Zur Navigation | Zum Inhalt
Polski Horyzont w Deutsche Bank PDF Drukuj Email
09.02.2015.
Deutsche Bank prowadzi subskrypcję produktu strukturyzowanego db Lokata Inwestycyjna Polski Horyzont. Wynik dla inwestorów zależny jest od kształtowania się kursu EUR/PLN. Produkt o 12-miesięcznym okresie inwestycyjnym oferuje 100% gwarancję kapitału w dniu zapadalności lokaty.Subskrypcja db Lokaty Inwestycyjnej Polski Horyzont w sieci Oddziałów Deutsche Bank potrwa do 25 lutego br.

db Lokata Inwestycyjna Polski Horyzont oferuje możliwość uzyskania znacznie wyższych zysków - do 4,50% za cały okres inwestycji - w porównaniu do standardowych produktów depozytowych, zwłaszcza w otoczeniu niskich stóp procentowych. Co ważne, produkt daje szansę na taki potencjał zysku przy zachowaniu gwarancji kapitału w dacie zapadalności.
 
Formuła produktu db Lokata Inwestycyjna Polski Horyzont opiera się na założeniu, że polski złoty umocni się w stosunku do euro w ciągu 12 miesięcy trwania inwestycji o co najmniej 3,5%, tzn. kurs EUR/PLN w dacie ustalenia wartości końcowej (23.02.2016 r.) będzie niższy od kursu w dacie ustalenia wartości początkowej (26.02.2015 r.) o co najmniej 3,5%.
 
Klientowi wypłacony zostanie zysk, jeżeli w dacie ustalenia wartości końcowej kurs EUR/PLN znajdzie się na równi bądź poniżej bariery 96,50% kursu początkowego (zysk za cały ten okres nie może być większy niż 4,50%).
 
Produkt daje Klientowi możliwość dywersyfikacji portfela inwestycyjnego o instrument bazowy rynku walutowego i inwestycji na tym rynku przy pełnej ochronie kapitału.
- Za prognozą umacniania się złotego w stosunku do euro przemawia kilka czynników. Realne stopy procentowe w Polsce nadal pozostają na wysokich poziomach. Sytuacja ta może powodować w dalszym ciągu zainteresowanie inwestorów zagranicznych polskimi obligacjami skarbowymi powodując napływ kapitału, a w konsekwencji umacnianie się PLN.
 
Czynnikiem wspomagającym powinien być stan polskiej koniunktury, która pozytywnie wyróżnia się na tle gospodarek Europy. Dynamika PKB w całym roku 2014 r. wyniosła 3,3% r/r i wiele wskazuje na to, że podobnego wzrostu możemy spodziewać się również w roku bieżącym. Wzrost gospodarczy w Polsce może być przy tym dodatkowo wspierany przez wyższą konsumpcję wewnętrzną (niskie stopy procentowe, napływ środków unijnych, niskie ceny ropy naftowej czy spadek bezrobocia) - mówi Piotr Tukendorf, doradca inwestycyjny z Biura Maklerskiego Deutsche Bank Polska.
 
- Ponadto mamy też do czynienia z działaniami ze strony ECB ukierunkowanymi na osłabienie EUR: obecnie funkcjonujący skup papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami oraz program ukierunkowanych długoterminowych operacji refinansujących zostanie od marca 2015 roku rozszerzony o skup obligacji rządowych państw strefy euro. W wyniku samego programu skupu aktywów gospodarka strefy euro ma być w konsekwencji zasilana łączną kwotą około 60 mld euro miesięcznie. ECB zapowiedział ponadto, że program ten powinien potrwać co najmniej do września 2016 r. z możliwością jego przedłużenia, gdyby pierwsze efekty nie były zadowalające. Docelowo ma on pobudzić rozwój gospodarczy w strefie euro oraz uchronić ją przed deflacją - wyjaśnia ekspert Deutsche Bank.
 
Minimalna kwota lokaty inwestycyjnej wynosi 1000 zł. Subskrypcja produktu w sieci Oddziałów Deutsche Bank potrwa do 25 lutego 2015 r. Bank nie pobiera opłaty za rezygnację z produktu w okresie subskrypcji. Z rezygnacją z lokaty w okresie jej trwania wiąże się natomiast opłata w wysokości 1,5% kwoty początkowej. 

źródło: Deutsche Bank Polska
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Komentarze użytkowników
Dodaj swój komentarz do tego artykułu...Polski Horyzont w Deutsche Bank ...

Wpisz swój komentarz poniżej.

(wymagane)

(wymagane)

Twój e-mail nie będzie wyświetlany na stronie - to informacja dla administratora