwrotu z funduszu w ciągu ostatnich 3 lat wyniosła 37,30%.

Głównym celem inwestycyjnym funduszu Templeton Global Total Return Fund A(acc)EUR (TGRAACH LX Equity) jest maksymalizacja stopy zwrotu z inwestycji poprzez odsetki z inwestycji, wzrost wartości aktywów, czy aprecjację walut. Minimum 2/3 aktywów fundusz inwestuje w papiery dłużne o stałym i zmiennym oprocentowaniu oraz w obligacje wyemitowane przez rządy i korporacje na całym świecie. Według danych na 01.10.2014 r. stopa zwrotu z funduszu w ciągu ostatnich 3 lat wyniosła 27,07%.

Produkt jest oferowany w dwóch wariantach, zróżnicowanych pod względem poziomu gwarancji zainwestowanego kapitału na koniec okresu odpowiedzialności oraz współczynnika partycypacji we wzroście koszyka funduszy:

1. Przy 100% gwarancji Składki Zainwestowanej na koniec Okresu Odpowiedzialności współczynnik partycypacji znajdzie się w przedziale 55%-85%;

2. Przy 95% gwarancji Składki Zainwestowanej na koniec Okresu Odpowiedzialności współczynnik partycypacji znajdzie się w przedziale 175%-205%. 

db Elita Funduszy XI_3 to produkt przygotowany z myślą o Klientach, którzy są zainteresowani produktem ubezpieczeniowym umożliwiającym inwestowanie oparte na wynikach funduszy przy jednoczesnej wysokiej ochronie zainwestowanego kapitału na koniec okresu odpowiedzialności.  W otoczeniu niskich stóp procentowych db Elita Funduszy XI_3 może być alternatywą dla Klientów, którzy oczekują wyników wyższych niż w przypadku depozytów.

Opłata wstępna wynosi 1,5% od wpłacanej składki. Minimalna składka to 2 000 zł. W przypadku wcześniejszej rezygnacji wypłacana jest wartość wykupu, której wysokość równa jest bieżącej wartości składki zainwestowanej pomniejszonej o opłatę za wykup w wysokości 1%.
 
Suma ubezpieczenia z tytułu dożycia ubezpieczonego do końca okresu odpowiedzialności wynosi 100% lub 95% zainwestowanej składki w zależności od wariantu, a w przypadku zrealizowania pozytywnego scenariusza inwestycyjnego zostanie powiększona o premię. Świadczenie z tytułu zgonu ubezpieczonego wynosi 103% sumy ubezpieczenia (przy czym 3% jest limitowane kwotowo w zależności od wieku ubezpieczonego). Dzięki temu, że produkt ma formę grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie, w losowych sytuacjach zgromadzone przez Klienta pieniądze zostaną przekazane uprawnionym bez konieczności przeprowadzania postępowania spadkowego oraz bez podatku spadkowego.

Subskrypcja produktu potrwa do 19 grudnia 2014 r.

Szczegółowe informacje o Ubezpieczeniu, m.in. termin i sposób wypłaty świadczeń ubezpieczeniowych, warunki rezygnacji z ubezpieczenia, zasady obliczania wartości wykupu, ograniczenia odpowiedzialności TUnŻ  Warta S.A. zawarte są w Warunkach Ubezpieczenia oraz Warunkach Finansowych Ubezpieczenia „db Elita Funduszy XI_3” dostępnych w placówkach Banku.

Produkt „db Elita Funduszy XI_3” nie jest lokatą bankową. W przypadku wcześniejszej rezygnacji lub złożenia dyspozycji wypłaty wartości wykupu Klient musi liczyć się z ryzykiem utraty części zainwestowanego kapitału.

źródło: Rzecznik Prasowy Grupy Deutsche Bank w Polsce
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Komentarze użytkowników
Dodaj swój komentarz do tego artykułu...db Elity Funduszy XI_3 ...

Wpisz swój komentarz poniżej.

(wymagane)

(wymagane)

Twój e-mail nie będzie wyświetlany na stronie - to informacja dla administratora